Afholdelse af digital generalforsamling

Nyheder

Mange af DFfRs klubber skal ifølge vedtægterne afholde generalforsamling her i foråret, det vil være vanskeligt at gøre med de nuværende restriktioner for forsamlinger.
Der er en del foreninger i andre organisationer der har valgt at bruge en digital løsning hvor kun bestyrelsen og dirigenten mødes fysisk på et sted med god internetforbindelse og medlemmerne så deltager digitalt, hvis det er noget der er interesse for er der god hjælp at hente på hjemmesiden.

Link: Sådan afholdes den digital generalforsamling

Link: Hold liv i foreningsdemokratiet med en digital generalforsamling

Link: Lær at bruge Teams, et gratis værktøj fra Microsoft