Tid for tilmelding af nyopdræt til LU 2017

Nyheder

Nyopdræt – til denne afdeling kan anmeldes høns, dværghøns, ænder, gæs og kalkuner.
Nyopdræt er racer eller farvevarieteter, der ikke findes dækning for i gældende standard.
Der henvises til retningslinier i Skandinavisk Fjerkræstandard 2004, afsnittet ”Bedømmelse af racefjerkræ”, side 4 for regler om antal dyr ved fremstilling af nyopdræt.

Anmeldelse for nyopdræt er som tidligere annonceret senest d. 01. september.

Se mere information på www.racefjerkrae.dk/lu/