Månedens leder – dec 2016

Månedens leder

Det skete i de dage, hvor alt var klar til, at fjerkræfolk skulle sætte hinanden i stævne på
efterårets kåringsskuer og samlinger, at der kom en melding fra Fødevarestyrelsen: ”Den
alvorlige fugleinfluenza H5N8, der breder sig i Europa, er nu også fundet i døde fugle her i
Danmark”. DTU Veterinærinstituttet har fundet virusset i en gruppe vilde troldænder,
fundet på Møn samt en enkelt troldand, der er fundet på Christiania i København. Det kan
ikke udelukkes, at sygdommen er hos vilde fugle i andre dele af landet.
Men den er ikke fundet i besætninger endnu.
Hold fugle, høns og andet med fjer på indendørs.
Sygdommen er stærkt smitsom mellem fugle og kan betyde stor dødelighed, hvis den
breder sig til fjerkræbesætninger.
Derfor blev alle udstillinger og andre samlinger af fugle og fjerkræ forbudt med øjeblikkelig
varsel. Er par dage senere lød en ny melding: ”For at undgå at den fugleinfluenza, som de
seneste dage er fundet i vildfugle flere steder i Danmark, spreder sig, bliver det fra midnat
lovpligtigt for landets hønse- og fjerkræavlere at have deres dyr enten inden døre eller
under hegn og med fast tag. Ænder, gæs og fjervildt, er dog undtaget, da de ikke kan
holdes indendørs.”
Disse krav skal være med til at mindske risikoen for, at den frygtede fugleinfluenza H5N8
spredes fra vildfugle til fjerkræ i både hobbybesætninger og erhvervsfjerkræ. Sker det, står
Danmark til at miste eksportindtægter i millionklassen, fordi en lang række lande
øjeblikkeligt vil standse deres import af blandt andet dansk fjerkrækød.
”Uanset om man er privat hobbyavler med fem høns i baghaven eller professionel ægeller
fjerkræproducent, betyder de nye regler, at ejerne fra nu af er forpligtede til at
beskytte dyrene mod fugleinfluenzaen”, forklarer souschef Stig Mellergaard,
Fødevarestyrelsen. ”Det er meget vigtigt, at alle er med til at leve op til deres ansvar, så vi
i fællesskab kan bidrage til at sikre, at H5N8 ikke får en fod inden for i danske
besætninger”, siger Stig Mellergaard.
Vi skal fra DFfR side opfordre foreningens medlemmer til at overholde de gældelende
bekendtgørelser og påbud.
Vi står nu tilbage med en aflyst udstillingssæson, hvor der er lagt meget arbejde i at få alt
planlagt og arrangeret. Vi må og skal erkende, at når vi har med levende dyr at gøre, vil
der altid være en risiko for, at frygten for sygdom kan føre til aflysning.
Der er slet ingen tvivl om, at influenzaen trives bedst i fugle, der er presset på deres
immunforsvar i forvejen – det kender vi kun alt for godt fra mennesker. Og det er nu
engang sådan, at de små frilandsflokke har et væsentligt bedre helbred end høns og
kyllinger, der går tæt sammen i et lukket hus med dårlig luft. Det er en fra naturens side
helt naturlig del af livet, men vi holder dyr på en måde, så de ikke tåler livet. Det betyder i
praksis, at tusinder af frie høns nu ikke bliver lukket ud i dagligdagen som de alle dage har
været vant til, men henvises til deres huse.
Mange er i fuld gang med at slagte deres overskuds dyr, dyr som normal ville blive
formidlet videre til andre avlere. Folk med et lille hønsehold i haven, som normal er aftager
til nye dyr, melder fra da man ikke vil holde høns under påbudte små forhold. Folk er
samvittighedsfulde og vil holde frie høns under gode forhold.
Her er haven tom for sirlige Bantam og Danske Landhøns, der ellers skulle bruge den
kommende tid til at få spist nedfaldne frugter og få vendt bunken af blade for at søge efter
alverdens laver og frø. Med indelukkede dyr betyder det at antallet af æg reduceres meget.
Vi skal ligeledes være meget opmærksomme på hønsenes trivsel, og ved ældre dyr en
noget større dødelighed. De bliver omgående frustrerede over, at lågen ikke åbnes hver
morgen. Men så længe det ikke er af fugleinfluenza, kan de roligt dø i fred, i indelukkede
rum. Lidt hårdt sat op, men ikke langt fra usandsynligt.
Samtidig med at tusinde og atter tusinde opdrættede og udsatte fasaner også er undtaget
– de er svære at kalde ind igen, men helt naturligt og ganske uundgåeligt står de og glor
ind på de indespærrede høns.
Vi har alle en klar fornemmelse af at vore dyr er sunde og raske, samt har gode forhold i
frie omgivelser. Spørgsmålet er om at sunde og raske dyr, med et godt immunforsvar ikke
kan modstå fugleinfluenza, på samme måde som de vilde fugle kan.
Lad os glædes over at vi har valgt en hobby, Levende Racefjerkræ under ordnede forhold,
når vi juleaften spiser en hjemmeavlet and, gås eller kalkun, som har haft et godt liv. Hvor
der er taget hensyn til deres naturlige adfærd og behov og de har haft fri adgang til
udearealer med badevand og masser af plads. Hvilket giver kød med en helt unik smag og
kvalitet, som fremhæves allerbedst med langsom stegning ved svag varme i 4-5 timer, så
er kødet saftig mørt og smelter næsten på tungen.
I ønskes alle en glædelig jul, samt et godt nytår, tak for alle de positive oplevelser som
vores forening har givet i årets løb. 2017 står for døren, nye udfordringer venter, lad os stå
sammen for at løse disse.
Niels