ANERKENDELSE AF NYE RACER

Udstilling

BESTEMMELSER VEDR. UDSTILLING OG ANERKENDELSE AF NYE RACER OG
VARIETETER

NYE RACER/FARVEVARIETETER:
1. Racer eller farvevarieteter, der ikke i forvejen findes en standardbeskrivelse for i nærværende
standard, men som der findes en EE – standard for, fremstilles på en landsudstilling i et af de
skandinaviske lande (kåringsskue) første gang til vurdering, kritik og bedømmelse.
Dyrene bedømmes af en specialklubdommer efter tildeling af standardudvalget.
Findes der ikke
nogen specialklub for racen, bedømmes dyrene af standardudvalget.

2. Det er en betingelse, at dyrene anmeldes og udstilles på en landsudstilling i min. 3,3.

3. Standardudvalget udfærdiger – på grundlag af standarden i EE-medlemslandet – en »foreløbig standardbeskrivelse/farvebeskrivelse«, som der benyttes ved vurderingen og bedømmelsen.

4. Efter bedømmelsen foretager standardudvalget – om fornødent i samarbejde med den
respektive specialklub – en evt. revidering af den »foreløbige standardbeskrivelse« for evt.
ændringer eller tilføjelser.
Godkendelse og optagelse i Skandinavisk Fjerkræ-Standard sker såfremt 3,3 bedømmes min.
med 2 x 94 p og 4 x 91 p. Udstilles der flere end 3,3 er det de bedste 3,3 der er gældende.

NYOPDRÆT:

Nyopdræt omfatter udelukkende racer og varieteter, hvortil der ikke findes nogen – ej heller
international – standard beskrivelse for.
Racer og varieteter, der ønskes anerkendt og optaget i Skandinavisk Fjerkræ Standard, skal anmeldes og udstilles som nyopdræt på en landsudstilling i et af de skandinaviske lande (kåringsskue), hvorefter racen/varieteten vurderes.
Anmeldelsen skal vedlægges en kort beskrivelse (i tre kopier), der tydeligt omhandler
opdrættet/opdrætternes tanker og ideer med nyopdrættet, racen/varieteten. Nye racer skal være afvigende på mindst 3 kardinalpunkter i forhold til eksisterende racer.
Racen/varieteten skal herefter udstilles som ungdyr (3,3) i samme race og farve naturligvis. I andet år skal der udstilles 1,1 ældredyr og 2,2 ungdyr og i tredie år 3,3 ungdyr.
Udstillingsperioden løber således for nyopdræt over 3 år (i max en 5-årig periode).
Gældende for høns, dværghøns, gæs, ænder, kalkuner og perlehøns.
Nyopdrættet må gerne være sammenbragte dyr, altså dyr fra forskellige opdrættere, der arbejder efter samme retningslinier og mål, altså efter samme foreløbige standardbeskrivelser.
Efter anmeldelsen er indgået – og på grundlag af opdrætterens orientering og oplysninger –
udfærdiges der af standardudvalget en »foreløbig standardbeskrivelse«, der således lægges til
grund for vurderingen, kritikken og bedømmelsen i ovennævnte periode, dog med et forbehold for visse ændringer.
Efter mindst 3 fremstillinger kan racen/varieteten anerkendes, men standardudvalget kan dog skønne, at den pågældende race/varietet bør udstilles endnu et år eller mere, før resultatet er tilfredsstillende for en anerkendelse.
Der udfærdiges herefter en endelig standardbeskrivelse, hvorefter racen/varieteten optages som tillægsblad til Skandinavisk Fjerkræ-Standard evt. gennem meddelelse i ”Racefjerkræ”.