Fælles National-/Landsudstilling december 2020

Nyheder Udstilling

Hovedbestyrelserne i DRF og DFfR holdt den 22. februar 2020 møde om vores fælles National-/Landsudstilling for duer og høns i Herning den 12. og 13. december 2020.
Begge hovedbestyrelser udtrykte fortsat stor opbakning til den fælles udstilling. Emnet har været drøftet på efterårets og vinterens mange due- og fjerkræudstillinger, og der er kommet mange positive tilkendegivelser, men der har selvfølgelig også været bekymringer. Placeringen i Herning med ekstra afstand for Østdanmark giver udfordringer i forhold til afvikling i Fredericia. Det samme gør sig gældende med fælles transport fra Sjælland for duerne. Det er dog hensigten, at den fælles fjerkræ transport fra Sjælland vil kunne assistere og tage duerne med. Også når udstillingen alene er åben lørdag og søndag og ikke fredag som DFfR sædvanligvis har, vil der komme ekstra pres på præmieberegning og andre praktiske forhold, ligesom Herning kommunes børnehave og plejehjem heller ikke får mulighed for at komme på besøg om fredagen. Disse bekymringspunkter skal vi være opmærksomme på i den fortsatte planlægning, så de ikke udvikler sig til problemfelter, men det er opfattelsen fordelene ved en fælles udstilling er langt større.
Det er fortsat holdningen i begge hovedbestyrelser, at der vil være et stort potentiale i profileringen af vores hobbyer ved at gå sammen og lave en fælles udstilling, der både vil være større og mere variereret, end når vi holder hver for sig. Vi så også ved EE udstillingen, at vi var i stand til at tiltrække et langt bredere publikum end normalt. Samtidig er det vurderingen, at der også vil være færre omkostninger forbundet med en fælles udstilling fremfor 2 selvstændige udstillinger, hvilket også er et væsentlig element i betragtning af, at vi er udfordret på antallet af medlemmer. Vi tror særligt på, at vi bedre kan tiltrække nye medlemmer ved at lave noget mere spektakulært.
Siden sidst har Jysk-Fynsk Kanariefugleklub og Vestjyske Kaniner også givet tilsagn om at komme og udstille, hvilket er super godt og med til yderligere at styrke den fælles udstilling og give en endnu større publikumsbrede.
Endvidere er det lykkedes at få Rassebezogene Europa Schau for Tyske Dv. Wyandotter på udstillingen. Det bliver interessant at se, hvor mange Tyske Dværg Wyandotter vi kan tiltrække. Der gøres aktuelt et stort stykke arbejde på at udenlandske udstillere til at komme. Vi arbejder på at få endnu et Rassebezogene Europa Schau på udstillingen.
Vi tillader også, at udenlandske udstillere i øvrigt uanset race må udstille efter gældende kriterier opstillet af henholdsvis DRF og DFfR. Så hvis I hører om interesse fra udenlandske opdrættere, så opfordre dem til at komme.
I sammen periode som vores fælles udstilling afvikles der håndboldmesterskaber i MCH i Herning. Det betyder, at vi rykker til Hal C med mulighed for også at disponere over Hal G og Hal D. Vi har før med succes været i Hal C både til EE Udstillingen og en tidligere Landsudstilling for fjerkræ.
Der planlægges med en fælles kammeratskabsaften lørdag den 12. december formentlig i MCH, for at styrke fællesskabet og kammeratskabet for vores fælles interesse.
Vi har dannet en lille fælles udstillingsledelse, der skal stå for planlægningen og afviklingen af udstillingen, så vi hele tiden er på forkant med opgaven. Udstillingsledelsen består af HB medlemmer fra begge foreninger og med begge formænd.
Vi skal nu i gang med at reklamere for udstillingen, og vi vil opfordre alle til at medvirke til at gøre den fælles National-/Landsudstilling til en sjov, spændende og berigende udstilling med mange dyr at se på.

Jørgen Abrahamsen
HB medlem