Månedens leder – juli 2017

Månedens leder

Bornholm stadig ræve fri.

Det var med stor glæde jeg d. 15 juni modtog nyheden om at Vildtforvaltningsrådet på
deres møde d. 13 juni havde anbefalet et nej til genudsætning af ræve på Bornholm. Den
endelige afgørelse ligger naturligvis hos Miljøminister Esben Lunde-Larsen, men jeg
forventer at han følger rådets anbefaling.
Historien startede i marts 2016, hvor Danmarks Jægerforbund kreds 8 på Bornholm, på
deres Repræsentantskabsmøde vedtog at ansøge om at genudsætte ræve på Bornholm.
(Ræven uddøde p.g.a skab sidst i firserne, her på Bornholm). Vi (Bornholms
Racefjerkræ) var naturligvis modstandere fra starten og var i de lokale medier med både
læserbreve (Bornholms Tidende) og interviewer (TV2 Bornholm) for at markere vores
meninger og holdninger. November 2016 indsendte Jægerforbundet deres ansøgning. Vi
lavede hurtigt derefter en indsigelse og efter en telefonsamtale med Niels Rasmussen, var
han meget behjælpelig og skrev ligeledes en indsigelse fra Danmarks
Fjerkræavlerforening for Raceavl. ( Tak endnu engang, Niels ). Bornholms Markvildtlaug,
som vi har haft en god kontakt til, lavede også en indsigelse. Herefter har ventetiden været
lang og uvis, hvad ville afgørelsen blive? skulle vi som Racefjerkræavlere, igen til at
rævesikre vores volierer og indhegninger? Jeg selv har kun et hegn på 60 cm højde til
mine ænder og gæs, som går ude året rundt, de har adgang til stald, men går helst ude.
Skulle jeg nu til at investere i anden indhegning? Heldigvis blev udfaldet til vores fordel.
Vildtforvaltningsrådets formand, Jan Eriksen siger bl.a om afgørelsen.
”Mennesket skal ikke blande sig i, om der skal være ræv på Bornholm eller ej. Hvis ræven
skal tilbage skal den komme af sig selv. Ræven er uddød på Bornholm af naturlige
grunde, fordi ræven blev ramt af skab. Vi ser ingen grund til at bryde ind i naturens orden
og kunstigt føre dem tilbage” og forsætter, ”Det er ikke en entydig besked vi har fået fra
Bornholm, men de bornholmske jægere fra kreds 8 har ønsket at få ræv, og det har
Danmarks Jægerforbund selvfølgelig støttet i Vildtforvaltningsrådet.
Men der er andre Bornholmere, der udtrykker skepsis og tvivl over for forslaget.
Den tredje grund til at sige nej er, at vi faktisk tillader os at sige, at der er ikke mange
steder i Danmark, der som sådan er rævefri. Så Bornholm er et forskningsmæssigt
interessant område, fordi vi her mangler det største rovdyr, bortset fra at vi har fået
indvandret ulv og guldsjakal. Men ellers er det ræven, der har været toprovdyret i rigtigt
mange år. Vi har en forskningsmæssig mulighed for at have Bornholm som
referenceområde uden ræv.”
Info: vildtforvaltningsrådet er rådgivende og afgiver indstilling til miljø og
fødevareministeren, i større eller principielle spørgsmål om jagt og vildtforvaltning, som
forelægges rådet af ministeren eller af styrelsen, eller som rådet selv finder grund til at
tage op.
Rådets formand udpeges af Miljø og fødevareministeren. Rådets øvrige ni medlemmer,
udpeges af miljøministeren efter indstilling fra de nærmeste interesserede organisationer:
Landbrug og fødevarer, Danmarks Jægerforbund, Danmarks Naturfredningsforening,
Dansk Ornitologisk Forening, Dansk Skovforening, Dyrenes Beskyttelse og Friluftsrådet.
God sommer til alle.
Kurt.