Månedens leder – Marts 2016

Månedens leder

Plads til forskellighed i Danmark

Hvor vil han hen med den overskrift?
tja i Danmark nærmer vi os snart forbuds Sverige, man må ikke dit og dat.
Den 8. januar fik jeg en opringning fra Silkeborg kommune de ville gerne med på vores udstilling med et nyt regulativ om fjerkræhold i kommunens byzoner, så de kunne tage en dialog med vore gæster omkring det med fjerkræhold, og med hvilke ulemper at høns i byer kunne medføre. Jeg spurgte ind til, hvad det var for et regulativ, det var ikke noget som jeg havde hørt om og spurgte hvorfor at man ikke havde taget Fjerkræklubben med på råd, vi har da en smule erfaring. Jamen nu var det sådan at det endnu kun var et udkast, udkastet skulle først igennem og godkendes af Plan, Miljø og Klimaudvalget(PMK) og der efter sendes i høring. Efter nogen diskussion på telefonen og på mail dagen efter, lykkedes det at få fingre i en kopi af dette udkast, og så måtte jeg meget gerne komme med bemærkninger inden den 22. januar. Efter at ha læst mig igennem udkastet nogle gange, sendte jeg en mail, og udbad mig et møde, og fik foretræde. Var egentlig lidt spændt på dette møde, for jeg havde før krydset klinger, med denne dame omkring et lille hønsehold(3 høner) som tilhører en dreng på 10 år, og det er et hønsehold som der ikke kan sættes en eneste finger på. De væsentligste punkter i det nye forslag: 1 der må ikke være nogen hane i byzoner, 2 Der må maks. være 10 høner, til trods for at ikke erhverv siger 30 dyr til hobby brug, og hønsehuse skal være opstillet efter de og de regler, og er de ikke det så har man 6 mdr. til at få rettet tingene. Om mødet har hjulpet, har jeg ikke den store tiltro til, men jeg fik da luftet min utilfredshed med det de havde lavet, og givet dem nogle råd som jeg tror at de tog til sig, de nævner i udkastet noget omkring avl, og adspurgt kunne ingen af de to kunne svare på hvordan man kunne avle uden en hane, jeg stillede dem et direkte spørgsmål om hvad de mente at jeg skulle gøre, jeg bor i byzone, har haner, mere en 10 dyr og mit hønsehus som har ligget samme sted i mere en 30 år overholder ikke de nye mål for opsætning, som de har sat, at de fik et direkte spørgsmål, kom helt bag på dem, et spagt svar kom dog frem ”jamen der er mulighed for at søge dispensation.” Og nej vi havde dem ikke med på udstillingen, til hvad nytte ville de ud med noget som ikke var færdig behandlet, som de selv siger PMK kan jo forkaste det hele. Det hele skal op i udvalget den 14. marts og derefter ud i høring, og i kan være helt rolige så snart jeg her linket til denne høring så bliver den sendt rundt, og så ville det være dejligt om der fra hele landet vil komme saglige argumenter omkring det der kommer ud. Tilbage til overskriften, nej der er ikke megen plads til forskellighed, det er bedst at vi alle klapper hælene sammen, tier stille, sidder bag en PC eller Ipad og bliver inaktive, i stedet for at komme ud i den friske luft og arbejde lidt med naturen, for mig er det vigtig at de næste generationer finder ud af hvordan det hele hænger sammen, og at æggene ikke bliver fremstillet i køledisken, men rent faktisk kommer ud af en rigtig levende høne.

Nå men der er heldigvis også lyspunkter
Vinter har vi heldigvis ikke haft ret meget af, det er snart forår, vi er vel alle ved at være ovre årets
generalforsamlinger og der er udskiftninger i diverse bestyrelser, ta godt imod de nye som vil gøre et stykke frivilligt arbejde, OG husk, hvis i ude i klubberne skifter ud således at det bliver en ny mail adr. som er livslinjen ind til netop jeres klub, så giv kontoret besked, så listen kan rettes. Med foråret kommer også kyllingerne, gæslingerne og ællingerne, mange har allerede fået nogle, pas disse små skabninger godt, således at vi igen om en 8 – 9 mdr. på landets udstillinger kan se hel masse dejlige dyr.

Ha en rigtig god påske. Carsten