Beretning Repræsentantskabsmøde for DFfR 2021

HB Referater Nyheder

Indledning
Et år er gået siden der sidst har været en beretning her i Racefjerkræ, og hvilket år.
Det er snart 2 år siden vi i Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavls regi har holdt et møde, hvor der var fremmøde af vore medlemmer, der blev gjort flere forsøg i 2020, men det kunne desværre ikke lykkedes, det har jo desværre været det samme for vore klubber og specialklubber, men jeg tror på at vi snart kan ses igen og jeg er tror og håber på at optimismen er til stede alle steder.

Coronavirus
Coronavirus ramte Danmark i januar 2020 og dermed også Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl. Vi viste samfundssind og som det første måtte vi aflyse specialklubmødet og ikke mindst så måtte repræsentantskabsmødet aflyses, vi forsøgte så at flytte repræsentantskabsmødet til 5. september, men da der så pludselig igen var en ny kraftig udvikling af smittede med Covid 19, så måtte vi at aflyse en’ gang mere. Vore medlemmers helbred og sikkerhed er vigtigere end et møde som vi kan vente med.
Vi blev som alle andre begrænset og fik havde nær sagt fodlænke på, vi skulle også blive hjemme.
Vi måtte ikke samle os i større forsamlinger, så vore klubmøder måtte også aflyses, Jeg håber at de fleste klubber nåede at afholde deres generalforsamlinger i 2020.
Hvordan kommer vi videre, vi har over sommeren 2020 mistet muligheden for at vise os frem på gader og stræder, de store dyrskuer i Herning, Roskilde og Odense blev jo heller ikke til noget.
Så det er meget vigtigt at vi alle forsøger at være så synlige som muligt og ikke mindst lover hinanden at, hvis det bliver muligt, så sætter vi alle sejl til i 2021

Udstillinger
Vi måtte jo alligevel have troet på tingene, salget af fodringe til vore kyllinger var nogenlunde det samme som året før, så mange kyllinger blev ringet, jeg er dog klar over at der er nogle som har undladt at ringe pga. Covid-19 situationen helt klart en fejl i mine øjne. Den faste fodring er vores dyrs adelsmærke og vi skal være stolte over de dyr vi avler, også de dyr som vi får i overskud og sælger.
Sommeren var ovre og efteråret kom. Det var nu at vi skulle se om de mange ekstra timer hjemme havde været givtige for vores opdræt. Det var nu at vi skulle vise alle de andre at stjernen over dem alle var fremavlet.
Vi skulle snart i gang med en ny udstillingssæson og rigtig mange stillede mig spørgsmålet om vi fik lov at udstille, ville vi få en Landsudstilling i 2020, svært at svare på, men udviklingen i sygdommen viste hen over sommer og efterår, at den absolut ikke er væk, så vi skulle og skal til stadighed passe på hinanden, men JA jeg troede fuldt og fast på at vi kunne komme til at holde udstillinger landet over. Kunne man lukke 8500 tilskuer ind til en fodboldkamp, mon så ikke at vi kunne få lov til at lukke nogle hundrede ind til en fjerkræudstilling. Så der var ikke andet at gøre end at planlægge og arbejde sig frem imod udstillingerne så man ville være forberedt når tilladelsen ville komme.
Der kommer selvfølgelig flere til en landsudstilling og nu hvor vi skulle have en stor flot fælles udstilling sammen med Danmarks Racedueforeninger, så ville der forhåbentligt komme mange glade publikummer. Vi skulle være på et stort areal og når vi så skulle være i 2 haller, så burde det absolut ikke blive noget problem. Der kan jo gøres forskellige ting. Vi kan have håndsprit fremme over det hele således at publikum kunne bruge det når der var blevet hilst på alle de mange gode venner som man helt sikkert ville møde til årets landsudstilling, vi kan lave gangene bredere og måske lave ensretning mellem burene, men det sidste ville nok svært at få til at fungere.
Et helt sikkert vi skulle følge myndighedernes anvisninger, vi har jo lovens lange arm blandt os og det skulle jo nødigt være en Landsudstilling som kom på forsiden af landets aviser som en super smitte spreder.
Helt frem til den 23. oktober troede vi stadig på at vi fik lov til at afholde vores National og Landsudstilling sammen med Danmarks Racedueforeninger.
Men efter Statsministerens pressemøde, så det sort ud, Landet blev lukket delvist ned igen. Vi havde allerede i februar 2020 planlagt et møde sammen med Danmarks Racedueforeningers HB til den 3. november, dette møde blev rykket en lille uges tid frem. Der blev drøftet mange ting omkring en udstilling. Der var desværre så mange tungt vejende ting som gjorde at vi den 30. oktober måtte meddele alle at Covid-19 havde taget vores Landsudstilling.
Mig bekendt var det kun Specialklubben for Dværg Wyandotter som nåede at afholde deres specialudstilling, andre klubber var klar men blev bremset lige på startlinjen. Desværre de havde lavet et stort forarbejde og planlægning for at det kunne lykkedes, det blev bare ikke i denne vinter.

Fugleinfluenza H5N8
At vi så oveni fik et udstillingsforbud af FVST pga. udbrud af Fugleinfluenza, det var jo dobbelt skidt, men igen noget vi ikke var herre over.
Men noget godt kom der ud af det, jeg lærte et nyt ord ”nødberedskabsbedømmelse”
Man mente at vi skulle lave en drejebog som kunne tages frem hver gang at Landsudstillingen blev aflyst og så kunne man lave en ”nødberedskabsbedømmelses weekend”, med hjemme bedømmelse. En sådan bog er der efter min mening ikke brug for, hjemme bedømmelse er ikke noget nyt fænomen, det blev også praktiseret da jeg var barn. Men, hvis vi skal være helt ærlige er hjemmebedømmelse så en god ide, når der nu er sygdom som kan angribe vores Racefjerkræ i omløb? NEJ absolut ikke, vi bør gå foran og vise det gode eksempel ved at undgå mindst mulig kontakt mellem besætninger. Når FVST har udsendt et forbud mod udstillinger, så gælder det også for hjemmebedømmelse. Vi skal også her følge anbefalingerne og være ansvarsbevidste, er vi ikke det ja så får vi FVST som direkte modspiller, men hvis vi velvilje og at vi gør alt hvad der er i vores magt for at undgå smitte spredning blandt vores dyr, så er jeg sikker på at de er lettere at tale med.
Jeg forstår fuldt ud de frustrationer som sådan en aflysning medfører, men for pokker hvorfor skal det altid foregår over FB, kontakt dog HB direkte og få en forklaring.
Nogle mener så at der er grænser for hvor forsigtige vi skal være, de mener ikke at hjemme bedømmelse er særligt risikabelt. Næh måske ikke, men der er jo også dommere som fra en almindelig udstilling som har fået sygdom med hjem i eget hønsehus, så muligheden for smitte spredning ad den vej er sandsynlig.
Normalt bliver udstillinger kun aflyst hvis kritiske fjerkræ sygdomme florerer, denne gang var vi så dobbelt ramt idet vi stod med en sygdom Covid-19 som kunne ramme os selv.
Man kunne den 8. marts 2021 i dagbladet Børsen læse en artikel hvor formanden for Dansk Erhvervsfjerkræ retter en hård kritik og påstår at vi som har fjerkræ som hobby gør skade på fjerkræerhvervet, fordi et udbrud af H5N8 skader eksporten. Nu var det jo ikke hos os at H5N8 var brudt ud allerede i tidligt efterår var der meldinger om udbrud blandt vilde fugle på
den anden side af Østersøen. Det bredte sig så lidt syd på og ramte fjerkræbesætninger i Nord Tyskland og derfra videre i Europa. Så det var på ingen måde vores skyld at udbruddet er kommet til Danmark, men det er jo ikke noget nyt at hobbyfjerkræ får skylden når der er udbrud af fjerkræsygdomme i Danmark.
Den første smittede besætning i Danmark blev konstateret den 16. november 2020, det var en erhvervsbesætning i lukket staldmiljø ved Randers, og så kan man jo spørge sig selv hvordan at smitten kommer der ind.
Fra Frit Fjerkræ er skrevet et læserbrev til dagbladet Børsen, hvori man går i rette med Formanden for Dansk erhvervsfjerkræ, men det brev som Frit Fjerkræ har skrevet, vil Børsen ikke bringe, så i mine øjne har Børsen valgt parti. Det er de selvfølgelig i deres gode ret til, men en ordentlig redaktion burde jo høre begge parter når der er beskyldninger mod den ene part. Jeg er sikker på at hvis det var mig som formand for Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl, der i offentligheden kritiserede erhvervet, så var modparten blevet spurgt om deres syn på mine udtalelser.
Men helt rigtigt, så er der også hobbybesætninger som denne gang er blevet ramt, men ikke besætninger hos medlemmer af Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl.
De er erhvervsbesætninger som er blevet ramt, er alle besætninger hvor der er stuvet flere tusinde dyr inde i lukkede stalde og vi ved jo fra os selv at hvis vore dyr og kyllinger går for tæt så er mulighederne for sygdom meget større.
Den først smittede hobby besætning blev konstateret den 9. december ved Jelling var på ca. 700 dyr, fortrinsvis prydænder og fugle. De var alle raske lige til den dag at de blev lukket inde i en stald. Så her skete det samme, at når de kommer til at gå for tæt, så bliver dyrene stressede og muligheden for sygdom får bedre kår, det kan så være at det måske var sket alligevel, men det kan jeg umuligt at svare på.
Der er fra1. januar til den 9. april i 2021 fundet og indrapporteret 494 døde vilde fugle fra alle dele af landet, og ud af de 494 fugle er 205 testet positive og de 204 var positive for H5N8.
Jeg kan kun og vil gerne appellere til at vi alle tænker os godt om, hvis vi gør det, så skal vi nok komme ud på den anden side med skindet på næsen.

Specialklubberne
Der var jo nok specialklubber som ville have rusket lidt op i den siddende bestyrelse og specialklubudvalget på specialklubmødet i 2020. Der var helt sikkert nogle rigtig gode forslag til hvad man mente som kunne gøres anderledes og måske bedre på den næste LU. Men mødet kunne vi jo ikke afholde.
Som i den skrevne beretning for 2019, så var alle de specialklubber som ønskede det, repræsenteret på LU 2019 med en stand, det blev udtrykt fra klubbernes side på forskellig kreativ måde. Alle stande blev placeret på vilkårlig vis hallerne rundt, vi honorerede de ønsker om placering sammen med andre klubber, der var fremkommet, kun en enkelt klub har henvendt sig og været utilfreds med sin placering, men der hvor klubben var placeret var ganske enkelt en tilfældighed, Klubbens navn stod på den næste seddel i bunken jeg var kommet til i stakken på vognen.

Klubber
Jeg ved at alle klubber sukker efter at komme i gang igen, min egen inkl. og ikke mindst Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl og jeg er helt sikker på at alle står på spring når der bliver åbnet op, og det er der måske allerede når dette læses, dog syntes jeg at der hele tiden kommer negative meldinger af den ene og den anden art i pressen. Hold humøret oppe, det bliver godt igen.

Medlemmer
Vores medlemsskare er ganske stabil, nogen holder op og nye kommer til, når jeg ser på sidst kendte regnskab 2019, er der et lille fald i forhold til året før, men ikke mere end at vi ved fælles hjælp burde kunne få det til at gå den anden vej, vi skal alle, og med alle mener jeg alle som er medlem af Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl være obs. på dette, hvis vi ikke er det vil det et tidspunkt blive galt og kritisk. Men som vi alle kan se i Racefjerkræ så kommer heldigvis nye til jævnt over hele året. Vi må alle hjælpe hinanden og gøre en indsats for sagen hver gang vi er i kontakt med personer som viser interesse for fjerkræ. Det kan gøres ved man snakker forening med købere når man sælger Racefjerkræ, forklare dem at der har de mulighed for råd og vejledning.
Kan man være heldig at købere af lidt høns til haven, vil støtte op omkring en lokalklub, jamen så er det første skridt lille skridt taget, det er ikke sikkert at det bliver til mere, men muligheden foreligger, et er sikket hvis vi ikke lægger os i selen og kæmper for sagen, så sker der ikke noget.
Man kan så frygte at den omgang som vi har været igennem i 2020, med manglende møder og udstillinger kan have en indflydelse, jeg håber det ikke, vi må se hvad fremtiden bringer til os.
Mange special og lokalklubber har en FB-side, og her på disse sider vil jeg opfordre alle til, at man gør alt hvad man kan med reklame for medlemskab af Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl. Der er mange medlemmer i disse grupper som bliver hjulpet på den ene og anden måde, og det skal man også, vi er til for alle, men jo flere vi er, jo stærkere står vi.
Når vi nu er ved de sociale medier, så skal vi passe på hvordan vi svare, på spørgsmål, rigtig mange siger racer og farver forkert og straks er der nogle som farer ud og korrekser det hedder altså eks. guld sortbåndet og ikke agerhønefarvet, den vending bruger jeg da selv ind imellem, ligesom jeg sagtens kan bruge ordet Mille Fleur i stedet for Fodbefjeret dv, selvfølgelig skal vi bruge de rigtige betegnelser, men hvis vi skal have nye medlemmer til at støtte vores forening, så skal vi gøre det på en ordentlig måde uden straks at korrekse, blot fordi at de udtaler et eller andet forkert.
Man skal kravle førend man kan gå, det skulle vi andre også.
Bestyrelsesmedlemmer for special og lokalklubber skal passe på med at bruge de sociale medier til ordkløveri med deres medlemmer, det er ikke på den måde vi gør det positivt at være fjerkræholder, tag dog telefonen og ring medlemmerne op, eller medlemmer ring jeres bestyrelse op og få en ordentlig snak om tingene så luften kan blive renset. Det kommer ikke andre ved at man måske ikke er enig med sine medlemmer. Der skal altså 10 gode historier og oplevelser til at opveje 1 dårlig. Og skændtes man offentligt det giver et negativt billede af den klub det nu drejer sig om.

Racefjerkræ
I vores blad er specialklubberne som aftalt på Specialklubmødet i 2019 begyndt at skrive om deres racer, og tak for det.
Specialklubben for Dværg Wyandotter lagde hårdt ud med mange sider over 3 blade, en god artikelserie som måske for andre kan give lidt præstations angst, det er der absolut ingen grund til, vi skal huske på at Dværg Wyandotterne er dem som har flest farvevarianter, så derfor blev det til en hel serie artikler som var værd at læse. Det bliver spændende at følge artikelserien fra specialklubberne i Racefjerkræ. Willy Littau har hjulpet en del klubber med at få skrevet om deres racer, Willy har en stor erfaring og indsigt og jeg
er helt sikker på at han gerne hjælper med råd og vejledning hvis der er brug for det, og kan jeg hjælpe med noget i den retning så sig endelig til.
Mange klubber bruger bladet til meddelelser til medlemmerne og til at gøre opmærksom på deres eksistens. Men hvorfor undlader mange at have en kontaktperson og tlf. nr. med i disse meddelelser, i en del meddelelser står der blot find en kontaktperson på hjemmesiden, for mig virker det helt forkert.

Europaforeningen
Europaforeningen måtte aflyse og flytte årets generalforsamling, det internationale dommerkursus i Østrig blev aflyst, og ikke mindst så aflyste Østrig den Europa udstilling som de skulle afholde i 2021, med den begrundelse at de ikke viste hvordan hele Corona situationen ville være og de var bange for at der ville være for lidt opbakning til det store arrangement. Om det sidste er helt holdbart, det skal jeg ikke være dommer over, men når der kunne komme så mange udenlandske dyr til Danmark i 2018, mon så ikke der også ville være opbakning til en udstilling i Østrig, men det forbliver usagt.
Polen er sprunget til og har tilbudt at afholde den næste EE-udstilling. Der har i september 2020 været en delegation fra EE-Bestyrelsen i Polen for se og godkende lokaliteterne for EE udstilling der skal afholdes i november 2022
Ny EU-forordning (EU) 2020/688 af 17. december 2019.
(EU) 2020/688 af 17. december 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår dyresundhedsmæssige krav vedrørende flytning inden for Unionen af landdyr og rugeæg, og så er der jo nok nogen som tænker hvad kommer det os ved, det ligner noget for Erhvervet.
Igennem EE-foreningen er vi blevet opmærksomme på denne nye forordning, og hvad går den så ud på i al enkelthed, men man kan jo nok ikke kalde noget fra EU for enkelt. Forordningen 2020/688 er på 71 sider og 2016/429 er på 208 sider, så helt enkelt er det ikke.
Den nye forordning går ud på at alle vi ca. 2,5 millioner EU-borgere som har hobby dyr til udstilling bliver set på og fremover vil blive behandlet efter samme regler som erhvervs avlere, hvis der er tale om flytning af fjerkræ over landegrænser.
Så skal vi igennem den samme mølle som Erhvervet med papir, dyrlægetilsyn og isolation. Det vil betyde at det bliver overordentligt svært at afholde en EE-udstilling, det vil blive både meget besværligt og meget dyrt for de af vore medlemmer som gerne vil deltage f.eks. en Europa udstilling, i Hannover, Leipzig eller et Rassebezogene Europa-Schau for netop deres race.
Der har været afholdt videokonference i EE-foreningen om problemet. Jørgen Abrahamsen har gjort et kæmpe arbejde med at gennemlæse disse forordninger og så skrive en indsigelse på mange sider, at det hele så skulle skæres ned til 200 ord, er en helt anden sag.
Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl og Danmarks Racedueforeninger har i fællesskab indsendt denne indsigelse mod (EU) 2020/688 til Kommissær Margrethe Vestager (R) og samtlige Danske medlemmer af Europa parlamentet, samt vores fødevareminister Rasmus Prehn (S) og Fødevarestyrelsen.
Der er også indsendt indsigelser fra EE-Foreningen og de øvrige medlemslande, så må vi håbe at de lærde kommer til fornuft, men vi har fået gode tilbage meldinger fra vore parlamentsmedlemmer om at de vil se på sagen og tage det op.
Det viser sig sjovt nok at MEP Peter Kofoed (DF) tidligere har været medlem af Danmarks Fjerkræavlerforening og har udstillet Paduaner og Toppede Hollænder på landsudstillingen, så der da en som ved hvad et drejer sig om.
Det er mit håb at vi med indsigelser fra alle EE-lande, får vækket kommissionen så de kan indse at Erhverv og hobbydyr, ikke hører sammen.
I det store hele er vores indsigelse blevet godt modtaget og vi har fået pæne tilbagemeldinger.
Via henvendelsen til Margrethe Vestager er det lykkedes at komme helt der ind hvor beslutningerne tages.
I et af brevene får vi denne oplysning:
Citat” Bestemmelserne i delegeret forordning (EU) 2020/688 er blevet drøftet med eksperter fra medlemsstaterne og interessenter i det rådgivende udvalg for dyresundhed, og de var genstand for offentlig høring uden nogen indvendinger eller kommentarer med hensyn til reglerne for fugle i fangenskab. ”
Men det er jo sole klart at der ikke er kommet indvindinger når det er sundheds eksperter og interessenter (jeg læser interessenter som erhvervet) som har drøftet sagen, hvor er vi i dette store spil, ingen har rettet henvendelse til dem som den nye forordning ville ramme hårdest, jeg har den følelse af at man har gået stille med dørene indtil at det var for sent at komme med indsigelser
EU’s Landbrugskommissær Janusz Wojciechowski er fra Polen, han går meget ind for at fremme den grønne linje og økologi, altså også fjerkræhold på den rigtige måde.
Polen er den næste vært for den store EE – udstilling. Så mon ikke at det Polske forbund virkelig ligger sig i selen for at få gjort noget ved sagen.
Hvis det ikke lykkedes at få ændret (EU) 2020/688 således Erhverv og Hobby adskilles så er jeg bange for at der ikke kommer mange udenlandske dyr på udstillingen i Kielce, Polen 2022.
Men jeg håber godt nok at min frygt er og forbliver ubegrundet.

Fremtiden
Fremtiden er det vigtigste grundstof vi har, vi skal være positive åbne for alle muligheder, vi skal se muligheder og ikke begrænsninger. Hvis hobbydyrs foreninger som vores skal overleve fremtiden, så skal der være mere samarbejde mellem de forskellige foreninger som vi har i Danmark. Vi har allerede et godt samarbejde med Danmarks Racedue Forening. Vi skal om Coronaen vil, have en flot fælles udstilling i december og der er kommet mere til idet Jysk Fynsk kanarieklub også skal holde deres udstilling sammen med os, Vestjyske kaniner kommer måske også i år, men det kunne jo være sjovt om Danmarks kaninavlerforening også ville være med. Skal man hvis det var muligt, måske lave et eller andet med fælles administration, kun en strøtanke, det vil måske vise sig i fremtiden, eller et fælles blad for fjerkræ, duer, kaniner, fugle mm. det bliver sikkert ikke i min tid som fjerkræmand, men der skal også være noget til dem som kommer efter os at arbejde med. Jeg er af den overbevisning, at jo flere foreninger som står sammen, så står vi stærkere og det bliver nemmere at tale foreningernes sag i det offentlige rum.
I fremtiden bliver det nok ikke lettere at overbevise kommunalbestyrelser og andet godt folk om at det er en god ide med hobby dyr hvis man ikke lige bor der hvor kragerne vender.

Afslutning
Jeg håber med min beretning at der bliver åbnet op for en positiv debat om tiden der er gået siden sidste repræsentantskabsmøde, 2020 er der ikke meget at snakke om, men så ikke mindst om fremtiden som er meget vigtig for vores forening, det som er foregået og hændt, kan vi ikke gøre ret meget ved, dog kan vi evt. lære af de fejl der uden tvivl har været. Vi skal være åbne for nye tiltag og samarbejder. Som skrevet før vi skal se mulighederne, ikke begrænsninger.
Der skal lyde en tak til vore samarbejdspartnere, tak til de forskellige udvalg, tak til vores kontorpersonale, tak til alle klubber og specialklubber og enkeltpersoner for vort positive fællesskab – levende Racefjerkræ

Carsten Blohm