Indsigelse mod EU bestemmelse: Dyresundhed: supplerende regler for steder, hvor der holdes husdyr

Kort fortalt så går det ud på at alle som har fjerkræ skal registreres også den familie som har 4 høner til æglægning derfor vigtigt at alle skrive en indsigelse inden 20.maj 2022 Lav indsigelsen på: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12486-Dyresundhed-supplerende-regler-for-steder-hvor-der-holdes-husdyr-landdyr-_da Enkeltpersoner kan også give indsigelser. Gå ind på linket og følg det. Man skal registreres som EU-borger  – […]

Continue Reading

Hønsene kan slippes fri

Endelig er der godt nyt til for de indespærrede høns www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/Aktuelt/Sider/Pressemeddelelser-2maj2022/Onsdag-må-hønsene-igen-komme-ud-i-det-fri www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/541 BEK nr 541 af 02/05/2022 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Yderligere oplysninger Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om biosikringsforanstaltninger mod aviær influenza for fjerkræ og andre fugle i fangenskab § 1. Bekendtgørelse nr. 1996 af 1. november 2021 om biosikringsforanstaltninger mod aviær influenza […]

Continue Reading

Månedens Leder – April 2022

Leder 04-2022 Netop nu. Racefjerkræ holdes under ordnede forhold, dyrevelfærdsmæssige forhold man kan være bekendt – udgør ikke en fare for snitning af sygdomme, heller ikke fugleinfluenza. Vi må håbe man snart får øjnene op for dette og får ophævet de nuværende restriktioner som umuliggør samling af racefjerkræ til udstillinger eller anden aktivitet. Det er […]

Continue Reading