Månedens leder – maj 2019

Månedens leder Nyheder

Hvem kan læse i krystalkuglen

Fremtiden ligger for vores fødder, og den bliver spændende at følge for vores forening
Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl. Hvordan vil udviklingen være, hvordan holder
vi medlemstallet, jeg håber at vi kan stabilisere det og forhåbentligt få det til at stige.
Jeg tror at den tendens med selvforsyning og danskernes trang til at vide hvordan dyrene
er blevet behandlet og hvad de har spist, kan smitte lidt af på os. Det er i hvert fald vigtigt
at vi er åbne for alle henvendelser og er klar med støtte og vejledning til alle.
Ny danskere har en helt anden holdning til at spise hvad man selv har opdrættet og
mange af dem vil gerne have mulighed for at holde fjerkræ, duer og kaniner mm.
I Silkeborg er der startet en forening som vil forsøge at få kommunen til at stille et stykke
jord til rådighed for en kolonihaveforening hvor der må holdes hobbydyr, det er der som så
ikke noget nyt i da fjerkrækolonier findes i mange byer.
Det nye her er at det faktisk bliver et integrationsprojekt, mellem 30 og 50 Ny Danskere
står klar til at rykke ind, men det skulle gerne for integrationens skyld ud mynte sig i at
have ejerne vil være 50/50. Fjerkræklubben for Silkeborg og Omegn, Silkeborg
Kaninavlerforening og Silkeborg Fugleforening er indtil videre med i projektet på det
vejledende plan, med hjælp til vedtægter mm.
Så må vi se hvor det ender, det tager nok nogle år, men entusiasmen er der helt klart.
Og mon ikke en sådan forening vil kunne give medlemmer til landets hobbydyrs
foreninger, det vil tiden vise, men jeg tror det.
Samarbejdet mellem Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl, Danmarks
Racedueforeninger og Danmarks Kaninavlerforening før, under og efter Europaforeningen
er forløbet meget, meget fint.
Det er mit håb at samarbejdet fremover vil videreudvikle sig således at vi på sigt kan
samarbejde omkring fælles landsudstillinger.
Jeg er helt sikker på at det vil kunne styrke økonomien for alle 3 foreninger hvis der bliver
samarbejde om en fælles landsudstilling.
Vi må se i øjnene at Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl må fastholde december
som landsudstillings måned, hvis der skal være mulighed for at udstille de store æg
producerende racer, når vi hen i januar så har hønerne i disse racer lagt for mange æg til
at de kan vise sig på den rette måde i et udstillingsbur.
Så er der nogle som vil mene at man bare kan lægge kyllingerne senere til, ja helt rigtigt
men så bliver dyrene ikke færdige til november udstillinger, det er en svær balancegang.
Samarbejdet kan jo også udvides med Fugle, Hamster og marsvin.
Vi tog det første store skridt med Europaschau 2018, så må vi se hvad de næste par år
byder.
Carsten