Udstillingsregler LU 2023

Nyheder Udstilling

Udstillingsregler.

Hent dem som PDF her

Udstillingen omfatter:

Høns, dværghøns, ænder, gæs, kalkuner og duer udstillet og bedømt som enkeltdyr (1,0 eller 0,1) præmieres som 2,1 eller 1,2.

Se præmiereglerne på www.racefjerkrae.dk.

Duer, der udstilles af DFFR’s medlemmer placeres i rækkerne ved DRF, men præmieres efter DFFR-regler.

Høns, dværghøns, ænder, gæs og kalkuner udstillet i voliere og bedømt som volieresamling.

Der udstilles 1,4 pr. voliere, svømmefugle og kalkuner dog kun 1,2, alle i samme race og farve.

Nyopdræt – til denne afdeling kan anmeldes høns, dværghøns, ænder, gæs og kalkuner.

Nyopdræt er racer eller farvevarieteter, der ikke findes dækning for i gældende standard.

Der henvises til retningslinier i Skandinavisk Fjerkræstandard 2004, afsnittet ”Bedømmelse af racefjerkræ”, side 4 for regler om antal dyr ved fremstilling af nyopdræt.

Tilmelding for nyopdræt er som tidligere annonceret senest d. 01. september.

Ægudstilling – der leveres 8 æg af den pågældende race – heraf udstilles de 6 stk og de sidste 2 bruges ved bedømmelsen.

Stadepenge m.v.

Administrationsgebyr på kr 50,- pr. udstiller uanset antal anmeldte dyr og i hvilken kategori der udstilles.

Stadepenge for høns, dværghøns, ænder, gæs, kalkuner og duer (1,0 og 0,1) er kr. 50,- incl moms pr. dyr.

Stadepenge for volieresamlinger er kr. 150,- pr. voliere.

Stadepenge for nyopdræt alle arter er kr. 50,- pr dyr.

Stadepenge for ægudstilling er kr. 30,- pr hold æg.

Katalog

Katalog er obligatorisk at købe som udstiller og skal betales sammen med stadepengene.

Katalogpris kr. 75,-

Der kræves kun et katalog pr. husstand.

Ved underskrift på anmeldelsen gives tilladelse til brug af de anførte data i kataloget.

Ungdomsmedlemmer.

Dyr fra ungdomsmedlemmer udstilles i rækkerne

sammen med senior. De udstillede dyr samles i egen præmieafdeling

Stadepenge for ungdomsmedlemmer er kr. 30,- pr dyr + administrationsgebyr.

Ungdomsmedlemmer, kan ikke deltage i præmieafdelingen for senior.

Stande m.v.

Redskaber, maskiner, foderstoffer samt alt vedrørende fjerkræ, husholdning og haveartikler m.v. kan udstilles på stande.

Nærmere oplysning om standleje, særskilt lys m.v. samt annoncer i kataloget, fås ved foreningens kontor.

Regler for at kunne udstille:

Man skal være medlem af D.F.f.R. for at kunne udstille.

Der udstilles og præmieres uanset alder efter D.F.f.R’s præmieregler (se www.racefjerkrae.dk).

Alle udstillede dyr skal være påsat DK.-landsfodringe.

Duer kan udstilles med fast fodring enten DK-ring (Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl) eller D.R.-ring (Danmarks Racedueforeninger) i den for racen anerkendte størrelse.

For tildeling af DM, guldmedaljer, Europaplaquette, Championater, vandrepokaler, ærespræmier samt opdrætterpræmie fordres der eget opdræt (d.v.s. dyrene skal være påsat egne fodringe jfr ringprotokol). Der skal ikke indsendes ringseddel, kun udstillere af duer, der anvender DR-ringe skal med deres anmeldelse sende ringseddel, der straks returneres fra kontoret.

Vaccination mod ND.

De udstillede høns, dværghøns og kalkuner samt duer skal være vaccineret mod ND efter gældende regler.
Kopi af vaccinationsattest SKAL følge anmeldelsen, ellers udsendes der ikke kassekort.

ANMELDELSE AF DYR.

Anmeldelse af dyr skal ske på særlig anmeldelsesblanket, som er trykt her i bladet eller som kan rekvireres ved kontoret eller ved din klubformand.

Der anmeldes kun en race/farve på hver blanket.

Det er vigtigt at anmeldelsesblanketten udfyldes korrekt, og hvis der er dyr til salg med forskellig salgspris, da tydeligt at markere dette.

Vi skal opfordre til at man sætter dyr til salg, da der er stor interesse for at købe dyr på Landsudstillingen.

Det er særdeles vigtigt, at det på anmeldelsesblanketten er tydeligt markeret om det er store høns eller dværge, man udstiller.

Skriv tydeligt navn og telefonnummer som misforståelser undgås.

Kassekort udsendes i uge 42 – 2023 – kontroller om det passer med din anmeldelse.

Anmeldelsesfristen til dette års LANDSUDSTILLING er d. 24. september 2023

Indlevering af dyrene.

Dyrene indleveres torsdag d. 26. oktober i tidsrummet kl. 12.00 – 20.00

Udstillere ser selv vil sætte deres dyr ind skal markere på anmeldelsen – dyr der kommer med fællestransport markeres på anmeldelsen.

Bedømmelse af dyrene.

Foretages af de af dommerudvalget udpegede dommere. Der dømmes efter nyeste Skandinavisk Fjerkræstandard.

Duer bedømmes efter nyeste danske duestandard og pointsystem.

Voliere med høns, dværghøns, ænder, gæs eller kalkuner bedømmes som samling på kritikkort.

Der konkurreres om følgende præmier:

Dansk mester i racefjerkræavl

Danmarksmester 2023 bliver den opdrætter, der udstiller de højest kårede 2,3 påsat egne fodringe i samme race og farve med begge køn repræsenteret og ingen enkeltdyr under 92 points.

EUROPA-PLAQUETTEN 2023:

Tildeles højest kårede 3,3 indenfor samme race og farvevarietet og ingen enkeltdyr under 92 points.

Racer, der i år konkurrerer om Europa-plaquetten er:

Tyske Dværg-Wyandotter og Dværg-Wyandotter i alle farver.

Svenska Rasfjäderfäförbundet’s guldmedaljer 2023:

Disse 3 medaljer er tillægspræmier og tildeles højest kårede 1,2 indenfor gruppen:

  1. Gæs, ænder, kalkuner
  2. Store høns.
  3. Dværghøns.

Norsk Racefjaerfeforbund’s ærespræmie

Disse præmier er tillægspræmier og tildeles næstbedste 1,2 svømmefugle, 1,2 store høns, 1,2 dværghøns.

Ved pointslighed er tildelingen som nævnt for tildeling af ærespræmier.

Dansk juniormester i racefjerkræavl.

Dansk junior-mester 2023 bliver den ungdomsopdrætter (min. 6 år gammel), der udstiller de højest kårede 2,2 påsat egne fodringe i samme race og farve med begge køn repræsenteret og ingen enkeltdyr under 91 points.

Guldmedaljer

Guldmedalje tildeles den opdrætter, der udstiller de højest kårede 2,3 påsat egne fodringe i samme race og farve og ingen enkeltdyr under 92 points.

Der tildeles:

1 guldmedalje til store høns, lette racer,

1 guldmedalje til store høns, svære racer

1 guldmedalje til dværghøns, lette racer

1 guldmedalje til dværghøns, svære racer

1 guldmedalje til kalkuner og svømmefugle

1 guldmedalje til duer

1 guldmedalje til højest kårede volieresamling, ved mindst 20 anmeldte samlinger.

1 guldmedalje til højest kårede ægsamling, ved mindst 20 anmeldte hold.

Husk absolut sidste anmeldelse er 24. september 2023

Husk stadepenge og vaccinationsattest skal følge anmeldelsen.

Ny mulighed for at udstille på Landsudstillingen 2023.

Der bliver oprettet en ny udstillingsgruppe på LU.

Der kan udstilles enkeltdyr enten haner eller høner så det ikke er nødvendigt med mindst 1,2 eller 2,1 for at få tildelt præmie hvis man har været uheldig med årets avl.

Man kan kun udstille i denne gruppe hvis man ikke udstiller i den normale gruppe med samme varietet/race.

Gruppen bliver med egen præmierække og bliver bedømt i rækken af de normale udstillede dyr.

Der gives ærespræmie til dyr bedømt 97 eller 96 point dyr, kåringspræmie til bedømt 95 – 91 point.

Anmeldelse foretages på normal anmeldelsesblanket.