Månedens leder – juni 2018

Månedens leder

Aktuelt nu Europaudstilling 2018
Når dette nr af RACEFJERKRÆ udkommer har vi afholdt det årlige
repræsentantskabsmøde.
Og fået valgt en ny formand for foreningen, men derom nærmere i næste nr af bladet.
Vi skal i arbejdstøjet, vi skal op i et højere gear.
Efter en vellykket samling af mere end 130 personer fra hele Europa til den afholdte
generalforsamling i Europaforeningen og møder i de enkelte sektioner, er forventninger
udefra kæmpestore til den kommende udstilling i Danmark. Møderne i Kolding forløb
yderst tilfredsstillende, de kommende møder fro EE-dommere i Oksbøl til september vil
også forløbe fint, så nu sker det.
Vi mangler stadig tilbagemelding fra personer som vil opleve en Europaudstilling, som vil
være med til opbygning, som vil give en hånd med i udstillingsdagene, så alt kan forløbe
glat.
Se yderlig i blad 4.
I dette blad er anmeldelsesblanket til udstillingen. Den kommer senere på hjemmesiden
som skrivebar pdf, så kan man anmelde direkte, men vil man anmelde i god tid eller med
post, så brug en kopi fra bladet, husk begge sider.
Vi genopfrisker også en del af udstillingsreglerne, vil man have hele regelsættet, så
kontakt kontoret på mail.
Men ellers er vi ved godt mod, vejret er med os, det er dejligt varmt, kyllingerne trives og
vokser og fjersættes.
Pas på i denne varme tid at dyrene ikke mangler vand. Dels fordamper det let i denne
varme, dels drikker dyrene mere og så bliver de jo også større.
Husk at få sorteret i tide, dyr med f.eks kamfejl kan tidlig ende i grillen og så bliver der
bedre plads til den som skal højest på skamlen til EE.
Husk at få ring på dine dyr i god tid, ring i korrekt størrelse for racen.
Der er enkelte ringstørrelse i Skandinavien som er anderledes end i det øvrige Europa,
men det er de danske regler der gælder for danske dyr til Europaudstillingen.
Præmier – flere udenlandske specialklubber har allerede nu tilmeldt præmier til den
kommende Europaudstilling for deres racer.
Men vi mangler de danske specialklubber – vi må op af hullerne og vise vi også eksisterer.
Vi talte om det på specialklubmødet i marts – det er nu man skal tage bestemmelsen.
Littau