Landsudstillingen 2017

Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl afholder:
Landsudstilling i Messe Center Herning 08. – 09. og 10. december 2017.

Fredag d. 08. december kl. 15.00 officiel åbning, alle er velkomne

Åbningstider for betalende gæster:
Fredag kl. 15.00 – 19.00
Lørdag kl. 9.00 – 17.00
Søndag kl. 9.00 – 16.00

Udstillingsregler.
Udstillingen omfatter:
Høns, dværghøns, ænder, gæs, kalkuner og duer udstillet og bedømt som enkeltdyr (1,0 eller 0,1).
Præmieres efter nedenstående regler.
Høns, dværghøns, ænder, gæs og kalkuner udstillet i voliere og bedømt som volieresamling.
Der udstilles 1,4 pr. voliere, svømmefugle og kalkuner dog kun 1,2, alle i samme race og farve.

Nyopdræt – til denne afdeling kan anmeldes høns, dværghøns, ænder, gæs og kalkuner.
Nyopdræt er racer eller farvevarieteter, der ikke findes dækning for i gældende standard.
Der henvises til retningslinier i Skandinavisk Fjerkræstandard 2004, afsnittet ”Bedømmelse af racefjerkræ”, side 4 for regler om antal dyr ved fremstilling af nyopdræt.

Anmeldelse for nyopdræt er som tidligere annonceret senest d. 01. september.

Ægudstilling – der leveres 8 æg af den pågældende race – heraf udstilles de 6 stk og de sidste 2 bruges ved bedømmelsen.
Stadepenge m.v.
Administrationsgebyr på kr 50,- pr. udstiller uanset antal anmeldte dyr og i hvilken kategori der udstilles.
Stadepenge for høns, dværghøns, ænder, gæs, kalkuner og duer (1,0 og 0,1) er kr. 50,- incl moms pr. dyr.
Stadepenge for volieresamlinger er kr. 150,- pr. voliere.
Stadepenge for nyopdræt alle arter er kr. 50,- pr dyr.
Stadepenge for ægudstilling er kr. 30,- pr hold æg.

Katalog
Katalog er obligatorisk at købe som udstiller og skal etales sammen med stadepengene.
Katalogpris kr. 75,-
Der kræves kun et katalog pr. husstand.

Ungdomsmedlemmer.
Dyr fra ungdomsmedlemmer udstilles i rækkerne sammen med senior. De udstillede dyr samles i egen præmieafdeling
Stadepenge for ungdomsmedlemmer er kr. 30,- pr dyr + administrationsgebyr.
Ungdomsmedlemmer, kan ikke deltage i præmieafdelingen for senior.

Stande m.v.
Redskaber, maskiner, foderstoffer samt alt vedrørende fjerkræ, husholdning og haveartikler m.v. kan udstilles på stande.
Nærmere oplysning om standleje, særskilt lys m.v. samt annoncer i kataloget, fås ved foreningens kontor.

Regler for at kunne udstille:
Man skal være medlem af D.F.f.R. for at kunne udstille eller et af de skandinaviske lande.
Der udstilles og præmieres uanset alder efter D.F.f.R’s præmieregler (se www.racefjerkrae.dk).
Alle udstillede dyr skal være påsat DK.- landsfodringe.
Duer kan udstilles med fast fodring enten DK-ring (Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl) eller D.R.-ring (Danmarks Racedueforeninger) i den for racen anerkendte størrelse.
For tildeling af DM, guldmedaljer, Europaplaquette, Championater, vandrepokaler, ærespræmier samt opdrætterpræmie fordres der eget opdræt (d.v.s. dyrene skal være påsat egne fodringe jfr ringprotokol).
Der skal ikke indsendes ringseddel, kun udstillere af duer, der anvender DR-ringe skal med deres anmeldelse sende ringseddel, der straks returneres fra kontoret.

Vaccination mod ND.
De udstillede høns, dværghøns og kalkuner samt duer skal være vaccineret mod ND efter gældende regler. Kopi af vaccinationsattest SKAL indsendes inden udstillingen – senest d. 22. november til kontoret, ellers udsendes der ikke kassekort.

ANMELDELSE AF DYR.
Anmeldelse af dyr skal ske på særlig anmeldelsesblanket, som er trykt her i bladet www.racefjerkrae.dk/lu/ANMELD-2017.pdf eller som kan rekvireres ved kontoret eller ved din klubformand.
Der anmeldes kun en race/farve på hver blanket.
Det er vigtigt at anmeldelsesblanketten udfyldes korrekt, og hvis der er dyr til salg med forskellig salgspris, da tydeligt at markere dette.
Vi skal opfordre til at man sætter dyr til salg, da der er stor interesse for at købe dyr på Landsudstillingen.
Det er særdeles vigtigt, at det på anmeldelsesblanketten er tydeligt markeret om det er store høns eller dværge, man udstiller.
Skriv tydeligt navn og telefonnummer som misforståelser undgås.
Kassekort udsendes i uge 48 – 2017 – kontroller om det passer med din anmeldelse..
Anmeldelsesfristen til dette års LANDSUDSTILLING er d. 24. oktober 2017.

Indlevering af dyrene.
Dyrene indlevere onsdag d. 06. december i tidsrummet kl. 12.00 – 20.00
Udstillere ser selv vil sætte deres dyr ind skal markere på anmeldelsen – dyr der kommer med fællestransport markeres på anmeldelsen.

Bedømmelse af dyrene.
Foretages af de af dommerudvalget udpegede dommere. Der dømmes efter nyeste Skandinavisk Fjerkræstandard.
Duer bedømmes efter nyeste danske duestandard og pointsystem.
Voliere med høns, dværghøns, ænder, gæs eller kalkuner bedømmes som samling på kritikkort.

Der konkurreres om følgende præmier:
Dansk mester i racefjerkræavl Danmarksmester 2017 bliver den opdrætter, der udstiller de højest kårede 2,3 påsat egne fodringe i
samme race og farve med begge køn repræsenteret og ingen enkeltdyr under 92 points.

EUROPA-PLAQUETTEN 2017:
Tildeles højest kårede 3,3 indenfor samme race og farvevarietet og ingen enkeltdyr under 92 points.
Racer, der i år konkurrerer om Europaplaquetten er:
Welsumer, Barnevelder, New Hampshire, R.I.R, Plymouth Rock, Sussex, alle i stor race og dværg.

Svenska Rasfjäderfäförbundet’s guldmedaljer 2017:
Disse 3 medaljer er tillægspræmier og tildeles højest kårede 1,2 indenfor gruppen:
1. Gæs, ænder, kalkuner
2. Store høns.
3. Dværghøns.

Norsk Racefjaerfeforbund’s ærespræmie
Disse præmier er tillægspræmier og tildeles
næstbedste 1,2 svømmefugle, 1,2 store høns, 1,2 dværghøns.
Ved pointslighed er tildelingen som nævnt for tildeling af ærespræmier.

Skandinavisk Racefjerkræ-Forbund’s Medalje:
Denne medalje er tillægspræmie og tildeles bedste 1,2 af de skandinaviske racer.
Der uddeles 2 medaljer, en til hver af grupperne:
1. Danske gæs, Danske ænder, Havannaand, Færøske gæs, Smålensgæs, Skånegæs, Ølandsgæs, Svenske anderacer.
2. Danske Landhøns og Lutter i stor og dværg, Norske Jærhøns, Svenske dværghøns, Svenske Sorthøns.

Dansk juniormester i racefjerkræavl.
Dansk junior-mester 2017 bliver den ungdomsopdrætter (min. 6 år gammel), der udstiller de højest kårede 2,2 påsat egne fodringe i samme race og farve med begge køn repræsenteret og ingen enkeltdyr under 91 points.

Guldmedaljer
Guldmedalje tildeles den opdrætter, der udstiller de højest kårede 2,3 påsat egne fodringe i samme race og farve og ingen enkeltdyr under 92 points.
Der tildeles:
1 guldmedalje til store høns, lette racer,
1 guldmedalje til store høns, svære racer
1 guldmedalje til dværghøns, lette racer
1 guldmedalje til dværghøns, svære racer
1 guldmedalje til kalkuner og svømmefugle
1 guldmedalje til duer
1 guldmedalje til højest kårede volieresamling, ved mindst 20 anmeldte samlinger.
1 guldmedalje til højest kårede æg udstilling, ved mindst 20 anmeldte hold.

Husk absolut sidste anmeldelse er d. 24. oktober 2017
Husk stadepenge skal følge anmeldelsen.
HUSK at indsende vaccinationsattest senest d. 22. november.