Fugleinfluenza – aktuel situation 28/5-21

Nyheder

Læs om den aktuelle situation på fugleinfluenza i Danmark på Fødevarestyrelsens hjemmeside
www.foedevarestyrelsen.dk

Hvad skal du gøre med dit fjerkræ under en fugleinfluenzaepidemi?

PRESSEMEDDELELSER FRA FVST

Ophævelse af reglerne om indelukning, overdækning og forbud mod samling      

Lørdag den 29. maj bortfalder kravet om, at fjerkræ skal være lukket inde og enten under tag eller fuglenet. Samtidig er det lørdag den 29. maj igen tilladt at tage til fjerkræudstilinger og lignende. Det bliver muligt som følge af, at bekendtgørelserne om særlige forebyggende foranstaltninger mod aviær influenza for fjerkræ og andre fugle i fangenskab og bekendtgørelse om forbud mod samling af fjerkræ og andre fugle i fangskab ophæves.

Du kan læse mere om de regler du skal følge og flere gode råd på Fødevarestyrelsen.dk