Referat fra Specialklubmødet 2019

HB Referater Nyheder

Referat fra Specialklubmødet i Silkeborg 13. april 2019

Som det har været i mange år, var der også i år Specialklubmøde i Silkeborg lørdagen før påske. Efter Carsten Blohms velkomst til de ca. 45 deltagere, orienterede Willy Littau om det forestående LU 2019. Her kommer vi tilbage til de kendte haller K og M, hvor vi har været mange gange før. Her bliver der igen plads til at specialklubberne kan have deres stand, og endda købe lidt flere m2., hvis det ønskes.
Den lokale kaninklub er også tilbage, samt kanariefugleforeningen holder deres landsudstilling. Så der bliver noget forskelligt at se på, for publikum.
WL. Specialklubbernes dommerindstilling skulle gerne være indsendt til kontoret, her 1. april. Det kniber dog stadig med nogle. Teddy Jacobsen og Alf Olsen foreslog, at dommerindstillingen kunne lægges ind på foreningens hjemmeside, i lighed med vaccinationsattester og ringbestillinger.

C B. fortalte om de tanker der er omkring en fælles LU på lidt længere sigt, med både kaniner og duer. Vi må se om ikke det kan lade sig gøre, – også inden for en overskuelig fremtid.
Kaj Pedersen spurgte om det fremover bliver de gamle bedømmelseskort, eller de tredelte, der skal bruges. CB. Det bliver de gamle, men dyrene kommer til at stå (fra hver enkelt ejer) som de gjorde på E U 18, og ikke som vi ellers har været vandt til på alle de tidligere LU.
Orientering fra standardudvalget: Nyopdræt skal fremover være med DANSKE dyr!!, 3,3 hvoraf 1,1 skal opnå 94 p. og 2,2 skal opnå 91 p., for at opnå godkendelse.
Alf Olsen spurgte til Standardbeskrivelsen af de hvide Chomogory gæs, som var udstillet på EU 18. WL tager det med til EU standardudvalget.

Orientering fra dommerudvalget: Kjeld Jensen fortalte, at der var indgået mange kompromiser, ved dommerfordelingen til EU. For at få det hele til at gå op i en højere enhed, var dommerudvalget denne gang udvidet med en fra EU dommerudvalget, idet der også var de mange udenlandske dommerindstillinger, som skulle tilgodeses. Det var lidt af en udfordring!
Finn Sørensen var ked af at det ikke var samme dommer, som bedømte både store og dv. Faverolles. Hvortil Kjeld forklarede, at netop det var en af de mange kompromisser.
Der var indtil flere specialklubber, som spurgte til de overskydende præmier, og også selve fordelingen af præmierne. Flere mente at det havde været lidt for usikkert. Konklotionen blev, at de specialklubber som mente at have ”noget i klemme” måtte henvende sig til kontoret, så ville man se på det.

Bladudvalget: W L, HUSK meddelelser skal sendes til den nye mailadresse: blad@racefjerkrae.dk . Skriv altid meddelelserne i mailen, og skriv kun en ting i hver mail.

Specialklubberne opfordres på det kraftigste, til at skrive indlæg om deres race, til bladet. Der kan måske laves en turnusordning, hvor det højest bliver for hvert 2½ år, den enkelte specialklub skal til tasterne. Det må være en overkommelig opgave, når man får at vide hvornår den enkelte specialklub skal præstere et indlæg. Hvis man følger den rækkefølge/nummerliste, som kontoret administrerer os efter, så vil det da være nemt for os alle at vide hvornår det er ”vores” tur. Refr. Signe Krag Petersen opfordrede til det, fordi mange af ”havehønseholderne” savner det.
W L; Husk at billeder skal være i JPG fil.

Udstillingsudvalget: W L takkede alle for den kæmpestore hjælp der blev ydet, før, under og efter udstillingen. Det være sig materiale til udsmykning, hele opstillingen, og selve pyntningen, fodring og vanding 2 gange om dagen, (det ser man ikke på de udenlandske udstillinger) og så ikke mindst den store oprydning søndag, + mandag + tirsdag + ?. Samt hjælpen til alt det administrative.
Der er kommet mange rosende ord fra mange udenlandske udstillere og gæster. Vi kan godt være lidt stolte, og klappe os selv lidt på skulderen. Flere har ytret ønske om, at vi skulle være vært igen allerede om 6 år, men, men, det er (heldigvis) ikke muligt.!
Det var meget få dyr, der blev stjålet på udstillingen, kun 14 (ud af alle 5 dyrearter) og ud af næsten 30.000. Også det har givet meget ros fra udlandet.
Det var desværre ikke megen plads, specialklubberne havde rådighed over, men til gengæld, har vi fået megen ros for de mange siddepladser, der var til rådighed. De blev også brugt flittigt under hele udstillingen.
De udenlandske dommere var også meget begejstret for den fine forplejning de fik i bedømmelsesdagene.
Alt i alt, meget positive tilbagemeldinger.
TAK for hjælpen.

Indlæg fra: Specialklubben for Tyske dværge v/formanden….
Klubben er startet i 1969, og Allan Jørgensen, som har været formand de senere år, har været med i de 25. Der er 40 – 45 medl. heraf 5 ungdomsmedl. og 3 nordiske. Klubben laver 2 medlemsblade om året. Der er lidt samarbejde med de Tyske og Schweiziske specialklubber.
Der er en hjemmeside. Klubben afholder et forårsmøde og generalforsamlingen. Hønsedagen i september, afholdes forskellige steder i landet. Vi forsøger også med lidt P.R. på Landsskuet og i Roskilde. I 2014 var vi med til at afholde Europaudstilling for Tyske dværge i Herning, det var en god oplevelse. På LU, er vi normalt ca. 150 – 200 dyr. Så alt i alt synes vi selv, vi er en god lille klub 😊.

Herefter var det Specialklubben for Dværg Wyandotter, v/ Frank Jørgensen…. Klubben er stiftet i 1946, og har ca. 110 medlemmer, med indtil flere i både Norge og Sverige. Vi afholder specialklubudstilling i Hundslund, hvor der de fleste gange er tilmeldt ca. 270 – 300 dyr. Her udpeger vi vores klubmester i såvel senior som junior. Her afholdes også den årlige generalforsamling. Der afholdes sommerudflugt hvert 2. år, det andet år er der dommermøde, med emner omkring racen. Her er alle dommere velkommen, men det er noget der ligner mødepligt, for de tilknyttede dommere. Mødet afholdes altid 1. weekend i august. Vi har en stand på LU.
Vi har samarbejde med de Tyske specialklubber for dv. Wyandotter, hvor vi også udveksler dommere.
Vi har en åben Facebook gruppe, hvor der er ca. 650 medlemmer, samt vores hjemmeside.

Dommerringens formand Erik Vestergaard kom også med et indlæg, hvor han kraftig opfordrede os alle, til at finde flere emner, til at blive fjerkrædommer. Det kræver dog at man har været medlem af vores hovedforening DFfR i 5 år, som senior. Derudover skal der være en indstilling/anbefaling, fra enten ens lokalklub eller specialklub.
Uddannelsen starter det 1. år, med et teorikursus ad 4 gange. Derudover skal man med en dommer (forskellige), ud på en udstilling også 4 gange.
2. år er der også teorikursus 4 – 5 gange, og igen 4 gange praktik, gerne med dommere man ikke har været med før. Herefter skal man vælge 3 racer, som man så skal kunne helt til ”fingerspidserne” 😊
Det følgende efterår, i september, afholdes der teoriprøve, hvor man bliver spurgt om mange forskellige ting, indenfor alt, som har med bedømmelse af fjerkræ. Her bliver der især lagt vægt på, at man kan sine specialracer, fejlfrit. For at kunne det, er det nødvendig at læse grundigt i Skandinavisk Fjerkræstandard, — og selv garvede dommere har indimellem brug for at læse i den. — Kan man ikke svare på spørgsmålene, ja, så dumper man, men kan komme med igen næste år.
Der afholdes et årligt dommerkursus og generalforsamling, 1. weekend i september, hvor alle dommere og dommeraspiranter er inviteret. Dommerringen har p.t. ca. 70 medlemmer.
Som hver især er tilknyttet forskellige specialklubber, gerne ens 3 specialracer, men max 5 klubber. Dommerlisten hvor ens specialer bliver markeret, revideres hvert 3. år, og der kan man så ændre på de tilknyttede klubber. Og klubberne kan ændre på de tilknyttede dom-mere, og ja, det er altid klubbens indstilling, som er afgørende 😊.
Den enkelte dommer skal selvfølgelig holde sig orienteret om hvad der sker, især med ens specialracer.
Har man evt. emner, så henvend jer, gerne så snart det er muligt. Så vi evt. kan få gang i et nyt hold aspiranter.

Der blev desværre ikke fundet 2 nye specialklubber, til at komme med indlæg. Hvem melder sig frivilligt.

Herefter var der en kort debat omkring de to bedømmelsessystemer, konklotionsen blev at man gerne vil beholde det gamle system.
Næste programpunkt var valg til specialklubudvalget: På valg var Jørgen Riis Hansen, der ikke ønskede genvalg. I stedet valgtes Anne S. Kristiansen, Haderslev, fra specialklubben for Tyske dværge.

Eventuelt:
Erik Vestergård opfordrede til at komme frem med indlæg til årets DOMMERKURSUS.
Jens Jokumsen ville gerne høre hvordan de andre klubber håndterer de restanter, der er hvert år. Helle fra Orpington klubben; De får først en påmindelse pr. mail, hvor det bliver forklaret at hvis ikke der bliver betalt inden en vis dato, så bliver man smidt ud af klubbens lukkede Facebook gruppe. Sker dette, så bliver der som regel betalt 😊
Ketty List; hvis ikke der er betalt inden en vis dato, så kan de ikke få præmier på LU.
WL opfordrede til at huske at sende meddelelse til kontoret hvis der kommer ny kasserer i klubben. Husk også som minimum, at skrive dit medlemsnummer, i beskedfeltet, hvis man benytter Mobil Pay som betalingsform til kontoret.
Alf Hansen; De nye kortholdere, der blev brugt på EU, var rigtig gode. Kan vi ikke få dem fremover? WL; nej de er alt for dyre. Det vil koste os omkring 4000 Euro. Og så er de upraktiske at opbevare, og ikke særlig holdbare.
Refr. Kjeld/Jørgen