Månedens Leder – Marts 2021

Månedens leder

Covid-19 – hvad sker der!

Vinteren har været en hård tid at komme igennem. Anden bølge af covid-19 viste sig at være langt hårdere sygdomsmæssigt end første bølgen i foråret 2020. Nedlukningen har været længere og mere indgribende end første gang, vi lukkede ned. Det har vi hver især skulle håndtere med vores familier, vores arbejde og vores fritid. Alt har været anderledes, og alle har ydet deres til, at covid-19 bliver reduceret i sin udbredelse i det danske samfund. Vi er heldigvis nu kommet så langt ned i smittetryk, at der fra den 1. marts kan begynde en gradvis oplukning af det danske samfund. Flere og flere bliver også vaccineret, og jeg håber, at den ældste del af vores medlemmer allerede nu er vaccineret og kan gå foråret i møde med optimisme. Det synes jeg, der er god grund, selvom vores tålmodighed også i de kommende måneder vil blive sat på prøve. Jeg tror, vi må regne med, at der kommer lokale udbrud, der vil føre til konsekvente nedlukninger, men forhåbentlig kun i begrænsede områder og begrænset tid. Påsken skulle gerne i år, som sidste år, blive det afgørende vendepunkt, men selv efter påske, må vi regne med lokale udbrud. Det er dog først, når vi alle er vaccineret i løbet af juni, at vores tilværelse vil blive nogenlunde normaliseret, selvom der helt sikkert stadig vil være en række anbefalinger og begrænsninger i måden, vi omgås hinanden på. Jeg håber, at når vi er på den anden side af juni 2021, så vil det være muligt for os at forsamles i et antal, så vi kan holde vores møder, foredrag, generalforsamlinger og udflugter med behørig afstand og afspritning!

Fugleinfluenza
Vores høns er også ramt af indespærring og begrænsninger som følge af udbrud af fugleinfluenza af den alvorlige slags. I dag den 1. marts 2021, hvor disse linjer skrives, gælder alle restriktionerne fortsat. Vi må håbe, at der i løbet af den kommende måned, når alle trækfuglene er nået frem til deres ynglepladser, at både vi og vores høns må komme ud i den friske luft igen, og nyde tilværelsen i forårssolen.

Foråret
Avlsdyrene skal helst være i topform lige nu og producere de æg med god befrugtning, så vi kan få lagt en god portion kyllinger til. Hvis det driller lidt med befrugtning, så prøve at skifte lidt rundt på hanerne. De kan være blevet lidt for fede og dovne af al denne indespærring, og måske har de haft næbbet lidt for langt nede i fodertruget i stedet for at tage sig af hønerne.

Jeg vil opfordre alle til at lægge godt med kyllinger til, så vi kan få et spændende efterår med hønsedage, specialudstillinger, lokaludstillinger og vores store landsudstilling sammen med raceduerne. I år skal det lykkes, og det tror jeg fast og helt på I hovedbestyrelsen planlægger vi allerede nu efter et travlt efterår, hvor vi kan mødes i samvær om vores hobby.

Vi vil ligeledes i den kommende tid tage stilling til, hvornår der skal holdes repræsentantskabsmøde, specialklubmøde og lignende arrangementer, men vi er også nødt til at afvente til, vi kender de konkrete tiltag i genåbningen af det danske samfund. Så længe vi kun må samles 5 personer er det ikke muligt at holde arrangementer i vores forening.

Fat mod. Det er forår, og vi går en god sommer og et spændende efterår i møde.

Jørgen Abrahamsen