Præmieregler Landsudstilling 2023

Nyheder Udstilling

Præmieregler ved D.F.f.R’s Landsudstilling

Regler for at kunne udstille: Hent dem her som PDF

Man skal være medlem af D.F.f.R. for at kunne udstille.

Udenlandske udstillere kan udstille med udenlandske ringe såfremt man er medlem af den danske specialklub, men kan ikke vinde DM eller vandrepokaler.

Der udstilles og præmieres uanset alder efter nedenstående regler.

Alle udstillede dyr skal være påsat D.K.-landsfodringe.

Duer kan udstilles med fast fodring enten DK-ring (Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl) eller D.R.-ring (Danmarks Racedueforeninger) i den for racen anerkendte størrelse.

For tildeling af DM, guldmedaljer, Europaplaquette, Championater, vandrepokaler, ærespræmier samt opdrætterpræmie fordres der eget opdræt (d.v.s. dyrene skal være påsat egne fodringe jfr ringprotokol).

Der skal ikke indsendes ringseddel, kun udstillere af duer, der anvender DR-ringe skal med deres anmeldelse sende ringseddel, der straks returneres fra kontoret.

PRÆMIER OG PRÆMIERING

Udstillede dyr skal have fast fodring i korrekt størrelse for at deltage i præmierækken.

Præmiefordeling udregnes og afgøres af et nedsat præmieudvalg efter endt bedømmelse og efter en forud fastsat gruppeinddeling.

Tildeling af præmier for duer er nøje som foreskrevet for høns. Der skal således mindst udstilles 1,2 eller 2,1 af samme race, farve og varietet for tildeling af præmie.

Tildeling af præmier for volieresamlinger.

Der uddeles såvel ærespræmier som kåringspræmier.

Ærespræmie tildeles for hver 5. voliere bedømt med mindst 94 points. Tilfalder der dog kun 1 ærespræmie til samme race/farve (den højeste). Evt. ærespræmier nr. 2, 3, osv. tildeles derefter gruppens øvrige racer/farver efter samme retningslinjer.

Kåringspræmie uddeles volieresamlinger bedømt mindst 92 points og som ikke har opnået ærespræmie.

Volieresamlinger deltager ikke i konkurrencen om DM, plaquetter, vandrepokaler m.v.

Præmiering af nyopdræt sker efter indstilling fra standardudvalget, dog mindst som for øvrige udstillede dyr.

Tildeling af præmier for ægudstilling.

Der uddeles såvel ærespræmier som kåringspræmier.

Ærespræmie tildeles for hver 5. ægsamling bedømt med mindst 94 points.

Kåringspræmie tildeles hold bedømt mindst 92 points og som ikke har opnået ærespræmie.

Dansk mester i racefjerkræavl

Danmarksmester bliver den opdrætter, der udstiller de højest kårede 2,3 dyr påsat egne fodringe i samme race og farve med begge køn repræsenteret og ingen enkeltdyr under 92 points.

Duer deltager ikke i konkurrencen om DM

VANDREPOKALER:

Pokalerne tildeles i den opsatte rækkefølge.

Hvor det er anført, at pokalerne ikke kan tildeles sammen med andre af D.F.f.R.’s vandrepokaler, er der naturligvis tale om tildeling på de samme dyr indenfor samme race og farve.

En udstiller kan således vinde alle pokaler, når der er tale om forskellige racer og farvevarieteter.

N.P.Madsen’s vandrepokal:

Tildeles 1,2 eller 2,1 høns eller dværghøns, kåret mindst 276 points sammenlagt og ingen enkeltdyr under 90 points.

Pokalen skal vindes 3 gange i træk eller 5 gange i alt for at blive ejendom.

Hakon Pedersen’s vandrepokal:

Tildeles 1,2 eller 2,1 høns eller dværghøns, kåret mindst 276 points sammenlagt og ingen enkeltdyr under 90 points.

Pokalen skal vindes 3 gange i træk eller 5 gange i alt for at blive ejendom.

Pokalen tildeles højest kårede trio efter almindelig fremgangsmåde ved udregning af præmier og kan ikke tildeles sammen med andre D.F.f.R. pokaler.

Fred Sandmann og hustru’s vandrepokal III:

Tildeles øvrige dværgracer (ikke ur-dværge).

Pokalen tildeles højest kårede 2,4 indenfor samme race og farve og kan ikke tildeles sammen med andre D.F.f.R. pokaler.

Pokalen skal erhverves 5 gange i alt for at blive ejendom.

Pryd- og Dværghønseklubben

“Danmarks mindepokal”.

Pokalen tildeles udelukkende pryd- eller dværghøns.

Pokalen er evigt vandrende og tildeles højest kåret 5 dyr af samme race og farve, begge køn repræsenteret og ingen enkeltdyr under 90 points.

Pokalen kan ikke tildeles sammen med andre af D.F.f.R.’s pokaler.

Vandrepokal til ænder, gæs og kalkuner.

Udsat af Michael Glud

Tildeles højest kårede 2,3.

Skal vindes 3 gange i træk eller 4 gange ialt for at blive ejendom.

CHAMPIONATER:

Tildeles skuets højest kårede enkeltdyr.

Hver dommer kan tildele et championat til dagens højst kårede dyr, for at tildele championat er det en betingelse, at det pågældende dyr har påtegning af opmanden.

GULD-medaljer

Guldmedalje tildeles den opdrætter, der udstiller de højest kårede 2,3 påsat egne fodringe i samme race og farve og ingen enkeltdyr under 92 points.
Der tildeles:

1 guldmedalje til store høns, lette racer,

1 guldmedalje til store høns, svære racer

1 guldmedalje til dværghøns, lette racer

1 guldmedalje til dværghøns, svære racer

1 guldmedalje til kalkuner og svømmefugle

1 guldmedalje til duer

1 guldmedalje til højest kårede volieresamling, ved mindst 20 anmeldte samlinger.

1 guldmedalje til højest kårede æg udstilling, ved mindst 20 anmeldte hold.

ÆRESPRÆMIER

Antal af ærespræmier fastsættes af udstillingsudvalget efter anmeldelse af dyr. Der uddeles mindst 1 ærespræmie for hver 25 anmeldte dyr.

Tildeling: for tildeling af ærespræmie fordres 1,2 eller 2,1 af samme race og farve, kåret mindst 278 points, ingen enkeltdyr under 92 points.

Fordeling: Racer og farvevarieteter opdeles i grupper på nærmest delingstal med 25. For i en gruppe at få tildelt 2 ærespræmier, fordres mindst 38 dyr anmeldt indenfor samme race og /eller farvevarietet.

Racer og farvevarieteter, der ikke tæller det nødvendige fordelingstal for at danne en præmiegruppe, opdeles i grupper efter skønsmæssig sværhedsgrad.

Denne opdeling foretages forud for bedømmelsen. De derved opnåede præmiegrupper tildeles derefter ærespræmier i samme forhold som de øvrige ærespræmiegrupper.

Der hvor racer/farvevarieteter er slået sammen i gruppe for at nå op på antallet 25 henholdsvis 38 eller flere, tilfalder der dog kun 1 ærespræmie til samme race/farve (den højeste). Evt ærespræmier nr. 2 og 3 tildeles derefter gruppens øvrige racer/farver efter samme retningslinier.

Ved vanskelige og sjældne racer er fordelingstallet kun 10 ved tildeling af ærespræmie i grupperne.

Ved pointslighed mellem flere hold sker placeringen efter nedenstående regler og rækkefølge:

  1. Står flere hold lige, går 2,1 frem for 1,2.
  2. Ved lighed her, går det hold med højest kåret 1,0 frem.
  3. Ved lighed her, går tegnede frem for ensfarvede.
  4. Ved lighed her, går højst kåret 0,1 frem.
  5. Ved lighed her, afgøres rækkefølgen af præmieudvalget.

Denne placering kan ikke appelleres.

Alle ærespræmier er forsynet med et kontrolnummer, der ikke har noget at gøre med placering i præmierækkefølgen.

Dette nummer er alene til kontorbrug.

Opdrætterpræmier:

Tildeles efter indstilling fra dommerne til evt. vanskelige og sjældne racer. Opdrætterpræmie kan således i særlige tilfælde tildeles enkeltdyr, trioer eller andet, hvor enkeltdyr er kåret mindst 90 points.

Kåringspræmie:

Tildeles alle 2,1 eller 1,2 indenfor samme race og farve, der tilsammen opnår mindst 276 points og ingen enkeltdyr under 91 points, og som ikke har opnået ærespræmie eller opdrætterpræmie.

UNGDOMSPRÆMIER:

Dansk juniormester i racefjerkræavl.

Dansk junior-mester bliver den ungdomsopdrætter (min. 6 år gammel), der udstiller de højest kårede 2,2 dyr påsat egne fodringe i samme race og farve med begge køn repræsenteret og ingen enkeltdyr under 91 points.

Duer deltager ikke i konkurrencen om DJM

UNGDOMSCHAMPIONATER:

Tildeles skuets højest kårede enkeltdyr udstillet af ungdomsmedlem, udpeges af præmieudvalget i samråd med en opmand.

Der uddeles 1 championat for hver ca. 50 dyr.

Ungdomsvandrepokal

Der er indstiftet 3 vandrepokaler til ungdomsafdelingen.

Der uddeles pokal til grupperne store høns, dværghøns og svømmefugle.

Vandrepokal tildeles højest kårede 2,1 eller 1,2 i samme race og farve.

Pokalen skal vindes 3 gange i alt for at vindes til ejendom.

Luise Blohm’s ungdomspokal til 1,3.

Tildeles højest kårede 1,3 høns, dværghøns eller svømmefugle.

Ungdomsærespræmier.

Tildeles efter samme regler som for senior.

Ungdomskåringspræmier:

Tildeles efter samme regler som for senior.

Ungdomsopdrætterpræmier:

Tildeles alle ungdomsudstillere, som ikke har opnået ærespræmie eller kåringspræmie.

Ekstra præmie til Danske Landhøns og brune Italiener på LU.

Fra C.V.Rasmussen og Odense Ægforretnings Mindelegat har vi modtaget 12 sølvmedaljer.

Hvert år uddeles der til bedste 2,3 store eller dværg Danske Landhøns og bedste 2,3 store eller dværg brune Italiener en medalje.

Husk absolut sidste anmeldelse er 24. september 2022 – se anmeldelsen

Husk stadepenge skal følge anmeldelsen.

HUSK at indsende vaccinationsattest

Ny mulighed for at udstille på Landsudstillingen 2023.

Der bliver oprettet en ny udstillingsgruppe på LU.

Der kan udstilles enkeltdyr enten haner eller høner så det ikke er nødvendigt med mindst 1,2 eller 2,1 for at få tildelt præmie hvis man har været uheldig med årets avl.

Man kan kun udstille i denne gruppe hvis man ikke udstiller i den normale gruppe med samme varietet/race.

Gruppen bliver med egen præmierække og bliver bedømt i rækken af de normale udstillede dyr.

Der gives ærespræmie til dyr bedømt 97 eller 96 point dyr, kåringspræmie til bedømt 95 – 91 point.

Anmeldelse foretages på normal anmeldelsesblanket.