Regler, Love og Bekendtgørelser vedrørende Fjerkræhold

Denne side er beregnet til orientering om de vigtigste love og bekendtgørelser man som fjerkræavler/-holder skal overholde. Listen kan ikke garanteres at være fuldstændig. Søg evt. selv hos www.Retsinfo.dk

BEK nr 574 af 30/05/2017 Gældende
Bekendtgørelse om vaccination mod Newcastle disease, herunder paramyxovirus-1 hos duer

BEK nr 1137 af 29/08/2016
Bekendtgørelse om bekæmpelse af salmonella i konsumægshønsehold og opdræt hertil

BEK nr 1273 af 31/10/2007 (Gældende)
Bekendtgørelse om vaccination mod Newcastle disease, herunder paramyxovirus-1 hos duer

BEK nr 150 af 25/02/2009 (Gældende)
Bekendtgørelse om ILT (infektiøs laryngothracheitis).

BEK nr 522 af 6/06/2012 - (Gældende) - NY
Bekendtgørelse om forebyggende foranstaltninger mod aviær influenza

BEK nr. 1449 af 15.12.2009 (Gældende)
Bekendtgørelse om mindre rugerier samt omsætning af hobbyfjerkræ

BEK nr 185 af 20/03/2000 (Gældende)
Bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr

BEK nr 975 af 13/08/2010 (Gældende)
Bekendtgørelse om lister over smitsomme sygdomme til lov om hold af dyr

BEK nr 639 af 13/06/2012 (Gældende)
Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter (ikke erhvervsmæssig)

BEK nr 814 af 13/07/2006 (Gældende)
Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

BEK nr 216 af 21/03/1994 (Gældende)
Bekendtgørelse om hold af fugle i fangenskab

BEK nr 332 af 24/05/1995 (Gældende) - import af æg, daggamle kyllinger eller ungdyr
Bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med fjerkræ og rugeæg samt indførsel heraf fra tredjelande(* 1)

BEK nr 1729 af 21/12/2006 (Gældende)
Bekendtgørelse om beskyttelse af dyr under transport

LOV nr 526 af 24/06/2005 (Gældende)
Lov om fødevarer