Månedens leder maj 2013 – april 2015

Månedens leder

Månedens leder fra Racefjerkræ

April 2015
Sommertid
Med urene stillet en time frem, får vi længere og lysere aftener, det er med til at øge aktiviteterne for mange. Foråret er for alvor kommet, med alle de forårstegn som hører tiden til. Vi trænger alle til et varmere vejr, vi venter med længsel efter højere temperatur, både om dagen og natten.
Sommertid eller ikke, hanen kender ikke klokken, men sørger for at dagen starter, når det begynder at lysne. Rundt om ved vore medlemmer er der fuld af liv, hos flere er årets kommende opdræt klækket og bliver passet på bedste vis. Andre har gang i rugemaskinen, eller har et par ruge høns liggende, og inden længe er der fuld af liv.
Interessen for vores hobby,” Levende Racefjerkræ” og foreningen er stor, dagligt kontaktes vi af folk som søger oplysninger.

Der er her på det sidste kommet mange nye medlemmer til, velkommen i Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl, min opfordring er: gør brug af det gode netværk af dygtige lokale eller specialklub folk og søg den rådgivning du mangler.
Påsken har mange benyttet til at være sammen med familien og venner. Mange hønsefolk har sikkert også benyttet ledige stunder til at studere årets tillæg og udvælge de avlsdyr som skal beholdes til næste år. Vi skal passe på værdifulde avlsdyr, ikke sælge rub og stub og kun satse på kommende generation. Har man store dyr er det vigtigt at have ældre dyr i avl, for at bevare størrelse.
Den 30. maj er der indkaldt til årets repræsentantskabsmøde, foreningens højeste myndighed. Foreningens medlemmer repræsenteres af repræsentantskabet, som består af lokalklubbernes og specialklubbernes repræsentanter, foruden hovedbestyrelsen.

Et rigtig godt år for racefjerkræ sporten, hvor der har været rig lejlighed til at mødes omkring fjerkræ. Nye ideer og tanker er kommet på banen i 2014, andet er gået som det har gjort i de forgangne år.

Vi skal være opmærksomme og åbne for nye tanker og ideer for fremtiden.

Ang. landsudstilling har vi ved flere lejligheder diskuteret hvad vi kan gøre for at:

Øge antallet af besøgende gæster.
Mere pressedækning og fokus på vores hobby.
Styrke økonomien.

Vi har et forslag om at

  • Dyrene ankommer onsdag
  • Bedømmelse og præmie beregning torsdag
  • Katalog trykkes fredag formiddag, præmieskilte mv. og sidste ting laves
  • Besøg af skolebørn fredag formiddag, med guidet rundvisning
  • Officiel åbning fredag kl. 14, med fælles kaffebord.
  • Åben for publikum kl. 16.00 til 19.00, mulighed for at Specialklubber at lave præmie beregning
  • Åbner for publikum lørdag, hvor alt gerne skulle være klar.
  • En weekend, hvor vi har tid til at møde foreningens medlemmer, samt andre besøgende gæster

Det kræver at:

Udstillere vil have deres dyr stående en dag mere
Der skal bruges mere tid af hjælpere.
Er det noget vi skal prøve på kommende landsudstilling?

Med ønsket om en god avlssæson, Niels

Marts 2015

Foråret, det er håbets tid, det bringer nyt liv, føder nye håb og vækker nye tanker og ny energi.

En utrolig mild vinter nærmer sig sin afslutning, frost og sne har vi næsten ikke haft, men masser af regn. Personligt synes jeg, at vores natur kunne have haft godt af en længere periode med frost. Udfordringer med frosne drikketrug og ikke mindst rugeæg, der har taget skade af frosten, har vi næsten været helt forskånet for. Foråret nærmer sig med hastige skridt med lysere tider, som er med til at give energi til os, men så sandelig også til vores fjerkræ.

Vi fjerkræavlere er nu i gang med arbejdet for en ny slægt af vore befjerede venner. Vi skal se nye, dunede småskabninger bryde æggets skal, se dem vokse op under omhyggelig pasning og pleje. Vi skal følge deres udvikling og se, om de opfylder de forventninger, som vi stiller til dem. Forventningerne er store; som oftest for store, og derfor er skuffelserne heller ikke til at undgå. Til gengæld er glæden så meget større over de få, der opfylder de strenge krav, som vi stiller til type og farve, til skønhed og livskraft. Det viser, at vi ikke havde regnet helt galt, og at vi ikke var helt uerfarne i opdrættets kunst. Skal vi opnå den tilfredsstillelse, er der mange forberedelser at gøre og meget at tage højde for. Tillæg kræver særlig omhyggelig pasning for at udvikle sig tilfredsstillende. Kyllingerne skal startes godt med god varme, uden træk, et godt og alsidigt foder og altid rent og frisk vand. De skal fravænnes varmen og flyttes i rengjorte kyllinghuse med udløb til gårde.

Her er vi nok mange, som på grund af pladsmangel, bruger at sætte et par stammer ud og lade kyllingerne overtage pladsen i hønsehuset. Vi skal her gøre en indsats for, at kyllingerne ikke kommer til at gå i det samme underlag som de gamle dyr gik i. Dette gøres ved at lade kyllingerne gå på et ubrugt areal eller, hvis dette ikke kan lade sig gøre, udskifte underlaget. Jeg er overbevist om, at dette kan hjælpe med at holde sygdomme fra døren.

 Der har de sidste par måneder været afholdt generalforsamlinger i klubberne over det danske land. Der er ganske givet sket udskiftninger i bestyrelserne nogle steder. Jeg vil opfordre til at tage godt imod de nye folk, som har lyst til at gøre et stykke arbejde og måske har nogle nye ideer og ser med friske øjne på, hvordan vi kan skaffe flere interesserede, der har lyst til at arbejde med vores fælles hobby, Levende Racefjerkræ.

Velkommen til alle de nye og god arbejdslyst til alle der bestrider et tillidshverv i klubberne og specialklubberne. Og ikke mindst; tusind tak for indsatsen til de, der har forladt et tillidshverv i klubberne eller specialklubberne.

Jeg ønsker alle et godt forår og held og lykke med avlen 2015.

Niels.

Februar 2105

Februar – årets korteste måned med kyndelmisse og længere og måske koldere dage – et umiskendeligt tegn på, at foråret nærmer sig med al den travlhed, det nu engang fører med sig. Men har vi overhovedet haft noget vinter denne gang? Ja i skrivende stund her medio januar har der ikke været ret meget i centrum af Bjerre Herred i Østjylland. En lille smule sne omkring jul er det blevet til, ikke engang nok til at markerne blev ordentligt dækket. Nattefrost har også været et nærmest ukendt begreb. En tre fire nætter hvor det har været nødvendigt, at tø de mest udsatte vandtrug op.

Til gengæld har det givet regn i rigelige mængder, så nu er jorden mere end mættet, og det er svært at holde fugtigheden nede på et rimeligt niveau i vore hønsehuse, dueslag m.v. Selv i mit hønsehus, der ellers har en udmærket støbt sokkel er fugten blevet et problem. Så de lysere og varmere tider skal være så velkomne.

Februar betyder også at udstillingssæsonen er forbi for denne gang. Hvordan har sæsonen så været? Set med dommerkitlen på, så har den ikke været helt almindelig. Det forholdsvis varme efterår gav sig udslag i, at rigtig mange dyr ikke fik fældet færdig til de første udstillinger, ja selv på LU viste dette forhold sig at være gældende.  Det var især de hønseracer, som skal have lange og veludviklede sejlfjer, det gik ud over. Kun enkelte var klar til de første udstillinger i november, og helt generelt havde mange dyr stadig et par kyllingefjer i hver vinge. Forhold vi som opdrættere ikke rigtigt kan gøre noget ved, vi må bare håbe på at efteråret i år bliver lidt køligere, så det normale fjerskifte bliver gennemført i tide.

Februar er også måneden, hvor der afholdes rigtig mange generalforsamlinger i lokalklubberne over hele landet. Opfordringen herfra skal være: Mød op på, deltag aktivt og få indflydelse på din egen klubs ve og vel. Lad være med at være bange for at blive indvalgt i bestyrelsen, langt de fleste klubber drives jo af dygtige og engagerede personer, og endelig er det jo ikke forbudt at yde en indsats stor eller lille uden at være bestyrelsesmedlem. Tilbyd din hjælp, jeg er sikker på, at den vil blive modtaget med tak.

2014 viste os endnu engang, at der er stigende interesse for det at holde (race)fjerkræ under en eller anden form. Ikke mindst vore Danske Landhøns synes at få flere og flere liebhavere, men også mange andre at de gamle produktionsracer nyder stor efterspørgsel, en efterspørgsel der til tider er svær at efterkomme. Her er det mig håb, at de seriøse avlere er kritiske med hensyn til kvaliteten af de dyr, der sælges til nybegyndere. Der er ikke noget så ærgerligt, som at få sat nogen i gang med fjerkræhold med dyr af tvivlsom kvalitet, blot for at efterkomme efterspørgslen. Levende dyr er jo nu engang ikke en vare, man blot kan hive ned af hylden i supermarkedet.

Der begynder også at være en stigende interesse for svømmefugle og kalkuner igen efter den store nedgang under hysteriet med fugleinfluenzaen for år tilbage. Jeg vil håbe at interessen udmønter sig i flere udstillere af såvel ænder, gæs som kalkuner, så vi igen får fremgang i kvalitet og antal dyr i disse grupper. Når jeg nu er ved svømmefugle og kalkuner, får jeg lyst til at rose placering og opstilling af disse dejlige dyr på seneste LU. Afskærmningen mellem burrækkerne fungerede perfekt, ligesom den fremtrædende placering af gruppen virkede efter hensigten.

Endelig vil jeg ønske alle medlemmer af DFfR en rigtig god avlssæson, så vi får mange velplejede og standardmæssige korrekte dyr at se i næste udstillingssæson.

Peder P.

Januar 2015

Vi går mod lysere tider.

Vi har passeret årets korteste dag. For optimisten betyder det, at man kan se frem til et halvt år, hvor det bliver stadig lysere og vi får længere dage. For pessimisten betyder det, at det nu kun varer et halvt år, før vi igen går mod mørkere tider.

Personligt glæder jeg mig over, at vi kunne afholde vores landsudstilling. Frygten for fugleinfluenza har flere steder i Europa gjort at der har været forbud mod samlinger. Man har i Danmark endnu kunne holdes fri for fundet af smittede fugle. Landsudstilling 2014 var lidt ud over det sædvanlige, da Specialklubben for Tyske Dværge havde inviteret til Europaudstilling i deres race. En landsudstilling hvor tankerne går tilbage på en fantastisk uge, med rigtig god hjælp af mange frivillige, uden denne gode hjælp og opbakning vil det være umuligt at lave en landsudstilling, Tak alle sammen. Der er altid brug for hjælp og vi bliver alle et år ældre for hvert år der går, så nye og yngre kræfter er meget velkomne.

Vestjyske Kaniner var med til at det besøgende publikum fik andet at se end Racefjerkræ. 186 kaniner tilmeldt til udstilling, samt mange til hopkonkurrencer som altid trækker publikum. Fantastisk er det også og se hvordan de små kaniner klarer en springbane, der på mange måder er en miniudgave af ridesportens springbaner. Der var også kaniner, som børn og voksne kunne få lov til at få fingere i og kæle for. Tak til kaninfolkene for Jeres fine arrangement, vi har banen klar til Jer på landsudstillingen 2015.

Mens de fleste har benyttet julen til at være noget for familien og eventuelt de nærmeste venner, har mange hønsefolk benyttet ledige stunder til at studere og udvælge sine kommende avlsdyr. Stammerne skal sættes, mange med det klare mål at kommende udstillingssæson skal vi være på forkant med de gode dommere. De skal helst kun have små ønsker på bedømmelseskortet.

Vi skriver nu 2015, et nyt år er startet, hvor vi som forening står over for nye udfordringer. Den større bevidsthed om dyrevelfærd, der hersker i befolkningen, samt det faktum at man som familie kan være mere eller mindre selvforsynende og udnytte rester fra husholdningen til noget fornuftigt, spiller helt sikkert ind, når valget falder på høns i haven.

Når vi som nation ønsker at ændre livsstil, er høns i haven en meget synlig og nem måde at få begyndt det nye sunde liv på. Vi skal gøre vores til at der rundt om i landet er folk med interesse for racefjerkræ, som vil gøre en indsats for at bevare de mange forskellige racer og farvevarieteter der fylder den Skandinaviske Fjerkræstandard.

Inden længe kaldes der til samling i mange klubber, tiden for afholdelse af generalforsamlinger nærmer sig hastigt. Al respekt for dem, der gør et frivilligt arbejde for andre, men også respekt for dem, der altid møder op til lokale arrangementer. Mange gange er man tilbøjelig til at gøre som man plejer, her er det vigtigt at man er åbne over for nye ideer og tiltag. Vi ønsker at glæde så mange som muligt med vores hobby, levende Racefjerkræ.

På vegne af bestyrelsen, vil jeg ønske alle et godt nytår.

Niels

Juli 2014

Midt i en dyrskuetid.
Vi er midt i sommeren, midt i dyrskuetiden med masser af sommerudstillinger af vort racefjerkræ. Ikke kun de store dyrskuer, men også en masse små dyrskuer rundt i landet har fjerkræ med.

Meldingerne lyder ensstemmende på stor interesse for fjerkræ i haven og for racefjerkræ, så det er nu vi skal være nye, kommende medlemmer behjælpelig med høns eller andet fjerkræ, som man gerne vil i gang med.

Det er nu vi skal adskille os fra det grå marked, det er nu vi skal vise vi kan levere fine dyr til dem der ønsker det.

Mange af vore medlemmer besøger forskellige markeder med fine dyr og gennem denne kontakt skaber nye medlemmer, fint med det, men vi skal også have den enkelte opdrætter på banen, ham eller hende med det lille tillæg, måske af en vanskelig varietet eller lidt sjælden race – sørg for lidt ekstra dyr, der vil altid være en ny interesseret netop til disse ting rundt om hjørnet, og så er det ærgerligt at man ikke kan klare efterspørgslen.

Mange af vore klubber besøger også forskellige markeder med en stand og PR – også her skabes kontakt og på lidt længere sigt nye interesserede medlemmer.

Vi skal nu lægge grundstenen til en kæmpeudstilling i 2018 – Europaudstilling for høns, duer, kaniner, marsvin og fugle i Danmark.

Det er også her i ferietiden vi har tid til – eller skal tage os tid til – at gå årets opdræt efter i sømmene. er det de rigtige der er på vej, har vi fået sorteret i flokken eller er det nu vi skal have grillkylling fra egen hønsegård.

Sørg for at sortere i flokken, kamfejl, benfejl, fejl i farve og tegning vil også begynde at vise sig efterhånden som dyrene skifter til endelig fjerdragt.

Det er også nu vi skal til at se på de lidt længere virkende ting. Er det nu vi skal give ekstra tilskud for at få den knald gule benfarve, er det nu vi skal begynde med de lidt mere olieholdige frø til vore glansfulde varieteter, er det nu vi skal i gang med et godt blødfoder til vore dunrige racer som Orpington og Kochin.

Hvad sker der ellers på fjerkræfronten af interesse.

På det nyligt afholdte sektionsmøde i EE som blev holdt i Bosnien blev man enige om at nu skulle vi have en Europastandard for alle racer i Europa. Den samme tekst, den samme type. Så et stort arbejde venter for Europaforeningen standardudvalg i de kommende år og forhåbentlig bliver man færdig til Europaudstillingen i Danmark i 2018.

Staks lyder der hvad gør man med de forskellige typer i bl.a. Dværg-Wyandotter og måske få andre racer. Vi begynder med de racer hvor der ikke er uoverensstemmelser og så klarer vi vel også de få svære ting til slut – nu må vi se.

Europaforeningen standardudvalg er i gang med at få ensrettet farvebeskrivelserne for de enkelte racer og varieteter, så de kunne bliver lidt mere forståelige på de enkelte sprog, men herom senere.

Til slut – god ferie – god sommer – nyd solen.

Littau

Juni 2014

Sommeren står for døren

Årets repræsentantskabsmøde er afholdt, et stille møde uden den store debat. Det som fyldte mest var kriterierne for at blive Dansk Mester i Racefjerkræavl,

Vi har på vort HB møde aftalt at vi fra foreningens side skal være aktive på DFfR side på facebook. Lars Moos Hansen og Patricia Haynes vil tage sig af dette og vil besvare de stillede spørgsmål der. Hjemmeside er ofte til diskussion, jeg har et ønske om en mere ”levende” og bruger venlig side. Der er ofte blevet søgt efter personer, som kunne have interesse i at være med til at udvikle og forbedre siden. Hvis man kunne tænke sig at være med til denne opgave, ret henvendelse til Niels Rasmussen.

Danmarks kaninavlerforening har afholdt repræsentantskabsmøde, formanden gennem de sidste 14 år Kaj Thaysen, havde valgt at stoppe i bestyrelsen, Carsten Philipsen, Holbæk som blev valgt som ny formand. Der skal fra DFfR lyde en stor tak til Kaj Thaysen, for de gode samarbejde foreningerne imellem og byder et varmt velkommen til Carsten Philipsen. Også næstformanden Lissy Søndergaard valgte at stoppe, Torben Christensen afløser hende. Vi glæder os til møde Jer og håber på godt samarbejde fremover.

Dyrskuer hører sommeren til, deter midt i tiden med dyrskuer og her vil alle gerne have der er fjerkræ og kaniner med. Man har for længst opdaget at dette er med til at trække publikum til. Der er rig mulighed for at vise vores hobby, vise den store mangfoldighed vi har af racer og farver og at fjerkræ ikke bare er høns og dværghøns, men også gæs, ænder, og kalkuner. Mange er interesserede og søger oplysninger om foreningen, klubber og specialklubber, her skal vi være gode til at fortælle om de aktiviteter der afholdes og måske af den vej skabe nye medlemmer. Fortælle racefjerkræ er en levende hobby at gå op i, en hobby som er afstressende og som endvidere er med til at give en form for selvforsyning, når man er kommet i gang. Vi skal være gode til at oplyse, at racefjerkræ er levende dyr som kræver plads, gode forhold og en ordentlig pasning.

Jeg håber alle er kommet godt gennem rugesæsonen, nu handler det om at passe tillægget på bedste vis. Have god plads, sorter dyr løbende, væk med dyr med grove fejl, de tager plads op for de dyr, man vil beholde til videre brug – udstilling eller avl. Sommer og varme er med til fremme udviklingen af blodmider, vi skal være opmærksomme på. alle små hulrum, under siddepinde, revner og sprækker. Her kan og vil blodmiderne gemme sig om dagen, for så at søge på dyrene om natten, for at suge næring til sig. Det er vigtigt at disse bekæmpes med et aktivt middel, man kan vælge fluespay eller andet insektmiddel. Mange har gode erfaringer med Hemexcide, som bekæmper blodmider, lopper, parasitter, mider og hæmmer uønskede bakterier samt udtørrer og desinficerer bunden. se owakemi.dk.

Husk grundstenene til den kommende avls og udstillings sæson skal lægges allerede nu.

Alle ønskes en god sommer,

Niels

Maj 2014

På vej mod lysere og varmere tider.

Med kalender der er skiftet fra april til maj er vi for alvor kommet ind i foråret og inden længe står sommeren for døren. Vi trænger alle til et varmere vejr og flere forårstegn er at finde alle steder. Rundt om ved vore medlemmer er der fuld af liv, årets kommende opdræt er klækket og bliver passet på bedste vis. Vi har ventet med længsel efter højere temperatur, både om dagen og natten. Det har været koldt om natten og har givet overraskelser, hvis man ikke er opmærksom på det, sørg for godt med varme ved kyllingerne i den første tid.

Mens de fleste har benyttet påsken til at være noget for familien og eventuelt de nærmeste venner, har mange hønsefolk benyttet ledige stunder til at studere årets tillæg og udvælge de avlsdyr som skal beholdes til næste år. Vi skal passe på værdifulde avlsdyr, ikke sælge rub og stup og kun satse på kommende generation. Har man store dyr er det vigtigt at have ældre dyr i avl, for at bevare størrelse.
Den 24. maj er der indkaldt til årets repræsentantskabsmøde, foreningens højeste myndighed. Foreningens medlemmer repræsenteres af repræsentantskabet, som består af lokalklubbernes og specialklubbernes repræsentanter, foruden hovedbestyrelsen. Et rigtig godt år for racefjerkræ sporten, hvor der har været rig lejlighed til at mødes omkring fjerkræ. Nye ideer og tanker er kommet på banen i 2013, andet er gået som det har gjort i de forgangne år, men vi skal være opmærksomme på tanker og ideer for fremtiden.

Fællesskabstanken – samarbejdet mellem de forskellige hobbyforeninger – står stadig mit hjerte nær. Dette fællesskab kunne være med til at gøre det til en bedre forretning at afholde en landsudstilling, hvor besøgende står i kø for at komme ind. Kunne man skabe en udstilling som er interessant for alle besøgende, hvor man nåede ud til langt flere end kun fjerkræavlerne. Hvis man tænkte ”ud af boksen” og samle udstillere fra de forskellige hobbyforeninger, så kunne man fremvise alt fra fjerkræ, kaniner til marsvin og derved henvende sig til langt flere besøgende, der ville gå fra udstillingen med en god oplevelse og således komme igen året efter.

For at skabe en interesse om en sådan udstilling, tænker jeg det vil være en fordel at få sat noget mere fokus på udstillingen, her tænker jeg presse og åbning, en invitation til skoler og børnehaver om at besøge udstillingen kunne ligeledes være en mulighed.

På Danmarks Racedueforenings nyligt afholdte Repræsentantskabs generalforsamling, blev der fra delegerede spurgt om fællesudstilling, man skal være enige om tid og sted, men som fangen Carl August Lorentzen så smukt skrev, da han i 1949 have gravet sig ud af Horsens Statsfængsel, Hvor der en vilje er der også en vej. Det er mit håb at man i løbet af nogle få år kan få en fælles udstilling og helst før 2018, som bliver året hvor Danmark skal forsøge at sætte sig på Europakortet. Med ligeså mange positive indtryk for fjerkræfolk som der var i 1985 og gerne mange flere. Det er tredve år siden, og nye udfordringer står for døren med Europa udstillingen i Danmark, 9. til og med 11. november 2018

Med ønsket om et forsat godt forår,

Niels

April 2014
Kyllingetid

Så kom de første kyllinger, ventet med spænding. De første overvejelser om dette års avl lykkes med de nye farver er allerede i gang. Man studerer dunfarve, hovedtegninger og meget mere.
Man avler gule fjerfarver – får helt gule daggamle kyllinger, men der er lidt små mørke prikker i nakken, hvad er det mon tegn på. Ved at følge netop disse kyllinger i opvæksten kan man blive klogere på dunfarver. Vil det blive dyr med gennemfarvet gul fjer eller vil de blive med for meget peber i de store fjer. Se det vil tiden vise og man er blevet en erfaring rigere.
Man arbejder med sølvfarver – alle er klar over det, hvis det er sølvhalset eller –farvet, så har de daggamle kyllingerne rygstriber i dunene. Men er det nu en ny, lidt sjælden farve, hvad så. Er det den rigtige mørke, der lige pludselig for første gang viser sig blandt de små, der er den rigtige. Igen ved at følge opvæksten får man erfaringer og kan siden drage nogle tidligere konsekvenser.
Man venter spændt på de første fjer, vingefjerene viser ofte anlæg for tegning, er det den rigtige eller skal man vente til man sætter rige på og til den tid er sidste fjerskifte i gang.
Ved de ensfarvede varieteter er lidt enklere, men også her skal man være opmærksom på befjering gennem hele forløbet. Tidlig befjering ved racer med blød fjerstruktur, lidt senere befjering ved racer med hårdere fjerstruktur – også dette skal man tage med i sine betragtninger af udvikling ved kyllingerne.
Foder er et helt kapitel for sig. Der er alt afhængig af racer og farvevarieteter mange recepter, som den enkelte kører efter. Mange ideer og forsøg er gjort gennem tiderne med foder med forskelligt resultat ved forskellige racer. Så har man fundet frem til sin egen blanding af forskelligt gennem opvæksten, skal man nok holde fast ved den.
Dog – der sker nok ikke noget ved at prøve noget nyt, så ……..

I en ældre tysk fjerkræbog har jeg fundet, at man ved racer som Bantam, Antwerpener og kamphøns, som skal have et veludviklet bryst, rundt og markeret, der kan man med fordel bruge et startfoder som er lidt mere proteinrigt end normalt startfoder. Det kan være fasanstartfoder eller kalkunstartfoder, som er mere proteinrigt end normalt færdigblandet startfoder til høns.
En anden, ældre fif er brug af boghvede. Rigtig – den fynske boghvede.
Forsøg i Holland ved racer, hvor man ønsker en bred fjerstruktur, viser at bruger man lidt boghvede, formalet i foderet, så fremmer det den brede fjerstruktur.
Så prøv f.eks med lidt blødfoder med boghvedegryn iblandet, når kyllingerne fælder deres første vingefjer og begynder på den endelige fjersætning. Det kunne være spændende om vi kunne fremvise nogle af vore små dværgracer med god, bred fjerstruktur på kommende udstillinger.
Andre fodermidler, som man med fordel kan begynde med i kyllingestadiet er fortsat majs og andre olieholdige kronsorter til racer med glans, sort fjerfarve, gule løb m.v.
Husk, mange af de små fjerstrukturproblemer og manglende glans ved vore udstillingsdyr, som vi døjer med til efteråret, de stammer fra manglende omhu med det første foder til vore daggamle kyllinger.

God avlssæson – vi ses til sommer.
Littau

Marts 2014

Nu nærmer det sig forhåbentligt at vi er ved at få forår. Lysere tider giver mere energi både til os mennesker men så sandelig også til vores fjerkræ. Mange har nok allerede kyllinger eller æg i rugemaskinen og venter med spænding, forventning og glæde på at se disse søde små skabninger, udvikle sig til sunde, raske og livskraftige dyr, der senere kan bruges til udstilling og videre avl af vores forskellige racer.

Avlere af Svømmefugle vil jeg opfordre til at lave et stort tillæg, således at vi kan se rigtigt mange Ænder & Gæs på vores udstillinger rundt om i landet til efteråret, især på L.U. mangler vi rigtigt mange svømmefugle. Vi må sammen gøre en indsats for at få flere avlere af svømmefugle og en af tingene er at vise vores dyr frem, på pr-udstillinger, Dyrskuer & lignende arrangementer og sidst men ikke mindst på vores udstillinger.
Klubberne rundt om i landet må gøre en indsats, udsætte nogle præmier til svømmefugleopdrætterne, skabe mere fokus på disse dejlige dyr, hvoraf mange desværre er ved at forsvinde ja flere er nok allerede helt væk.
Walisisk Harlekin and – Streicher And – Magpie and – Havanna and – Gimbsheimer and findes de overhovedet i Danmark mere?.
På Svømmefugle udstillingen øst for Storebælt, som blev afholdt i oktober måned 2013, var der 105 katalognumre og der var rigtigt mange fine dyr og spændende racer, bl.a. nogle meget fine Krølgæs, hvorfor var disse og mange af de andre flotte dyr ikke med på L.U. i december måned, de kunne sagtens ha’ klaret sig i konkurrencen med de andre dyr.
Så mød frem på vores Landsudstilling, vis jeres dyr frem og vær med til at gøre et tiltag for at bevare vores Svømmefugle.

Rundt om i Klubberne er der blevet afholdt Generalforsamlinger, forhåbentligt i god ro og orden. Mange steder er det jo nok de samme folk der sidder i bestyrelserne, men forhåbentligt er der også nogle nye folk, der har lyst til at gøre et stykke arbejde og måske har nogle nye ideer, ser med friske øjne, på hvordan vi kan skaffe flere folk der har lyst til at være med om vores fælles hobby, Racefjerkræ.
Velkommen til alle de nye og god arbejdslyst til alle der bestrider et eller andet tillidshverv i klubberne & specialklubberne rundt om i det ganske land.
Jeg ønsker alle et godt forår og held og lykke med avlet.

Vi ses til repræsentantskabsmødet.
Kurt.

Udtrædelse af HovedbestyrelsenLars K. Mortensen udtræder af Hovedbestyrelsen.

Dette meddelte Lars på Hovedbestyrelsesmødet lørdag den 22. februar i Middelfart.

Baggrunden er, at arbejdsbyrden som skoleleder for to skoler med hver tilhørende sfo, klub og børnehaver ikke er blevet mindre, og ej heller bliver det i fremtiden med den ny skolereform. Formandshvervet i specialklubben for Dværg Wyandotter og dommergerningen fortsætter Lars med. Da udtrædelsen sker midt i valgperioden indtræder Patricia Haynes, Næstved i Hovedbestyrelsen.

Hovedbestyrelsen

Februar 2014

Vi længes efter forår

Efter to usædvanlig strenge vintre efter hinanden, har vi oplevet en usædvanlig fugtig vinter. Regn og blæst har præget dagene siden midt i november, de seneste dage har kulden gjort sit indtog. Er der underligt om vi længes efter forår og spejder efter ethvert forårstegn, efter enhver mulighed for igen at kunne arbejde og se det gro under vore hænder. Vi ser dagligt hvordan dyrene, både de vilde og vore husdyr lider under naturens strenghed, vi føler med dem og søger efter evne at mildne deres kår. – og dog – der mangler noget – at solen en dag skinner, sneen smelter, vandet risler gennem alle lavninger. At man på bakkens sydskråninger kan se den nøgne jord begynde at skinne igennem, at det ligefrem damper af solvarmen, det er ligesom den bliver levende. Pludselig vil dyrene være som forvandlede, alt det trætte og dvaske er som strøget af dem. Køerne brøler i stalden, stæren fløjter, gråspurvene plasker i vandpytterne, og hønsene der i flere måneder har været holdt indelukkede i det trange hønsehus, basker sig i strøgelse, medens solen gennem de åbentstående vinduer lader sine stråler gennemvarme dem. Nu er vinterens tid forbi. – nu kommer foråret, og med det den ”nye tid”. Vi fjerkræavlere skal nu i gang med arbejdet, for en ny slægt af vore befjerede venner. Vi skal se nye, dunede små skabninger bryde æggets skal, se dem vokse op under omhyggelig pasning og pleje. Følge deres udvikling og se, om de opfylder de forventninger, vi stiller til dem. Forventningerne er store som oftest for store og derfor er skuffelserne heller ikke til at undgå. Til gengæld er også glæden så meget større over de få, der opfylder de strenge krav, vi stiller til type og farve, til skønhed og livskraft og dermed viser, at vi dog ikke var helt uerfarne i opdrættets kunst. Men skal vi opnå den tilfredsstillelse, er der mange forberedelser at gøre, og meget at tage i agt. Tillæg kræver særlig omhyggelig pasning for at udvikle sig tilfredsstillende. Kyllinger, ællinger og gæslinger skal startes godt, god varme uden træk, et godt og alsidigt foder og altid rent og frisk vand. De skal fravendes varmen og flyttes i rengjorte huse med udløb til gårde, som er tilsået med en korn og græsblanding så der er frisk grønt. Dyrene kan let vænnes til at æde store mængder af fintskåret grønt og raspede gulerødder. Derved kan der spares betydelige fodermængder, men vi vil også i meget høj grad fremme dyrenes sunde udvikling. Så skal vi også stadig have et øje på hver finger og lægge nøje mærke til de enkelte dyrs udvikling, så vi straks kan gribe ind og frasortere de ungdyr, der ikke kan følge med i væksten eller på anden måde udvikler sig utilfredsstillende. En lille udvalgt flok kyllinger, ællinger og gæslinger der strutter af sundhed, giver opdrætteren glæde og fortjeneste.

Foråret er inden længe over os, måske før vi ved det. Det bringer nyt liv, føder nye håb, vækker nye tanker og ny energi. Foråret, det er håbets tid.

Niels

Januar – 2014

Vi går mod lysere tider det næste halve år.

Vi har passeret årets korteste dag. For optimisten betyder det, at man kan se frem til et halvt år, hvor det bliver stadig lysere og vi får længere dage. For pessimisten betyder det, at det nu kun varer et halvt år, før vi igen går mod mørkere tider.

Personligt glæder jeg mig over, at vi har nået vinterens vendepunkt, og over at det passende markeres sammen med landsudstillingen.  En landsudstilling lidt ud over det sædvanlige, da Landsklubben for Orpington og Sussex klubben havde inviteret til Europaudstilling i deres racer. En landsudstilling hvor tankerne går tilbage på en fantastisk uge, med rigtig god hjælp af mange frivillige, uden denne gode hjælp og opbakning vil det være umuligt at lave en landsudstilling, Tak alle sammen. Der er altid brug for hjælp og vi bliver alle et år ældre for hvert år der går, så nye og yngre kræfter er meget velkomne.

Antallet af dyr der ikke var mødt, var betydelig lavere end i januar 2013, hvilket altid er en glæde for os alle, at alle tilmeldte dyr møder.

Vestjyske Kaniner var med til at det besøgende publikum fik andet at se end Racefjerkræ. 175 kaniner tilmeldt til udstilling, samt mange til hopkonkurrencer som altid trækker publikum. Fantastisk er det også og se hvordan de små kaniner klarer en springbane, der på mange måder er en miniudgave af ridesportens springbaner. Der var også kaniner, som børn og voksne kunne få lov til at få fingere i og kæle for. Tak til kaninfolkene for Jeres fine arrangement, lad os håbe det kan blive en tradition.

Mens de fleste har benyttet julen til at være noget for familien og eventuelt de nærmeste venner, har mange hønsefolk benyttet ledige stunder til at studere og udvælge sine kommende avlsdyr. Stammerne skal sættes, mange med det klare mål at kommende udstillingssæson skal vi være på forkant med de gode dommere. De skal helst kun have små ønsker på bedømmelseskortet.

Inden længe kaldes der til samling i mange klubber, tiden for afholdelse af generalforsamlinger nærmer sig hastigt. Al respekt for dem, der gør et frivilligt arbejde for andre, men også respekt for dem, der altid møder op til lokale arrangementer. Mange gange er man tilbøjelig til at gøre som man plejer, her er det vigtigt at man er åbne over for nye ideer og tiltag. Vi ønsker at glæde så mange som muligt med vores hobby, levende Racefjerkræ.

På vegne af bestyrelsen og mig selv skal jeg ønske alle et godt nytår.

Niels

December – 2013

Udstilling

En udstillingssæson kører på sit højeste, mange klubber har afholdt deres lokale udstilling, nogle med tilbagegang af udstillede dyr, andre med større antal. Det vil altid svinge lidt i antallet af dyr, det vigtigste for mig er at vi kan holde antallet af udstillere. Der er mange udstillinger der er afhængige af at nogle få medlemmer der udstiller mange dyr. Fravær af et par stykker af disse kan hurtigt reducere en udstilling med et halvt hundrede dyr. Der er igen i denne sæson lavet rigtig mange seværdige udstillinger, med masser af fine dyr. Det er en fryd for øjet med den mangfoldighed af smukke dyr i en mængde forskellige farver og tegningsformer som den skandinaviske fjerkræstandard beskriver.

Når disse linjer læses, er der fuld gang i opbygningen af landsudstillingen i Herning, for at være færdig og klar til at modtage dyrene på torsdag. En udstilling tilbage i vante omgivelser og som nogle vil sige ”på hjemmebane”, mere centralt for nogle, ikke for andre. En udstilling hvor der er mulighed for at se racefjerkræ, race og hopkaniner, der vil være samlet ca. 4500 dyr. Specialklubberne for Orpington og Sussex har inviteret til Europaudstilling i deres racer. Orpington har samlet 281 store og 223 dv. i mange forskellige farvevarieteter. Af Sussex er der tilmeldt 112 sore og 118 dv., spændende bliver det at få sammenlignet de danske og udenlandske dyr. Meget positivt er samarbejdet specialklubberne imellem, om bevaringen af disse hønseracer. En ting er sikkert, der er lagt op til et par særdeles spændende dage, som virkelig er et besøg værd, men også for udstillerne – for hvem avlsarbejdet endeligt skal stå sin prøve – og forhåbentlig består den med glans. Det bliver også et par dage hvor folk mødes fra nær og fjern for at snakke fjerkræ, bytte et par dyr og få en god oplevelse. Rigtig mange vælger at give en hånd med til at lave og afholde en landsudstilling, en uge hvor mange mødes og hygger sig ved at gøre en stor indsats for foreningen. Nogle mødes ”kun” den ene gang om året, men vil ikke undvære det gode sammenhold og venskab der er blandt hjælpere, en gruppe af medlemmer som altid er åbne og gode til at tage imod nye. Har du lyst til at være med, er man altid velkommen.

Julen står for døren, med alt hvad dette indebærer, diverse jule arrangementer. I mange køkkener vil der blive stegt and, gås eller kalkun. Ikke ret mange af disse vil være opdrættet i kongeriget Danmark. Langt de fleste vil være importerede dyr, den tid hvor man købte en hjemmeslagtet and, gås eller kalkun hører fortiden til. Dette er en af årsagerne til vore danske svømmefugle går stærkt tilbage i antal og opdrættere giver op. Der er ikke hvad der ligner lidt økonomi i, at holde disse racer for tiden, noget at vi som forening må hjælpe med at forbedre.

Et årsskifte runder lige om hjørnet og vi skal snart skrive 2014. Minderne fra 2013 står tilbage med masser af gode fjerkræ oplevelser. Et år med megen interesse om og stor forespørgsel på racefjerkræ. Det er ligesom Danskeren vil tilbage til det oprindelige – specielt de store racer har haft utrolig mange forespørgsler på æg, kyllinger og avlsdyr. Både i klubber og specialklubber er vi i kontakt med mennesker som har en begyndende interesse for vor hobby, en interesse vi på sigt gerne skulle kunne se i kraft af flere medlemmer. Det er så let at give op og lade stå til, men det er ikke livet og ikke hvad vi vil. Vi har en styrke i os selv, en kraft at tære på, vi tror at det kan nytte og livet skal bestå.
Med håbet om at vi mødes til nogle gode dage i Herning og får nogle gode seværdige oplevelser.

I ønskes alle en glædelig jul, samt et godt nytår.

Niels

November 2103.

Så er der igen Landsudstilling.

Rigtig mange anmeldte dyr til den kommende Landsudstilling og det bliver spændende at se danske dyr i konkurrence med dyr fra andre lande.I år skal Landsudstillingen være i Messecenter-Herning i hal K og hal L som i gamle dage.
Som noget nyt sker al indkørsel gennem port 8 – omme fra Landsskuepladsen – både torsdag med indlevering af dyr og søndag igen ved udlevering.
Også som nyt er kassekortene anderledes – det vil være et A4 ark med alle katalognumre på – med plads til at skrive ringnummer – en kopi skal med sammen med kasserne. En lille labels med plads til race, katalognr og ringnummer til at sætte på rummet i kassen og endelig en liste, der angiver hvilken gruppe dine dyr skal være i.
Gruppenr. bedes man selv skrive synligt på kasserne.

Europaudstillingen Sussex, dv-Sussex, Orpington, dv-Orpington m.v. – danske udstillere, der har anmeldt mere end 4 dyr i en farve, bedes angive hvilke dyr der skal medregnes i kollektionen for Europamesterskab – en kollektion er 4 dyr med begge køn.
Angives på kassekortlisten der afleveres sammen med dyrene.
Er du i tvivl, så kontakt kontoret.

Udstillingssæsonen er i fuld gang ude i klubberne og flere steder meldes om stor deltagelse. Husk at hjælpe til – det er ikke kun bestyrelsen der skal lave en udstilling, man må gerne give en hånd med både ved planlægning, opstilling og under udstillingen – det giver en helt ny fornemmelse af være sammen med hønsefolk også på denne måde.

Det praktiske arbejde med dette års Landsudstilling starter tirsdag d. 10. december kl. 08 i hal K i Messecenter-Herning. Vi starter med opstilling af bure og så går det ellers i den vante rækkefølge med strøelse, vandkopper og nummerskilte samt alt det andet – for at slutte med pyntning onsdag.
Torsdag kommer dyrene og denne gang har vi brug for flere hjælpere fra specialklubberne til at holde styr på om de rigtige katalognumre kommer i de rigtige bure.

Og sådan går det slag i slag – med hyggelig snak og diskussion fredag , lørdag og søndag mellem rækkerne.

Du skulle prøve det – vi ses til LU.

Littau

Oktober 2013

Sommeren er forbi – ja selv sensommeren 2013 er forbi. Den anden aften hørte jeg i en af de utallige vejrudsigter i TV, at nu havde vi jævndøgn, så fra nu af og til jul bliver det kun mørkere og mørkere, men for mig er efteråret en af de rigtig gode årstider. Det er jo netop her fjerkræopdrættere over hele landet samles om vor hobby, for at måle resten af årets anstrengelser med at frembringe så standardmæssigt korrekt fjerkræ som overhovedet muligt – i hvert fald ud fra de givne forhold for den enkelte.

Men inden vi kaster os ud i efterårets velsignelser, så lad mig lige kaste et blik tilbage på nogle af de resultater vi som landsdækkende forening har nået.

Vi har for det første fået et nyt regulativ om omsætning af æg, hvilket betyder at alle som har under 31 høns frit kan omsætte eller forære æg væk uden at være kriminel – en dejlig og rigtig beslutning fra fødevaremyndighedernes side.

Der er også kommet gang i et lav på Gl. Estrup (landbrugsmuseum), hvilket i mine øjne vil få meget stor betydning for bevarelse af fjerkræets historie for eftertiden. Når først de forskellige effekter er registreret i beholdningen, er der jo garanti for at de bliver opbevaret på den helt rette måde, til glæde og gavn for vore efterkommere.

Endelig er det min fornemmelse, at det igen er ved at blive moderne at have høns i (bag)haven – dog ikke alle slags høns. Jeg har haft kontakt med mange opdrættere af store høns, som beretter om nærmest uendelig efterspørgsel, medens mange, som holder dværghøns ikke har kunnet afsætte noget som helst – eller højst i meget små mængder. Egentligt lidt sært, særligt hvis vi tager i betragtning, at dværghøns faktisk er de mest økonomiske at holde. Langt de fleste racer har en fortrinlig ægydelse og en begrænset appetit sammenlignet med store racer. Nå men sådan er der jo så meget, det er nok også kun indtil Søren Ryge kommer til at fortælle om sine dværghøns fortræffeligheder.

Tilbage til efterårets fortræffeligheder. Når dette læses er vi midt i sæsonen for hønsedage og demonstrationsaftener. Mange lokal- og specialklubber har allerede holdt sit engagement som optakt til den kommende udstillingssæson. Disse møder er af største betydning, for det er især hos specialklubberne at avlsmålet udstikkes og alle detaljer gennemgås på de fremmødte dyr. Altså et forum, hvor der kan læres noget og ligeledes et forum, hvor debatten går opdrættere og dommere imellem.

Til slut vil jeg ønske alle en god og udbytterig udstillingssæson, trods det at der kan mangle lidt dyr i forhold til det ønskede grundet det kolde forår. Husk tilmeldingen til landsudstillingen først slutter den 28. i denne måned.

Håber vi mødes derude på udstillingerne.

Peder Pedersen

September – 2013
Sommeren gik.

Så er det slut med sommermånederne, og vi tager hul på efteråret.
Med efterårets komme betyder det også starten på hønsedage, specialklubudstillinger, klubudstillinger og endelig Landsudstillingen.
Mød op og få nogle hyggelige timer eller dage sammen med andre med samme hobby og interesse.

Tiden for de sidste vaccinationer nærmer sig også, er du i tvivl så kontakt din klub og hør.
Mange af vore klubber har fast samarbejde med en dyrlæge om vaccination her i efteråret, så det skulle ikke være nogen hindring for at kunne udstille.

Husk også at sortere løbende i dyrene derhjemme, med de foderpriser vi har, er, er der ingen grund til at fodre på dyr med A fejl eller andre skavanker.

Sommeren har været varm og det har været godt for alle, men også for utøjet.
Rigtig mange har haft problemer med utøj ved deres dyr – vær opmærksom, se efter under gødningsbrædt og siddepinde og endelig når du har dyrene i hånden – utilpashed og manglende vækst kan skyldes angreb af utøj, som tager al energien fra hønsene.

Der har i forårets løb været debat om omsætning af æg fra hobbyhønsehold, og nu er der kommet en ændret bekendtgørelse på området.

Bekendtgørelse nr. 953 af 10-7-2013, bekendtgørelse om salmonella i konsumægshønsehold og opdræt dertil.

Det der er interessant for os og måske andre der holder havehøns er:

  • 8.Enhver hønseholder med op til 30 høns over 16 uger kan frit omsætte æg, som ikke er underlagt salmonellakontrol, til en kendt aftagerkreds, såfremt hønseholderen:

1) oplyser modtageren om, at æggene ikke er omfattet af salmonellakontrol, og

2) ikke annoncerer eller reklamerer med salg af æg.

Det betyder, at har man 30 høns eller derunder må man gerne forære eller sælge æg til en kendt kreds.

Den fulde ordlyd kan findes på www.racefjerkrae.dk under regelhjørnet, regler fra myndigheder.

Transport – læs indlægget fra Vendsyssel inde i racefjerkræ – det skulle bekræfte at vi fortsat kan fragte vore dyr til udstillinger og andre møder uden det store regelsæt.

Håber vi ses på de mange dage i kommende halvår.
Littau

August – 2013

Sommerferie holdes bedst i Danmark

Det er højsommer i Danmark, og det er højsæson for sommerferie. I år syntes vejrguderne at være med danskerne. Så langt vejrudsigterne rækker er der udsigt til sol og varme. Når vejret er sådan her i landet, er der ikke tvivl om, at Danmark er det bedste sted at holde sommerferie. For min skyld må man gerne rejse sydpå i varmen. For mig er der rigeligt med varme herhjemme. Ved at holde ferie andre steder end i Danmark kan man selvsagt få øjesyn for de mange kvaliteter, der findes i de pågældende lande. På den anden side kan man ved at holde ferie i Danmark komme ud og opleve vores dejlige natur, de skønne badestrande, de mange seværdigheder og turistattraktioner samt se et livligt handelsliv. Når man er sammen med familie og gode venner, er det svært at se, hvad man kunne ønske sig mere. En dejlig ferie betyder opladning af kræfter og selv om det forsat er ferietid for en masse, er der alligevel ved at komme gang i tingene igen.

Inden for relativ kort tid starter vore klubber op med alle deres aktiviteter, der hører årstiden til. Sommertræf og grillaftner og inden længe kommer der gang i de forskellige hønsedage, hvor der er vigtigt at deltage for at følge med i udviklingen af ens race.

Avlerne fra et par af vore specialklubber går en spændende udstillingssæson i møde, som gerne skulle toppe i forbindelse med Landsudstilling i Herning. Der har de nemlig Europa-specialklubudstilling for Orpington, Jersey Kæmper og Sussex. Frugten af de gode kontakter specialklubberne har, skulle gerne være med til at mange vil deltage både indenlandske og udenlandske udstillere og give alle en positiv oplevelse.

Et nyt rådgivende Bevaringsudvalg for Danske Husdyrgenetiske Ressourcer hos oprindelige danske husdyrracer er nedsat, det skal rådgive Fødevareministeriet i spørgsmål om bevaring af genressourcer hos oprindelige danske husdyr. Udvalget skal endvidere bistå Fødevareministeriet med at fremme den fælles danske bevaringsindsats for oprindelige danske husdyrracer og hermed sikre den fremadrettede bevaring af genressourcer. Rammerne for udvalgets arbejde er de internationale konventioner og aftaler, som Danmark har underskrevet, herunder: Biodiversitetskonventionen, Den Globale Handlingsplan for Husdyrgenetiske Ressourcer og Interlaken Deklaration samt FAOs Guidelines for området. Udvalgets arbejde skal tage sit udgangspunkt i, at In-situ – bevaring er den foretrukne bevarings-form, men at Ex-situ in-vivo bevaring anerkendes. Det er bevaringsudvalgets opgave at tilskynde til at flest mulige af de bevaringsværdige husdyr holdes In-situ.

Vi må desværre se i øjnene at interessen for opdræt af vore gæs og ænder i raceøjemed stadig er aftagende. Der er flere årsager til vor tilbagegang og et resumé vil da også vise os, at det er et spil af tilfældigheder, der har lagt bånd på udviklingen af gæs og ænder i race og dermed udstillingsøjemed. Den største og vigtigste af dem er sikkert de stigende omkostninger med foder og vand udgifter. Den tid hvor man på mange husmandssteder, med en vis hygge havde et mindre gåse- eller andehold, og hvor der ved disse var en reel ekstraindtægts kilde, eksisterer ikke mere. Vor tid kræver mere, her tænkes også på forskellige bekendtgørelser, som ikke gør det lettere.  Vi skal have gjort en indsats, så vi inden for den kommende periode i udvalget, kan være med til at øge antallet af gæs og ænder over det Danske land. Disse prægtige fugle kan ikke undværes i vores ”hønseverden”.

Niels

Juli 2013

Sommeren er her,
Det har den for så vidt været nogle måneder, den har bare været lidt svært at få øje på. Der gik tid inden bladene på bøgen sprang ud, luften har været lettere kølig, men regn og skyer har holdt sig tilbage, flere steder mangles der regn, for åres høst kan redes vel i hus. De sidste uger har solen skinnet, lige nu fra en skyfri blå himmel med en sol der lyser alt op, og hele haven ser ny og lidt anderledes ud. Ikke blot haven, men også de mennesker jeg møder, forekommer at stråle lidt mere.
Lys, luft, vand, ferie og lidt roligere dage kan godt bringe glimt i øjet hos en del mennesker. Som jeg begyndte med, det er sommertid. Ferien står for døren, for mig og for en hel del andre. Det er tid til at gå ud i naturen, på museer, bruge sine øjne ude og hjemme og se nyt, eller måske endnu bedre, se nyt i det kendte.

Fjerkræet trives også i den gode danske sommer men vi skal være meget omhyggelige med rent og frisk vand i de mængder dyrene har brug for. Vi samler nu vores tanker om ungdyrene og glemmer undertiden, at de gamle dyr trænger til at blive gået efter. Hos de fleste af os går der ældre høner som ikke har givet det tillæg som har været ønsket. De skulle måske have været sorteret fra allerede sidste sommer – eller forrige år. Der bør sorteres ud af dyrene, og hvis vi har nogle i besætningen, som vi er klar over ikke skal være der vinteren igennem, gælder det om at få dem ud snarest. De fleste af dem er vel i fældning nu, og vi ved jo, at fældehøns ikke er de bedste slagtedyr. Ungdyrene bør sorteres i køn, unghanerne og hønerne hver for sig. Hvis ikke vil vi opleve hønekyllingerne tilbringe meget af deres tid på siddepindene i huset for at få fred for de til tider meget aktive unghaner.

Inden længe tages der hul på en ny udstillingssæson. Landsudstillingen skal i december 2013 tilbage til Messecenter Herning. Forenings udstillingsmateriel er rigtig gammelt, det er især burene til de store høns, som efterhånden er klar til en udskiftning. Langt de fleste af disse bure har mere end 75 år på bagen. Vi har ved flere lejligheder diskuteret vort materiel og hvordan vi får midler til at få det fornyet. Vi har sat os det mål, at vi i 2018 har fornyet vore udstillingsbure til store høns, så vi i fremtiden kan have et bedre udstillingsmateriel på kommende landsudstillinger. Vi tænker i hovedbestyrelsen at oprette en burfond, hvor man kan hensætte en del af årets overskud de kommende år til brug for fornyelse af de gamle udstillingsbure til store høns.
Det letteste ville være at hæve stadepengene og håbe antallet af dyr stadig kan holdes, dette tror vi ikke er løsningen. Vi har i de seneste år oplevet at klubber har eller står over for en sammenlægning og så for materiel i overskud. Ligeledes da man nedlagde kredsene. Så står man med for meget udstillingsmateriel og man skal hvert år bruge forholdsvis mange penge på lagerleje og transport af bure. Her er nu en mulighed for at skænke overskud af brugbare bure til kommende Europaudstilling og på den måde slippe for at opbevare overskudsmateriel lokalt. Burene kan samles i Herning på foreningens lager der. Fonden er åben, hvis klubber, specialklubber eller enkeltpersoner vil støtte med beløb eller måske med skænkningen af bure. Er man interesseret, så kontakt formanden for videre drøftelse.
God sommer, Niels

Juni – 2013

Så er vi ovre dette års repræsentantskabsmøde.
Repræsentantskabsmødet for 2013 blev afviklet på ca. 2 timer uden pause på Dalum Landbrugsskole i Odense. Et ganske udmærket sted i nogle gode rammer med fin betjening fra skolens tekniske personale, og ikke mindst fra det uundværlige køkkenpersonale. Vi fik et nyt hovedbestyrelsesmedlem i sted for Asbjørn Dybro, der stopper efter fire år i hovedbestyrelsen. Tak til Asbjørn for et godt og veludført arbejde. Afløseren i hovedbestyrelsen blev Kurt Hansen fra Bornholm. Kurt har stor erfaring i det fjerkræfaglige organisationsarbejde. En baggrund vi alle i hovedbestyrelsen kan trække på. Velkommen til Kurt. Hovedbestyrelsen holder næste møde i august måned.

Der ligger stadig store opgaver foran os – vi arbejder på at lette arbejdsgangen på kontoret i Holstebro. Willy Littau, der i det daglige holder kontoret åbent og varetager kontordriften, gør det på frivillig basis – et for hovedbestyrelsen stort privilegium. Dette ændrer ikke på, at vi til stadighed må se på, hvordan kontoret bedst kan indrettes til ”forretningsførerens” og medlemmernes bedste.

Sommeren dyrskuer står foran os.
De store dyrskuer står i fjerkræets tegn. Vi har med disse dyrskuer en enestående mulighed for, at komme ud til et stort publikum. Danmarks fjerkræavler forening for Raceavl vil være repræsenteret på de tre største dyrskuer i Roskilde, Odense og LAndsskuet i Herning. Som fjerkræfaglig forening er det af største vigtighed, at der gøres en ekstra indsats for at markedsføre vores hobby. Det er ikke nok, at der står nogle voliere med nogle ellers udmærkede avlshøns. Vi skal som organisationsfolk være blandt publikum – stå til deres disposition ved at svare på alle henvendelser og spørgsmål. Vores markedsføring af Dansk Racefjerkræ sker på baggrund af relationer mellem os som den faglige forening og de potentielle medlemmer der overvejer at anskaffe sig racehøns, enten til nytte i haven eller til videre avl og udstilling. Prøv noget I aldrig har gjort før – lad ideerne få frit spil i planlægningen og i selve afviklingen af dyrskuet. Husk at gøre noget for vores svømmefugle – nu er det andet år, hvor vi igen kan have dem med på dyrskuet. De danske dyrskuer er en enestående mulighed for at gøre propaganda for Dansk Racefjerkræ. Der kommer sammenlagt flere hundredetusinder besøgende på de store dyrskuer – benyt denne chance til at fortælle historien om en levende hobby – Racefjerkræ.

Aktuel.
Hovedbestyrelsen er allerede i gang med planlægningen af den store Europaudstilling i 2018. Denne udstilling afvikles i dagene 8. – 11. november i Messehallerne i Herning. Udstillingen planlægges i samarbejde med Danmarks Racedueforening og Danmarks kaninavlerforening samt flere organisationer. Willy Littau er af foreningerne udpeget til at være overordnet udstillingsleder.

Vi er igen tilbage i Herning Messehaller i december måned med afviklingen af dette års landsudstilling. Samarbejdet med Danmarks Racedueforening var i første omgang en enkeltstående fællesudstilling på baggrund af europaudstillingens afvikling i december 2012. Hovedbestyrelsen havde gerne set et udstillingssamarbejde med Danmarks Racedueforening, men med baggrund i det problematiske i at udstille store høns og svømmefugle i januar, har vi vurderet, at vi selv fortsætter med landsudstillingen i december.

Det er hovedbestyrelsens klare intention på sigt at etablere et udstillingssamarbejde med Danmarks Racedueforening og andre foreninger. Et samarbejde som jeg personligt tror bliver en nødvendighed i den kommende fremtid. Det er vigtigt, at de to foreninger, der har så mange lighedspunkter og interesser står sammen.

Med ønsket om en god sommer!
Lars K. Mortensen, HB-medlem

Maj – 2013
På vej mod lysere og varmere tider

Med kalender der er skiftet fra april til maj er vi for alvor kommet ind i foråret og inden længe står sommeren for døren. Vi trænger alle til et varmere vejr og flere forårstegn at finde, alle steder. Rundt om ved vore medlemmer er der fuld af liv, årets kommende opdræt er klækket og bliver passet på bedste vis. Vi har ventet med længsel efter højere temperatur, både om dagen og natten. Det har været koldt om natten og har givet overraskelser, hvis man ikke er opmærksom på det, sørg for godt med varme ved kyllingerne i den første tid.

Den 25. maj er der indkaldt til årets repræsentantskabsmøde, foreningens højeste myndighed. Foreningens medlemmer repræsenteres af repræsentantskabet, som består af lokalklubbernes og specialklubbernes repræsentanter, foruden hovedbestyrelsen. Et år er gået, siden jeg efter lange overvejelser sagde ja til at varetage posten som formand for Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl. Meget er gået som det har gjort i de forgangne år, men der ud over er der forskellige bolde i luften, med tanker og ideer for fremtiden.

Fællesskabstanken står stadig mit hjerte nær, her tænker jeg på samarbejde mellem forskellige hobbyforeninger. At gøre det til en bedre forretning at afholde en landsudstilling. Vore foreninger har traditioner bl.a. hvad angår udstillings termin, Raceduernes udstillingssæson har tradition for at slutte med finalen, som er deres landsudstilling, denne har gennem mange år været afholdt i januar måned i Fredericia. På Danmarks Racedueforenings nyligt afholdte Repræsentantskabs generalforsamling, var der kun positive meldinger om den netop afholdte fællesudstilling i Fredericia.  Tiden er endnu ikke til at ændre på tingene, hvad angår tid og sted. Med de lysforhold Messecenter Fredericia kan byde i øjeblikket i Hal A, er ikke optimalt for en fjerkræudstilling. Vore udstillere har svært ved at holde deres dyr i den rette udstillings kondition, til hen i januar måned, dette gælder især vore svømmefugle og store høns som vi virkelig skal gøre en indsats for at bevare. Vore svømmefugle er virkelig i klemme og søger opdrættere, her skal vi alle gøre en stor indsats for at øge antallet af dyr. Det er mit håb at vi med tiden kan finde en fælles dato, så der igen kan kaldes til en fællesudstilling. De kommende landsudstillinger vil blive i 2. weekend i december i Herning Messecenter. Vi har tilbudt Danmarks Kaninavlerforening plads til en åben udstilling for deres medlemmer. Derudover er vi åbne for muligheder for at lave en så alsidig og seværdig udstilling som mulig. Her er vi meget åbne for nye tanker og ideer, som kan være med til at skabe fornyelse og interesse for besøgende.

2018 bliver året hvor Danmark skal forsøge at sætte sig på Europakortet. Med ligeså mange positive indtryk for fjerkræfolk som der var i 1985 og gerne mange flere. Vi har været samlet og fået sat en dato på Europa udstillingen i Danmark, 9. til og med 11. november 2018.

Med ønsket om en god og positiv debat på kommende repræsentantskabsmøde om vor forening, som kan være med til at bevare og øge interessen for Racefjerkræ i Danmark.

God sommer.

Niels Rasmussen