Månedens leder – December 2022

Månedens leder Nyheder

Julen 2022
Vi er nu midt i december og julen er ganske nær. Det sammen er Nytår og 2023. Begge dele giver anledning til at se tilbage på det gamle år.

2022 var et forandringens år. Vi rykkede vores Landsudstilling til uge 42 i oktober på grund af risikoen for fugleinfluenza. Det viste sig at være en ganske fornuftig beslutning.
Det var
også en beslutning, der førte til, at hønsedage, specialudstillinger og klubudstillinger blev flyttet til nye og tidligere tidspunkter. Det har været en forandring af vores foreningskultur, og det har selvfølgelig ført til mange forskellige samtaler om vores hobby og dens fremtid.

Vi har i hovedbestyrelsen oplevet en stor vilje til disse forandringer, og det vil vi gerne sige jer tusind tak for. Det medvirker til at bevare vores hobby Racefjerkræavl.

Landsudstillingen og de mange mindre udstillinger viste stor opbakning og optimisme, og der er blev vist mange flotte dyr på udstillingerne. Der blev handlet og byttet gode avls- og udstillingsdyr. Det vidner om en lyst til at gå i gang med næste års avl. Der var også godt
gang i salg af udstyr og foder hos Meldgaard og America Thisted på Landsudstillingen.

Landsudstillingen var rigtig godt besøgt. Tusind tak til alle, der mødte op og deltog. Det var rart at se jer alle i godt humør. Duften af fjerkræ var dejligt at mærke i Messehallerne i Herning igen.

Denne optimisme må vi bygge på og holde i fokus nu, hvor landet igen er lukket for udstilling og samling af fjerkræ og har været det siden den 22. november.

Fugleinfluenzaen er blevet en følgesvend, vi er nødt til at leve med. Den må ikke blive vores skæbne. Derfor skal vi være fremsynet og tilrettelægge vores hobby med racefjerkræ, så vi får maksimalt ud af den tid, hvor vi kan samle vores dyr til udstilling og
lignende. Det kræver, at vi har mod til at træffe de nødvendige beslutninger, selv om det bryder med vores traditioner, kultur og måden vi plejer at gøre tingene på. Jeg oplever, at dette mod og lysten er til stede, men også at der er skepsis mod de nødvendige
forandringer. Vi er for de fleste vedkommende nødt til at starte med vores avl lidt tidligere, og vi er nok nødt til at indstille os på, at oktober måned bliver den store udstillingsmåned, og måske lidt ind i november.

Vi har efter vores fælles Landsudstilling med duerne holdt møde med hovedbestyrelsen i Danmarks Racedueforeninger, hvor vi har evalueret vores fælles udstilling.

Vi er begge foreninger enige om, at udstillingen var en succes. Begge foreninger kunne have ønsket sig, at der var tilmeldt lidt flere dyr, men eftersom det var første gang, og troen på, at det ville lykkes, nok ikke var til stede hos alle, så er begge foreninger tilfredse
med antallet af dyr. Desuden var det jo 3 år siden, vi sidst havde holdt udstilling, og derfor er skepsis nok naturligt, ligesom alle dyr hos den enkelte opdrætter nok ikke var helt klar til udstilling.

Med baggrund i evalueringen har hovedbestyrelserne i DFfR og DRF besluttet at holde fælles Landsudstilling igen i 2023.

Det bliver i uge 43 med weekenden den 28. og 29. oktober 2023 som åbningsdage.

Det er en uge senere end i år, idet vi har lyttet til en lang række medlemmer i begge foreninger, der gerne ville have udstillingen flyttet, så den ikke faldt i skolernes efterårsferie i uge 42. Vi håber, at det fører til, at vi får tilmeldt flere dyr og endnu flere vil komme forbi og se udstillingen.

I ønskes alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår

Jørgen Abrahamsen