Månedens leder – juli 2019

Månedens leder Nyheder

Får vi sommer i år ?

I følge kalenderen er sommeren i fuld gang, men varmen er væk igen – det behøver nu heller ikke at blive alt for varmt for vort fjerkræ, men lidt varmere vejr ville være dejligt.
Siden sidst har vi haft repræsentantskabsmøde i Odense, det froløb stille og roligt, med mage tanker tilbage til sidste års store udstilling.
Økonomien er fortsat god, selv om EE – udstillingen kostede lidt, men vi har så samtidig fået fornyet en del af vort udstillingsmateriel, så det er vel ikke så galt, og så bliver det nemmere med opstilling til kommende Landsudstillinger.
Vi sagde farvel til Kurt Hansen, Bornholm i HB, han havde fået nyt arbejde som fremover tager mere tid.
Tak til Kurt for tiden i HB, altid klar til at give et nap med.
Nyvalgt blev Palle E. Juul, Viborg – velkommen til Palle.
Vi er nu midt i dyrskuetiden – Fællesdyrskuet i Roskilde med en masse besøgende i solskin, fællesdyrskuet i Odense også med god repræsentation af racefjerkræ og en masse besøgende og endelig står Landsskuet i Herning for døren.
Også her med fin repræsentation af racefjerkræ og mulighed for nye kontakter.
Der er stadig mulighed for at se racefjerkræ på de små dyrskuer, flere af dem afholdes først efter de store, så kom ud og vis racefjerkræ i alle former.
Hjemme i hønsegården er det tid at begynde den første sortering af kyllingeflokken.
Ved de ældste kan man allerede begynde at sortere de værste kamfejl og skæve tæer fra.
Man skal også huske at få ringet sine dyr til udstilling. Ring de gode dyr også dem du måske senere vil sælge, hvis du har for mange, lad dem få deres ring med, så de ved hvor gamle de er. Vores fodring er dyrenes adelsmærke.
Det er også nu man i klubberne skal til at have fastlagt tider for vaccination i efteråret, så medlemmerne ved i god tid hvilke datoer og kan finde steder evt. at få vaccineret tidligt for at kunne deltage i de tidlige specialklubarrangementer.
Sommertid er også tiden hvor mange af vore dyr skifter ejer. Vær omhyggeligt med dit salg af dyr. Det er kedeligt at få kritik af solgte dyr, selv om det måske er modtageren, der ikke har behandlet dyrene godt nok senere. Giv vejledning, hvis man sælger til nybegyndere. Henvis dem til vores lokale fjerkræklubber, hvor der er mulighed for at få vejledning om hønsehold på det lokale plan.
Det er også nu vi skal ud med de enkelte klubbers aktivitetsplan for det kommende efterår. Det er nu vi skal fortælle om møder, hønseture og lignende.
Lokalradioerne har alle en kalender over dagens aktiviteter, den bliver læst op flere gange om dagen – sammen med god musik, måske kunne det tiltrække en ny interesseret.
På gensyn efter ferien – god ferie – husk at passe hønsene.
Littau.