Landsudstillingen 2019

Udstillingsregler som PDF  Præmieregler som PDF

Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl afholder:
Landsudstilling i Messe Center Herning 13. – 14. og 15. december 2019.

Fredag d. 13. december kl. 14.00 officiel åbning, alle er velkomne
Åbningstider for betalende gæster:
Fredag kl. 14.00 – 19.00
Lørdag kl. 9.00 – 17.00
Søndag kl. 9.00 – 15.00

Udstillingsregler.
Udstillingen omfatter:
Høns, dværghøns, ænder, gæs, kalkuner og duer
udstillet og bedømt som enkeltdyr (1,0 eller 0,1).
præmieres som 2,1 eller 1,2.

Høns, dværghøns, ænder, gæs og kalkuner
udstillet i voliere og bedømt som volieresamling.
Der udstilles 1,4 pr. voliere, svømmefugle og
kalkuner dog kun 1,2, alle i samme race og farve.

Nyopdræt – til denne afdeling kan anmeldes høns,
dværghøns, ænder, gæs og kalkuner.
Nyopdræt er racer eller farvevarieteter, der ikke
findes dækning for i gældende standard.
Der henvises til retningslinier i Skandinavisk
Fjerkræstandard 2004, afsnittet ”Bedømmelse af
racefjerkræ”, side 4 for regler om antal dyr ved
fremstilling af nyopdræt.

Tilmelding for nyopdræt er som tidligere annonceret
senest d. 01. september.

Ægudstilling – der leveres 8 æg af den pågældende
race – heraf udstilles de 6 stk og de sidste 2 bruges
ved bedømmelsen.

Stadepenge m.v.
Administrationsgebyr på kr 50,- pr. udstiller uanset
antal anmeldte dyr og i hvilken kategori der udstilles.
Stadepenge for høns, dværghøns, ænder, gæs,
kalkuner og duer (1,0 og 0,1) er kr. 50,- incl moms
pr. dyr.
Stadepenge for volieresamlinger er kr. 150,- pr.
voliere.
Stadepenge for nyopdræt alle arter er kr. 50,- pr dyr.
Stadepenge for ægudstilling er kr. 30,- pr hold æg.

Katalog
Katalog er obligatorisk at købe som udstiller og skal
betales sammen med stadepengene.
Katalogpris kr. 75,-
Der kræves kun et katalog pr. husstand.

Ved underskrift på anmeldelsen gives tilladelse
til brug af de anførte data i kataloget.

Ungdomsmedlemmer.
Dyr fra ungdomsmedlemmer udstilles i rækkerne
sammen med senior. De udstillede dyr samles i
egen præmieafdeling
Stadepenge for ungdomsmedlemmer er kr. 30,- pr
dyr + administrationsgebyr.
Ungdomsmedlemmer, kan ikke deltage i præmieafdelingen
for senior.

Stande m.v.
Redskaber, maskiner, foderstoffer samt alt
vedrørende fjerkræ, husholdning og haveartikler
m.v. kan udstilles på stande.
Nærmere oplysning om standleje, særskilt lys m.v.
samt annoncer i kataloget, fås ved foreningens
kontor.

Regler for at kunne udstille:

Man skal være medlem af D.F.f.R. for at kunne
udstille.
Der udstilles og præmieres uanset alder efter
D.F.f.R’s præmieregler (se www.racefjerkrae.dk).
Alle udstillede dyr skal være påsat DK-landsfodringe.
Duer kan udstilles med fast fodring enten DK-ring
(Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl) eller
D.R.-ring (Danmarks Racedueforeninger) i den for
racen anerkendte størrelse.
For tildeling af DM, guldmedaljer, Europaplaquette,
Championater, vandrepokaler, ærespræmier samt
opdrætterpræmie fordres der eget opdræt (d.v.s.
dyrene skal være påsat egne fodringe jfr ringprotokol).
Der skal ikke indsendes ringseddel, kun udstillere af
duer, der anvender DR-ringe skal med deres
anmeldelse sende ringseddel, der straks returneres
fra kontoret.

Vaccination mod ND.
De udstillede høns, dværghøns og kalkuner samt
duer skal være vaccineret mod ND efter gældende
regler. Kopi af vaccinationsattest SKAL indsendes
inden udstillingen – senest d. 22. november
til kontoret, ellers udsendes der ikke kassekort.

ANMELDELSE AF DYR.

Anmeldelse af dyr skal ske på særlig anmeldelsesblanket,
som er trykt her i bladet eller som kan
rekvireres ved kontoret eller ved din klubformand.
Der anmeldes kun en race/farve på hver blanket.
Det er vigtigt at anmeldelsesblanketten udfyldes
korrekt, og hvis der er dyr til salg med forskellig
salgspris, da tydeligt at markere dette.

Vi skal opfordre til at man sætter dyr til salg, da der
er stor interesse for at købe dyr på Landsudstillingen.
Det er særdeles vigtigt, at det på anmeldelsesblanketten
er tydeligt markeret om det er store høns eller
dværge, man udstiller.

Skriv tydeligt navn og telefonnummer som misforståelser
undgås.
Kassekort udsendes i uge 48 – 2019 – kontroller om
det passer med din anmeldelse.

Anmeldelsesfristen til dette års
LANDSUDSTILLING er d. 24. oktober 2019.
Indlevering af dyrene.

Dyrene indlevere onsdag d. 11. december i
tidsrummet kl. 12.00 – 20.00
Udstillere ser selv vil sætte deres dyr ind skal
markere på anmeldelsen – dyr der kommer med
fællestransport markeres på anmeldelsen.

Bedømmelse af dyrene.
Foretages af de af dommerudvalget udpegede
dommere. Der dømmes efter nyeste Skandinavisk
Fjerkræstandard.
Duer bedømmes efter nyeste danske duestandard
og pointsystem.
Voliere med høns, dværghøns, ænder, gæs eller
kalkuner bedømmes som samling på kritikkort.

Der konkurreres om følgende præmier:
Dansk mester i racefjerkræavl
Danmarksmester 2019 bliver den opdrætter, der
udstiller de højest kårede 2,3 påsat egne fodringe i
samme race og farve med begge køn repræsenteret
og ingen enkeltdyr under 92 points.

EUROPA-PLAQUETTEN 2019:
Tildeles højest kårede 3,3 indenfor samme race og
farvevarietet og ingen enkeltdyr under 92 points.

Racer, der i år konkurrerer om Europa-plaquetten er:
Wyandotter stor race,
Australorps, Orpington, Jersey Kæmper,
Brahma og Kochin, alle i dværg og stor race.

Svenska Rasfjäderfäförbundet’s guldmedaljer 2019:
Disse 3 medaljer er tillægspræmier og tildeles højest
kårede 1,2 indenfor gruppen:
1. Gæs, ænder, kalkuner
2. Store høns.
3. Dværghøns.

Norsk Racefjaerfeforbund’s ærespræmie
Disse præmier er tillægspræmier og tildeles
næstbedste 1,2 svømmefugle, 1,2 store høns, 1,2
dværghøns.
Ved pointslighed er tildelingen som nævnt for
tildeling af ærespræmier.

Skandinavisk Racefjerkræ-Forbund’s Medalje:
Denne medalje er tillægspræmie og tildeles bedste
1,2 af de skandinaviske racer.
Der uddeles 2 medaljer, en til hver af grupperne:
1. Danske gæs, Danske ænder, Havannaand,
Færøske gæs, Smålensgæs, Skånegæs, Ølandsgæs,
Svenske anderacer.
2. Danske Landhøns og Lutter i stor og dværg,
Norske Jærhøns, Svenske dværghøns, Svenske
Sorthøns.

Dansk juniormester i racefjerkræavl.
Dansk junior-mester 2019 bliver den ungdomsopdrætter
(min. 6 år gammel), der udstiller de højest
kårede 2,2 påsat egne fodringe i samme race og
farve med begge køn repræsenteret og ingen
enkeltdyr under 91 points.

Guldmedaljer
Guldmedalje tildeles den opdrætter, der
udstiller de højest kårede 2,3 påsat egne
fodringe i samme race og farve og ingen
enkeltdyr under 92 points.
Der tildeles:
1 guldmedalje til store høns, lette racer,
1 guldmedalje til store høns, svære racer
1 guldmedalje til dværghøns, lette racer
1 guldmedalje til dværghøns, svære racer
1 guldmedalje til kalkuner og svømmefugle
1 guldmedalje til duer
1 guldmedalje til højest kårede volieresamling,
ved mindst 20 anmeldte samlinger.
1 guldmedalje til højest kårede æg udstilling,
ved mindst 20 anmeldte hold.

Husk absolut sidste anmeldelse er d. 24. oktober 2019

Husk stadepenge skal følge anmeldelsen.
HUSK at indsende vaccinationsattest senest d. 22. november.