Månedens Leder – November 2020

Månedens leder

Covid-19 har taget vores National og Landsudstilling

Da udstillingssæsonen 2019 / 2020 sluttede i januar kunne vi se tilbage på et rigtigt godt år for Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl. Der havde været et rigt klubliv hen over året og rigtig mange fine udstillinger landet over både sommer og vinter.

Vi i Hovedbestyrelsen så virkelig frem til alt det der nu skulle ske, der var store planer og ikke mindst forventninger til 2020. Vi havde jo i 2019 holdt en række møder med Danmarks Racedueforeninger, og det lykkedes at blive enige om betingelserne for at samarbejde og afholde en stor fælles National og Landsudstilling i Herning i december 2020, et samarbejde, vi alle så frem til og et er sikkert ambitionerne manglede ikke. I mine tanker var der da også noget omkring, hvordan dette samarbejde kunne blive endnu bredere, kun tanker, de er jo bekendt, er toldfrie og hvis det bliver til noget, så kommer det over tid.

Udstillingssæsonen var ikke blevet hel kold, før at man kunne ane at noget var helt galt ude i den store verden, der var udbrudt en sygdom i Kina som var meget smitsom.

Som alle ved så lukkede regeringen landet ned den 11. marts, alle måtte ændre deres daglig dag både på den ene og anden måde.

Det var ikke kun skoler og arbejdspladser som måtte ændre adfærd, det gjaldt også for foreninger som vores. Vi kunne ikke mødes og holde møder som vi plejer.

De første aflysninger af møder kom jo prompte, og vi måtte aflyse vores specialklubmøde i Silkeborg og vores repræsentantskabsmøde på Sjælland. Vi fik ikke alle de hyggelige sommerudstillinger hvor vi skulle møde Hr. og Fru Danmark og ikke mindst alle deres glade børn som ville have glæde af at se og røre en rigtig levende høne eller kylling.

Jeg er et utal af gange i løbet af sommeren blevet spurgt om vi fik en landsudstilling i år, og hver gang har jeg svaret JA hvis det er os muligt. Hovedbestyrelsen har hele tiden arbejdet hen i mod en sådan, og vi var overbevist om at vi fik den, lige indtil at vores Statsminister gik på talerstolen fredag den 23. oktober.

Statsministeren lukkede igen landet, i hvert fald på nogle punkter, fordi at smittetrykket var i en voldsom stigning, og stadig er det denne lørdag hvor dette skrives. Og så lige nu hvor vi skulle i gang med vores sæson, nok det allerværste tidspunkt for en Racefjerkræavler.

Foråret var slemt for os, men vi kunne trods alt gå og pleje vore dyr hjemme, men nu! det er jo lige nu at vi skulle vise alle vore venner at vi her i 2020, havde fremavlet stjernen over dem alle.

Straks efter pressemødet var der ytringer på de sociale medier om at nu måtte Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl komme ud af busken og vise samfundssind.

Der er ikke noget som vi hellere vil, men vi skulle jo lige have mulighed for at finde ud af hvad det hele drejede sig om.

Ca. et halvt døgn efter var vi ude med en meddelelse om at der ville blive taget stilling til hvordan vi ville agere på det nye og meddele ud om landsudstillingen 2020 ville blive gennem ført, denne meddelelse ville komme ud når udstillingsledelsen havde holdt møde den 3. november, et møde som var planlagt i februar. At vi var så hurtigt ude med en meddelelse, blev godt modtaget af de fleste.

Resten er historie, alle modtagere af dette blad ved jo allerede at de 2 hovedbestyrelser har aflyst National og Landsudstillingen 2020, havde vi kunnet gøre det anderledes så havde vi gjort det, men alle sten blev vendt og drejet, vi gjorde hvad vi kunne.

Der var bare så mange tungtvejende argumenter som talte for en aflysning, så der var ikke andet at gøre, og det var med blødende hjerter vi den 30. oktober måtte meddele dette.

Men alle kan være vis på at vi er klar til kamp og ser frem til 2021 hvor det kun kan blive bedre.

Hovedbestyrelserne for Danmarks Racedueforeninger og Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl har givet hinanden håndslag på at vi fortsætter det gode samarbejde.

Vi ses

                                                                                           Carsten Blohm