Månedens leder – marts 2018

Månedens leder

I går skulle der skrives leder, men vejret var så godt.

Når sådan en dag melder sig med mulighed for udendørsarbejde fra morgen til aften, så er der ikke andet for, end at lade mail og besvarelser vente til efter mørkets frembrud. Dagens sidste runde blandt ejendommens dyr er ren ro. Alle har fået deres aftenfoder, ingen forventer mere af én. Ænder og Gæs er lukket ind for natten, og den evindelige skræppen afløses af småsnak. Hønsene er ophørt med at være i konstant bevægelse, og fra deres siddepladser i hønsehuset lyder beroligende kaglen. Man kan ae dem stille, uden at de forlanger andet i tilværelsen. Dagen er slut, og skumringen er belønningen.

Dagens sidste runde blandt dyrene, er fyldt med andre lyde nemlig fra fugle på himlen og trætoppene. Det er ved at blive forår, og vi er med.
Vi ser fremad nu

I de sidste par måneder har der rundt omkring været klubgeneralforsamlinger. Her er det således, at man ser bagud og resumerer op på hvad der er ske i der forløbne arbejdsår, selv om man naturligvis også har punkter og diskussioner om fremtidens aktiviteter.

Således også i år hvor der helt naturligt blev lagt op til kommende aktiviteter der måske stort set tangerer med de tidligere og dog alligevel anderledes. Europaudstillingen gør at en del klubber må ændre dato for deres klubudstilling, nogle rykker til december, andre snakker fællesudstilling, det er mit håb at alle finder en god løsning, som tjener vor hobby bedst muligt.

Der kan være nye og store ting der virkelig vil kræve en indsats fra os alle, ikke bare bestyrelse og suppleanter, men en meget stor indsats af hvert enkelt medlem. Man planlægger nye tiltag til at udbrede kendskabet til vor hobby,

Vi skal være på mærkerne og være positive over for den siddende bestyrelse, en bestyrelse der gør et godt og aktivt arbejde, men måske savner din opbakning gennem et bedre fremmøde til klubben aktiviteter, her er det vigtigt at alle er klar til at yde en indsats for klubben.

Store oplevelser venter

2018 bliver som bekendt en milepæl på vor vej, et år hvor vi forhåbentlig kommer til at skrive racefjerkræhistorie, idet vi arrangere en international udstilling af format. En udstilling hvor vi direkte kan få lov til at sammenligne vort opdræt med de dygtige udenlandske opdrætters formåen.

Derfor kalder vi netop nu på alle der ønsker at være med her – og hvem vil ikke gerne det – om nu for alvor at sætte alle segl til. Det vi i dag har i opdræt er det avlsmateriale som vi skal bruge til at skabe det afkom der skal stå på Europaskuet i november 2018. Det vil kræve en stor indsats af vore opdrættere, men vi ved også at der er mange der gennem årene har set hen til dette og målbevist har arbejdet hen imod dette mål. De senere års landsudstillinger og deltagelse på udenlandske udstillinger har vist os, at vi på rigtig mange områder sagtens kan være med og klare os fint.

Vi har også andre store aktiviteter i 2018, hvor vi i maj skal hilse på de udenlandske ledere der er i de forskellige europæiske foreninger, idet vi sammen med Danmarks Racedueforeninger og Danmarks Kaninavlerforening har påtaget os at arrangere Europakongres med sektionsmøder for racefjerkræ, raceduer, kaniner og marsvin, samt den samlede europageneralforsamling, dette arrangement afholdes i Kolding.

God avlssæson – Niels