Indsigelse mod EU bestemmelse: Dyresundhed: supplerende regler for steder, hvor der holdes husdyr

Nyheder

Kort fortalt så går det ud på at alle som har fjerkræ skal registreres også den familie som har 4 høner til æglægning derfor vigtigt at alle skrive en indsigelse inden 20.maj 2022

Lav indsigelsen på:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12486-Dyresundhed-supplerende-regler-for-steder-hvor-der-holdes-husdyr-landdyr-_da

Enkeltpersoner kan også give indsigelser.

Gå ind på linket og følg det.

Man skal registreres som EU-borger  – det er der ikke noget usikkert i – man vil blot sikre sig at det er personer og ikke robotter der gør indsigelser.

DFfR har sendt nedenstående:

Vedr. KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

Med gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 med hensyn til registrering og godkendelse af virksomheder, der holder landdyr og indsamler, producerer, forarbejder eller opbevarer kimprodukter

Der er intet grundlag i AHR for disse strenge regler.

I henhold til privatlivslovgivningen skal der være grundlag for at indsamle persondata.

Grundlaget i AHR er at forebygge og kontrollere spredningen af smitsomme dyresygdomme.

Reglerne skal stå i rimeligt forhold til risikoen for spredning af dyresygdomme.

Der skal være tilstrækkeligt grundlag for at behandle personoplysninger om millioner af EU-borgere.

Vi hævder, at disse registreringskrav for millioner af racefjerkræopdrættere og hobbyvirksomheder, der holder fugle i fangenskab (racehøns, dværghøns, gæs, ænder, kalkuner og duer), ikke står i rimeligt forhold til den risiko, de udgør for at sprede dyresygdomme.

Fokus i AHR er på kontrol og forebyggelse af overførbare dyresygdomme og på dyresundhed.

De europæiske regler, der gjaldt for hobbyfugleholdere indtil 21. april 2021, var tilstrækkelige til at forhindre spredning af dyresygdomme.

De to vigtigste infektionssygdomme, der rammer fjerkræ, er højpatogen influenza (HPAI) og Newcastle disease (NCD). HPAI spredes hovedsageligt af vilde fugle.

Det er bevist, at vaccination er tilstrækkeligt til at forhindre spredning af NCD.

En ny registreringspligt bidrager ikke til bekæmpelse og forebyggelse af overførbare dyresygdomme. Registreringskravet er derfor uforholdsmæssigt stort, og der er ingen støtte for dette nye krav.

EU pålægger nu for første gang en registreringspligt for millioner af EU-borgere (holdere af få høns, ænder, duer osv.), som ikke tidligere var underlagt denne forpligtelse. De fleste beboere ser ikke behovet for denne regulering og vil ikke deltage aktivt i indsamlingen. Det betyder opsætning af et dyrt system, der ikke engang kommer i nærheden af at være opdateret.

Der er også en risiko for, at medlemslandene implementerer og overvåger denne nye forordning anderledes.

CITES, IUCN og konventionen om biologisk mangfoldighed

Racefjerkræopdrættere og hobbyopdrætterne er forpligtet til at bevare sjældne racer og arter.

De nye regler i AHR hindrer avl i mindre populationer af disse racer og arter.

Denne gruppe af opdrættere vil blive meget forstyrret af de ny indførte tiltag, da de allerede er meget velorganiserede i foreninger, hvorfra de får deres ringe mv. Opdrættere og enkeltdyr er allerede tilmeldt disse foreninger.

Denne ekstra registrering er endnu en tilføjelse til alle de andre foranstaltninger, der allerede er blevet iværksat tidligere og tilføjer endnu mere kompleksitet til hobbyen. Alle disse tiltag tilsammen gør det for svært for en (ældre) person at forstå alt. Det vil også tage for meget tid og kan være for dyrt.

Bemærk, at antallet af mennesker, der er interesseret i at bevare biodiversiteten af disse fjerkræracer og fuglearter, allerede er faldende, og yderligere reguleringer vil yderligere reducere det.

Dette vil føre til yderligere irritation, og som et resultat vil disse mennesker opgive deres hobby, fordi det sjove i det vil gå tabt.

Løsningen skal søges i det antal fugle, der må holdes uden registrering.

Derefter kan hver medlemsstat frit træffe sine egne foranstaltninger som beskrevet i artikel 3, stk.

Medlemsstaterne kan derefter indføre landespecifikke regler, der afspejler national praksis for at holde kæledyr og risikoen for spredning af dyresygdomme i deres land.

Et antal på op til 250 voksne stykker racefjerkræ eller fugle er et godt udgangspunkt.