Udstillingsregler for Europaudstilling 2018 i Herning

Dette kan også hentet til udprintning på
www.racefjerkrae.dk/europaschau2018/EE-Flyer-DK2018.pdf

1. Udstillere.
Alle medlemmer af de arrangerende foreninger samt inviterede foreninger kan udstille dyr i de 5 sektioner:
Fjerkræ, duer, kaniner, marsvin og fugle.
2. Tilmelding.
Hvad kan tilmeldes:
Kaniner:
– Racekollektion – 4 dyr, samme race, samme variant,
begge køn.
– Enkeltdyr
Marsvin:
– Kollektion analog med kaniner.
– Enkeltdyr
Fjerkræ/Duer:
– Kollektion – 4 dyr, samme race, samme farve,
begge køn.
– Enkeltdyr
Sirfjerkræ:
– Voliere – 1,1
Fugle og kanarier:
– Enkeltdyr
– Biotoper og voliere.
Alle tilmeldte dyr skal være kendetegnet med fast fodring, øremærke eller tatovering jfr. foreningernes regler.
De udstillede dyr må max være 6 år gamle.
Marsvin kendetegnet med label på øret, påsat af udstillingsarrangøren, i henhold til regler i EEmarsvinesektionen.
Udstillerplaketter.
Alle udstillere, der deltager med mindst 4 dyr i en sektion, modtager en EE 2018 udstillermedalje.
Medaljen uddeles ikke, hvis et af de 4 anmeldte dyr ikke møder.

3. Anmeldelse.
Anmeldelse fra danske udstillere sker til de danske foreninger direkte.
Fugle anmeldes til D.F.f.R.
Udenlandske udstillere anmelder gennem deres kontaktperson.
Anmeldelse slutter 7. september 2018 – samtidig skal stadepenge m.v. være indbetalt til de enkelte foreninger.
Sidste anmeldelse for alle afdelinger, undtagen fugle er d. 07. september 2018
Anmeldelse af fugle sker på den officielle tilmeldelsesblanket online senest d. 29.september 2018 (se Entente-EE.com) eller www.europaschau2018.eu
4. Datoer.
Indlevering af dyr:
Tirsdag, 06. november fra kl. 10 – 20.
Marsvin tillige onsdag d. 7. november fra kl. 7 – 12.
Bedømmelse:
Onsdag, 07. november fra kl. 07 – 18
Torsdag, 08. november fra kl. 07 – 14.
Officiel åbning:
Fredag 09. november 2018 kl. 11. – MCH, Herning
Åbningstider:
Fredag 09. november 2018 fra kl. 11 til 18.
Lørdag 10. november 2018 fra kl. 8 til 18.
Søndag 11. november 2018 fra kl. 8 til 14.
5. Kontakter – tilmelding.
Kaniner:
Danmarks Kaninavlerforening
Tilmelding online via tilmeldingssiden: tilmelding.
kaniner.dk
Marsvin:
Dansk Marsvine Klub
mail: dmk-ee@marvineklub.dk
Høns, kalkuner, gæs ænder:
Danmarks Fjerkræavlerforening
mail: dffr@racefjerkrae.dk
Duer:
Danmarks Racedue Foreninger.
Hans Ove Christiansen
mail: hobergkvist@stofanet.dk
Fugle, sirfjerkræ:
Danmarks Fjerkræavlerforening
mail: dffr@racefjerkrae.dk
6. Stadepenge, udstillergebyr og katalog.
Stadepenge pr. dyr:
Fjerkræ, duer, kaniner: kr. 90,-
Sirfjerkræ 1,1 kr. 90,-
Marsvin kr. 45,-
Fugle kr. 45,-
Administrationgebyr pr. udstiller kr. 90
Katalog (tvunget) kr. 90,-
Ungdomsudstillere i alle sektioner:
Stadepenge pr. dyr kr. 45,-
Administrationsgebyr pr. udstiller kr. 90,-
Katalog (frivilligt) kr. 90,-
Katalogkøb på udstillingen kr. 110,-
7. Udstillings- og præmie regler.
Bedømmelse:
Alle dyr bedømmes som enkeltdyr og præmieres (Ærespræmier m.m.) som enkeltdyr.
Præmier tildeles af dommeren.
Der vil være min. 1 ærespræmie pr. 10 dyr + evt. skænkede præmier.
Præmieregler:
Fjerkræ, duer og kaniner
Europamester:
Den bedste kollektion uanset variant/farve i alle racer vinder titlen Europamester, hvis der deltager mindst 20 dyr.
Den bedste kollektion udregnes ved sammenlægning af det samlede antal point på de 4 udstillede dyr.
Titlen kan kun vindes, hvis kollektionen opnår mindst 376 point.
I fald to eller flere scorer samme antal point, vil alle få tildelt titlen Europamester.
Titlen bliver tildelt, selvom kun 1 kollektion er tilmeldt i den relevante race, når det samlede antal tilmeldte dyr (20) er opfyldt.
I tilfælde hvor individuelle varianter/farver i en race opfylder forudsætningerne med mindst 20 dyr kan der udnævnes en Europamester i disse varianter.
Også i dette tilfælde vil alle udstillere, der opnår samme pointtal tildeles titlen Europamester.
Europachampionat:
I hver race og farvevarietet hvor der er mindst 20 dyr udstillet tildeles bedste dyr titlen Europachampion.
Bedste resultat vinder titlen uanset køn.
Hvis der deltager mere end 40 dyr i racen tildeles titlen Europa Champion til såvel bedste han som bedste hun.
Hvis racen indeholder en variant/farve med mere end 20 dyr kan titel af Europachampion tildeles bedste han eller hun.
Hvis varianten/farven indeholder mere end 32 dyr kan titel af Europa Champion tildeles både bedste han og bedste hun.
Det er den internationale jury, der udarbejder fordelingen af Championater, men tildeling overdrages til overdommerne.
De vindende dyr skal have opnået min. 95 point og bemærkningen: Sehr gut.
Marsvin:
Europamester:
I hver af pelsgrupperne Glathåret (ensfarvet, flerfarvet), Strukturhåret (ruhåret, satin, crested) og Langhåret ((klippet/uklippet) kan der tildeles titlen Europamester, hvis der udstilles mindst 12 dyr i gruppen.
Den bedste kollektion udregnes ved sammenlægning af det samlede antal point på de 4 udstillede dyr.
Titlen kan kun vindes, hvis kollektionen opnår mindst 376 point.
I fald 2 eller flere scorer samme antal point, vil alle få tildelt titlen Europamester.
I tilfælde hvor individuelle varianter/farver i en gruppe opfylder forudsætningerne med mindst 12 dyr kan der udnævnes en Europamester i disse varianter.
Også i dette tilfælde vil alle udstillere, der opnår samme pointtal tildeles titlen Europamester.
Europachampionat:
I hver race hvor der er mindst 12 dyr udstillet tildeles bedste dyr titlen Europachampion.
Bedste dyr vinder titlen uanset køn.
Hvis der deltager mere end 24 dyr i racen tildeles titlen Europa Champion til såvel bedste han som bedste hun.
Hvis racen indeholder en variant/farve med mere end 12 dyr kan titel af Europa Champion tildeles bedste han eller bedste hun.
Hvis racen indeholder en variant/farve med mere end 24 dyr kan titel af Europa Champion tildeles både bedste han og bedste hun.
Det er den internationale jury, der udarbejder fordelingen af Championater, men tildeling overdrages til overdommeren.
De vindende dyr skal have opnået min. 95 point og bemærkningen: Sehr gut.
Fugle:
Hver udstiller modtager en udstillermedalje EE-2018.
Fordeling af præmier sker iht. opdelte klasser – EE opdeling og dansk voliereopdeling.
Bedømmelse er enkeltdyrs bedømmelse, volierer bedømmes som samling.
Præmiering er enkeltdyrs præmiering.
Europachampion:
Den højeste præmie er Europachampion, uddeles når mindst 3 udstillere udstiller 20 fugle i klassen. Bedømt mindst 94 point.
Tildeles diplom og ærespræmie (bånd).
Udstilles mindst 40 fugle i en klasse kan uddeles en 2. Europachampion ved mindst 93 point. Tildeles diplom og evt. ærespræmie.
Udstilles mindst 60 fugle i en klasse kan uddeles en 3. Europachampion ved mindst 93 point. Diplom og evt. ærespræmie.
Europamester:
Udstilles mindst 10 fugle i en klasse uddeles en Europamester, mindst 93 point. Modtager diplom og EE-mester-medalje.
Ungdom.
Europachampionat og Europamester uddeles efter ovenstående i de samme klasser.
Alle sektioner:
Sjældne racer eller farvevarieteter samles i grupper med min. 20 dyr (for ungdom 12 dyr) så evt. EE-mester og EE-championat kan uddeles efter overstående regler.
Samles af den internationale jury.
Europamedalje.
Den højeste ærespræmie på udstillingen er Europamedalje.
Der uddeles 1 medalje pr. 400 dyr – medaljen uddeles af de internationale juryer i hver sektion.
Ungdom op til 18 år – alle sektioner. (undtagen fugle):
Bedømmelse:
Alle dyr bedømmes som enkeltdyr og præmieres (Ærespræmier m.m.) som enkeltdyr.
Præmier tildeles af dommeren.
Der vil være min. 1 ærespræmie pr. 10 dyr + evt. skænkede præmier.
Europamester:
Den bedste kollektion i hver race (hvor der deltager min. 3 udstillere (4 dyr, samme race, farve og med begge køn) bliver Europamester.
Har flere kollektioner samme høje pointtal tildeles titel til dem med samme pointtal. Den bedste kollektion udregnes ved sammenlægning af det samlede antal point på de fire udstillede dyr.
I fald to eller flere scorer samme antal point, vil alle få tildelt titlen Europamester.
I tilfælde hvor individuelle varianter/farver opfylder forudsætningerne med mindst 3 udstillere kan der udnævnes en Europamester i disse varianter/farver.
Også i dette tilfælde vil alle udstillere, der opnår samme pointtal tildeles titlen Europamester.
Titlen kan kun vindes, hvis kollektionen opnår mindst 372 point.
Europachampionat:
I hver race hvor der er mindst 12 dyr udstillet tildeles bedste dyr titlen Europachampion.
Bedste dyr vinder titlen uanset køn.
Hvis racen indeholder en variant/farve med mere end 12 dyr kan en titel af Europa Champion tildeles yderlig.
Det er den internationale jury, der udarbejder fordelingen af Championater, men tildeling overdrages til en overdommer.
De vindende dyr skal have opnået min. 94 point og bemærkningen: Sehr Gut.