Aflysning af fælles National og Landsudstilling 2020

Nyheder Udstilling

Den 30. oktober 2020

  Kære medlemmer af DRF og DFfR   

Det er med utrolig stor tristhed, at vi i dag må meddele, at vi har besluttet at aflyse vores store fælles udstilling i december 2020 i Herning på grund af covid-19 situationen i Danmark.

Vi står i en aktuel og slem sundhedskrise i det danske samfund. En krise, der påvirker os alle, og som har en lang række konsekvenser for os alle både privat, på arbejde og i fritiden.
I fritiden beskæftiger vi os med duer og racefjerkræ. Disse befjerede væsner beriger os hver eneste dag, og vi glæder os altid til at vise årets opdræt frem på efterårets og vinterens udstillinger.
I år har vi fundet sammen i et godt fællesskab og samarbejde. Et fællesskab vi har set frem til skulle udfolde sig på vores fælles udstilling 12. og 13. december.

Vi har i hovedbestyrelserne i DRF og DFfR den 29. oktober 2020 holdt møde om mulighederne for at afvikle vores fælles udstilling i lyset af statsministerens seneste udmelding om stramningerne af restriktionerne den 23. oktober for at bekæmpe udbredelsen af covid-19 i det danske samfund.
Vi har nøje drøftet de indførte restriktioner og intentionerne bag dem.
Navnlig at det nu er forbudt at afholde og deltage i indendørs og udendørs arrangementer, begivenheder og aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 10 personer til stede på samme sted samtidig.
Denne bestemmelse er i høj grad rettet mod foreningslivet i alle dens afskydninger med det formål at begrænse samværet mellem for mange mennesker samtidig for at hindre smittespredningen. Der er blevet appelleret til, at vi alle viser samfundssind og hjælper til med at begrænse udbredelsen af covid-19.

Vi har været i dialog med Messecenter Herning (MCH) om situationen i lyset af de seneste krav. Ved en meget stor anstrengelse vil det muligvis være muligt at gennemføre, men der vil være så mange begrænsninger i vores handlemuligheder, at det ikke på nogen måder vil kunne blive den fælles udstilling, vi alle har drømt om, det skal være. Mundbind, afstand, afspritning, rengøring, registrering af alle deltagere og besøgende blot for at nævne nogle.

Kammeratskabsaften og dommermiddag vil ikke kunne gennemføres på sædvanlig vis. Forberedelser vil også være uhyre vanskelige, da vi jo ikke må forsamles mere end 10 til møder og lignende.
Endvidere har vi nøje overvejet, om det er forsvarligt at samle medlemmer og udstillere fra hele landet i en hal i Herning over flere dage, når vi samtidig tager i betragtning, at rigtig mange er lidt oppe i årene og dermed i en særlig risikogruppe. Det synes vi ikke er forsvarligt. Det ville være ubærligt for os, hvis vores fælles udstilling blev centrum for en smittespredning af covid-19.
Disse ovennævnte forhold har samlet set ført til, at vi har truffet denne tunge beslutning om aflysning.
Vi håber på jeres forståelse, og vi forstår til fulde jeres ærgrelse over ikke at kunne fremvise jeres dyr på udstillingen.
Vi vil gerne takke alle jer, der har bakket op og tilmeldt jeres dyr. Vi vil samtidig udtrykke stor respekt til alle jer, der mod sædvane, ikke har tilmeldt dyr i år i bekymring over den smitterisiko, der er ved at samle udstillere fra hele landet på et sted.
Der udestår nu en lang række praktiske ting, vi skal have styr på. I skal alle have jeres stadepenge retur. Det arbejde vil snarest gå i gang.

Vi havde også planlagt for Europa Schau for Tysk dv. Wyandotter og dv. Wyandotter, og vi har fået tilmeldinger fra udlandet, som vi også skal have givet besked til.
Økonomisk vil aflysningen ikke belaste DRF og DFfR, idet MCH ikke kræver kompensation for aflysningen, hvilket vi er meget taknemmelige for, og vi ser derfor frem til at kunne fortsætte samarbejdet med MCH til næste år.

Vi er i begge hovedbestyrelser meget indstillet på at se fremad mod 2021, og har givet hinanden håndslag på, at vi i december 2021 skal have den fælles udstilling, vi i år ikke får.
Derfor vil vi opfordre jer alle til at se fremad. Start allerede nu planlægningen af den kommende avlssæson. Find de rigtige dyr at sætte sammen i par eller stammer. Få udbudt overskydende dyr til kollegaer, der mangler blodfornyelse, eller som vil starte med en ny race eller farve.
Vi vil i begge hovedbestyrelser arbejde hårdt for, at 2021 bliver et godt år for alle jer medlemmer og jeres dyr.

Med venlig hilsen
Alfred Kirk                 Carsten Blohm
Formand DRF             Formand DFfR

aflysning af fælles udstilling 2020