Hønsene kan slippes fri

Nyheder

Endelig er der godt nyt til for de indespærrede høns
www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/Aktuelt/Sider/Pressemeddelelser-2maj2022/Onsdag-må-hønsene-igen-komme-ud-i-det-fri
www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/541

BEK nr 541 af 02/05/2022
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

§ 1. Bekendtgørelse nr. 1996 af 1. november 2021 om biosikringsforanstaltninger mod aviær influenza for fjerkræ og andre fugle i fangenskab ophæves.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 4. maj 2022.

Fødevarestyrelsen, den 2. maj 2022

P.D.V.
Charlotte Vilstrup
/ Rikke Hansen