Foreningen

Her er nogle oplysninger om foreningen

Bestyrelsen
Udvalg
Kontingent
Vedtægter
Regelhjørnet
Kontoret
Lokalklubber
Specialklubber
Månedens leder

Spørgeskema ang. hønseregulativer

  Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl er en landsdækkende forening for folk med fjerkræ som hobby. Vi har omkring 50 lokale fjerkræklubber fordelt over hele landet i de fleste større byer.
  Ligeledes er der specialklubber, der arbejder med bestemte racer.
  Foreningen udgiver medlemstidsskriftet RACEFJERKRÆ, som udkommer omkring den 15. i hver måned.
  Foreningen og vore klubber arrangerer mange udstillinger, møder, foredrag og andre aktiviteter omkring fjerkræ - alt dette har du adgang til som medlem i foreningen.
  DU SKULLE PRØVE ET MEDLEMSKAB.

  Kontingent for 2024 ser således ud:
  A-medlem kr. 500,00
  B-medlem kr. 250,00
  Junior med blad kr. 250,00
  Junior uden blad kr. 100,00
  A-medlem (udland) kr. 570,00
  Junior m. blad (udland) kr. 300,00
  Alt pr. kalenderår.

  Se nederst på siden om de forskellige medlemstyper.

  Indmeldelse kan ske på nedenstående eller ved henvendelse til foreningens kontor:
  DFfR, Nørreportcentret, Postboks 1327, 7500 Holstebro - tlf. 97405844 eller e-mail: dffr@racefjerkrae.dk

  Indmeldelse i Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl

  Dit navn (skal udfyldes)

  Adresse (skal udfyldes)

  Postnr. (skal udfyldes)

  By (skal udfyldes)

  Tlf.nr. (skal udfyldes)

  Din e-mail (skal udfyldes)

  Find din lokale klub for Racefjerkræ på kortet over lokalklubberne
  eller listen med specialklubbber

  Uddrag af foreningens vedtægter.

  A-medlem:
  A-medlemmer, der betaler fuldt kontingent.
  Får tilsendt foreningens medlemsblad RACEFJERKRÆ. Har adgang til køb af landsfodringe. Har adgang til deltagelse i møder, kurser og landsudstillinger m.v., der arrangeres af DANMARKS FJERKRÆAVLERFORENING FOR RACEAVL.
  Et A-medlemsskab dækker kun et navn (medlemsnummer) og kan således ikke tegnes fælles for ægtefælle/samlever.

  B-medlem:
  Et A-medlems ægtefælle/samlever og evt.hjemmeboende børn over 18 år kan optages som B- medlem.
  B-medlemmer betaler et gradueret kontingent til foreningen og opretholder samme rettigheder som A-medlemmer dog med undtagelse, at de ikke får medlemsbladet tilsendt.
  Der skal være anmeldt et A-medlem på en adresse.

  Ungdomsmedlem:
  Ungdomsmedlemmer (indtil 18 år og i hele kalenderåret, hvori de fylder 18 år). Ungdomsmedlemmer betaler et gradueret kontingent til foreningen

  B-juniormedlem:
  Såfremt der på adressen findes et A-medlem kan ungdomsmedlemmer optages som ungdoms - B-medlem.

  A-medlemB-medlemJuniormedlemB-juniormedlem

  Du vil modtage en svarmail som skal bekræftes og evt. fødselsdato oplyses

  Besked med andre oplysninger