EE Herning 9. – 11. november 2018
Medhjælper

Jeg kan tale og forstå:
Jeg kan hjælpe følgende dage:

Arbejdsopgaver:
Kontorhold:
Indtaste katalog, indtaste point, præmielister, præmieskilte
Opstillingshold:
Op og nedtagning af bure, strø, numre, foder/vandtrug osv.
lørdag 3. november, søndag 4. november, mandag 5. november, søndag 11. november, mandag 12. november.
Udsmykningsudvalg:
Pynte og udsmykke udstillingen med træer og blomster, afdækning omkring burene.
onsdag 7. november, torsdag 8. november
Foderudvalg:
Fodring og vanding af dyr under hele udstillingen, efterstrø ved svømmefugle
Fra tirsdag 6.november til søndag 11. november.
Ordensudvalg:
Renholde udstillingsområdet, sørge for at ingen tager dyr ud af burene.
Fra mandag 5. november til søndag 11. november.
Info-team:
Vejlede og hjælpe gæster og udstiller
fredag 9. november, lørdag 10. november, søndag 11. november.
Nattevagt:
Tilse og kontrollerer at alt er OK
Fra tirsdag 6. november til lørdag 10. november.
Salgskontor:
Salg af dyr - Computerarbejde
fredag 9. november, lørdag 10. november, søndag 11. november.