Landsudstilling

Landsudstillingen for Racefjerkræ og Raceduer
22.-23. oktober 2022
Indlevering af dyr 20.okt senest kl.20 og bedømmelse 21.okt.

Når der kommer nyt kan det findes på
racefjerkrae.dk/lu/