Repræsentantskabsmøde 2015

Nyheder

Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl afholder repræsentantskabsmøde
lørdag den 30. maj 2015 kl.13.00

Repræsentantskabsmødet er åbent for alle medlemmer og man er derfor velkommen til at overvære mødet.
Der startes med frokost kl.12.00.
Frokosten skal forudbestilles på foreningens kontor dffr@racefjerkrae.dk senest 13.maj, pris 200,- kr.

Adressen er:
Hotel Legoland, Aastvej 10, 7190 Billund

Forslag til repræsentantskabsmøde 2015:

Fra hovedbestyrelsen:

Ændring af foreningens vedtægter:

§ 2 Foreningens medlemmer

pkt. 8

Medlemmer kan eventuelt udelukkes af foreningen ved enstemmig hovedbestyrelsesbeslutning. En sådan beslutning kan dog indankes for repræsentantskabet, hvis afgørelse i sagen er endelig.

Erstattes med følgende:
Udelukkelse/eksklusion af et medlem kan finde sted, såfremt vedkommende i sit forhold til foreningen udviser uværdig opførsel,
generende opførsel, grov usømmelighed, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter.
Når et medlem ved sin opførsel skader foreningens omdømme, eller er i kontingentrestance ud over 2 måneder.
I sager om udelukkelse/eksklusion har medlemmet krav på, at sagen behandles på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.
En generalforsamlings afgørelse af en udelukkelse/eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter.
Et medlem der er udelukket i henhold til generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning, der kræver samme majoritet som foreskrevet til beslutning om udelukkelse.

Vedtages ovenstående rettes samtidig vedtægter under klub- og specialklub vedtægter.

Fra Odense – Vestfyn:
1.
Forlag til ændring af udstillingsregler:
Udstillere og deres hjælpere må selv indsætte dyr på LU.

At udstillere selv kan indsætte egne dyr er ikke noget nyt i Tyskland, hvor udstillere på den store Hannover – Messe selv klarer opgaven.

Der skal selvfølgelig være mulighed for, at kunne sende dyr til landsudstillingen uden selv at skulle indsætte sine dyr. Derfor skal Hovedbestyrelsen sikre sig et korps af frivillige indsættere til de dyr, som kommer med fællestransporterne.

 

Fra Vendsyssel Fjerkræklub:
2.
Forlag til ændring af udstillingsregler for tildeling af Championat.

Vores forslag til en ændring, skulle være at alle dommere stadigvæk kan indstille deres bedste dyr, men at alle indstillede også får et Championat.

De nuværende sølv- og guldmedaljer, som tildeles dyr bedømt 96 og 97 point, skal sløjfes, dog ikke for ungdomsmedlemmer.