Månedens Leder – August 2020

Månedens leder

Sommerferien 2020

Nu er vi i slutningen af vores sommerferie 2020. De fleste af os oplever sikkert denne sommer som anderledes. En sommer, hvor vi ikke kan det, vi lige plejer at gøre.

Til gengæld har vi haft tid og har ikke skullet skynde os alle mulige steder hen i verdenen. Vi har rettet fokus på det hjemlige, det nære. Vi har stoppet op for en stund i det daglige ræs. Vi har ganske enkelt kunne tage den med ro. Det er helt sikkert sundt for krop og sjæl. Vi har nydt det enkle liv. Det er også derfor vi har høns og racefjerkræ som hobby.

Det er for at nyde livet lidt ekstra. Det er for at have noget at gå op i. Noget helt andet end arbejde, og det daglige stress og jag. Noget der kan få tankerne og kroppen til at slappe af. Det håber jeg, at I har benyttet denne Covid-19 tid til.

Tid til at få set lidt mere til vores høns. Tid til at finde lidt ekstra grønt og andet godt til dem.

Tid til at få repareret en låge, der har hængt lidt for længe.

Tid til at få sorteret i tide.

Det er så vigtigt, at de bedste har pladsen.

Høns efterspørges

Vi oplever stor efterspørgsel efter høns.

Det er måske fordi, der har været tid til at tænke over tilværelsen, og måske kunne denne beriges af nogle høns i haven. Vi skal være klar til at imødekomme denne efterspørgsel og levere sunde og raske dyr, der kan gøre en forskel for de familier, der gerne vil være selvforsynende med egne æg fra egen have.

Det handler grundlæggende om bæredygtighed, og jeg tror, hvis vi forstår at ramme denne særlige aktuelle interesse i befolkningen, så er det er også vejen til at skaffe nye medlemmer. Når først hønsene er landet i haven, så kan vi også skabe interessen for racefjerkræ.

Vi har nemlig de flotteste, og vi har mangfoldigheden af racer og farver.

Vi burde kunne udkonkurrere hybridhønsene og lignende med flere længder, men det kræver, at vi har dyr at sælge. Derfor bør vi alle være klar, når en interesseret melder sig.

Aktiviteterne kan igen begynde.

Mens disse linjer skrives, er der åbnet betydeligt mere op for aktiviteter i samfundet.

Vi kan igen komme ud og opleve mange forskellige ting, og vi kan begynde at samles i større tal, og jeg håber, at når dette blad lander i jeres postkasse, så må vi samles op til 200 i det offentlige rum til aktiviteter.

Det er selvfølgelig under forudsætning af, at der ikke sker yderligere Covid-19 smittespredning. Vi skal derfor igang igen i vores fantastiske forening.

En udstillingssæson er nært forestående, og invitationen til årets landsudstilling finder I andet steds i dette blad. Vi tror nemlig fuldt og fast på, at vi kan afholde vores landsudstilling i Herning sammen med duerne i december.

Vi tror også på, at vi kan få afviklet vores hønsedage og klubudstillinger.

Der vil givet være restriktioner, men vi tror på, at vi kan overholde disse og få holdt vores udstillinger.

Hovedbestyrelsen anbefaler derfor, at I alle planlægger at holde vores udstillinger.

Så må vi håbe det bedste.

Vaccinationer

En forudsætning for at kunne udstille er fortsat, at vores dyr skal være vaccineret mod Newcastle disease.

Derfor skal der herfra lyde en stor opfordring til at få gennemført vaccinationerne inden udstilling.

Repræsentantskabsmødet

Årets udsatte repræsentantskabsmøde afholdes lørdag den 5. september 2020.

Vi håber at se rigtig mange repræsentanter, så vi kan få en god drøftelse af de aktuelle forhold i vores forening.

HUSK på de formelle regler. For at have stemmeret skal klubben/specialklubben man repræsenterer have indsendt følgende til kontoret:

  • Dagsorden og referat fra seneste generalforsamling
  • Godkendt regnskab for seneste regnskabsår.

Jørgen Abrahamsen