Månedens Leder – Oktober 2021

Månedens leder

Når I får dette blad i jeres postkasse, har vi netop holdt repræsentantskabsmøde.
Det er så første gang i 2½ år, at foreningens øverste organ er samlet for at lægge retningen for foreningens virke og for at vælge en god hovedbestyrelse. 2½ år er lang tid, og der er sket rigtig meget i det danske samfund.
Det bliver derfor spændende at få Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl op i gear igen efter covid-19. Det håber jeg, at repræsentantskabsmødet har medvirket positivt til.
En god forening kendetegnes ved, at medlemmerne er aktive, deltager i møder, aktiviteter og for racefjerkræavlere i udstillinger og hønsedage, hvor vi ser hinandens dyr an, og ser, hvordan vi er lykkes med vores avl.
Den 1. oktober 2021 fyldte Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl 50 år. Vi er en del, der har været med siden den 1. oktober 1971.
Det har set med mine øjne været 50 gode år, hvor vi er lykkedes med at fastholde og udvikle langt de fleste fjerkræracer i Danmark, ligesom der er kommet flere nye racer til fra forskellige steder i verden. Vi har været dygtige til at holde fast i et solidt avlsarbejde, der har sikret, at vi i dag kan fremvise racefjerkræ i rigtig god kvalitet også set i et europæisk perspektiv.
Vi burde i langt større grad anerkendes for at sikre disse mange forskellige racer og farver, da det fortæller meget om vores kultur og den betydning fjerkræ gennem tiderne har haft i det danske samfund.
Fjerkræ har altid sikret god mad til danskerne, og netop racefjerkræ kan gøre det på en ordentlig måde. Den seneste kritik rettet mod erhvervsfjerkræ, der er fremavlet så ekstremt, at langt de fleste høner har brud på brystbenet som følge af en intensiv og for tidlig æglægning, gør indtryk og navnlig på forbrugerne.
Her burde erhvervet måske kigge lidt til os, og hente gode gener, der kan medvirke til bedre og stærkere høner, der kan holde til lægge æg og måske knap så mange. Vi har nemlig bevaret det bedste af det bedste. Jeg er sikker på, at vi kan hjælpe med fremavle æglæggere, der kan give den dyrevelfærd, som den moderne forbruger ønsker.
Derfor er det også vigtig, at vi på de kommende udstillinger og hønsedage fremviser vores fjerkræ.
Vi må alle glæde os til, at vi igen kan holde udstillinger og mødes til konkurrence.
Vores landsudstilling i december i Herning sammen med Danmarks Racedue Foreninger skal blive et vendepunkt efter en lang og hård periode. Vi håber i hovedbestyrelsen, at flest mulige af vores medlemmer vil støtte op om landsudstillingen, så vi kan få en stor og flot udstilling med et væld af racer og farver.
Landudstillingen bliver også stedet, hvor vi igen kan mødes med gode venner og kammerater til hyggeligt samvær mellem burrækkerne, og tale om det, der virkelig betyder noget for os: RACEFJERKRÆ!
Jørgen Abrahamsen