Månedens leder – maj 2018

Månedens leder

Aktuelt nu.
Mange af os er gået lidt i baglås, vi har mistet foreningens formand, nogle en personlig
ven, andre blot et navn, men vi skal alle videre, vi skal op på hesten igen.
Vi står tilbage med en masse gode minder og oplevelser og foran venter nye opgaver og
udfordringer vi skal være fælles om at klare.
Her i tiden 9.-13. maj er der samlet ca 125 fra hele Europa til generalforsamling i
Europaforeningen i Kolding. Også de enkelte sektioner holder møde og et af mødet store
punkter er den kommen de Europaudstilling i Herning i november.
De skulle gerne have en god oplevelse i Kolding, så de tager hjem og reklamere meget for
den kommende udstilling.
Senere – i begyndelse af juni – kommer foreningens repræsentantskabsmøde, som i år
holdes i Jylland, på Lunden i Silkeborg.
Her skal vendes foreningen fremtid, kommende arbejde og andre ting som rører sig i
medlemskredsen. Mødet er åbent for alle foreningens medlemmer, dog er det “kun” de
anmeldte repræsentanter, der har stemmeret.
I resten af juni og juli kommer de store dyrskuer.
Det vil være en oplagt mulighed at vise hvad racefjerkræ er og står for.
Her kan vi vise vores fine fjerkræ frem som selvfølgelig er af god kvalitet. Arrangørerne af
dyrskuerne vil alle gerne have der er fjerkræ og kaniner med, dette er altid et tilløbsstykke
for det besøgende publikum. Der er rig mulighed for at vise vores hobby, vise den store
mangfoldighed vi har af racer og farver og at fjerkræ ikke bare er høns og dværghøns,
men også gæs, ænder, og kalkuner. Mange er interesserede og søger oplysninger om
foreningen, klubber og specialklubber, her skal vi være gode til at fortælle om de aktiviteter
der afholdes og af den vej skabe nye medlemmer.
Fortælle at racefjerkræ er en levende hobby at gå op i, en hobby som er afstressende og
som endvidere er med til at give en form for selvforsyning, når man er kommet i gang.
Vi skal være gode til at oplyse, at racefjerkræ er levende dyr som kræver plads, gode
forhold og en ordentlig pasning.
En ofte stor udfordring er at skaffe dyr til nye folk, den tid hvor mange havde et stort tillæg
af især store høns er på retur. Her kan man gøre sin klub en stor hjælp ved at gøre
opmærksom på, når man har gode dyr i overskud.
Mange klubber arrangerer medlemsbesøg og udflugter, rundt til medlemmer for at se
hønsehold og opdræt. Det er altid lærerigt at komme ud at se hvordan, andre gør tingene.
Man ser fjerkræ under mange forskellige forhold, mulighed for at snakke med opdrætter
kollegaer om avl, farver og pasning af dyr. Jeg vil opfordre alle vore medlemmer, nye som
gamle til at deltage i disse sociale arrangementer.
Rugesæsonen er ved at nå sin afslutning, nogle har stadig maskinen kørende, for at få de
sidste hold. Rugehønsene er ved at byde sig til nu, mange vil gerne have denne oplevelse
med en høne og et hold kyllinger. En rigtig god måde at have et lille hold kyllinger på, man
får sjældent stærkere og kvikkere kyllinger, end dem hønsene selv passer. Det kolde og
våde forår har været medvirkende til at det har trukket ud, med at svømmefuglene er
kommet i æglægning.
Ses vi ikke før, så ses vi til Europaudstillingen i Herning.
Littau