Månedens Leder – Juni 2024

Månedens leder Nyheder

Ungdyr og avlsdyr
Så er sommeren kommet. Det er dejligt. Jeg håber, at I alle har fuld gang i jeres kyllinger, som vel
på denne tid af året må betegnes som ungdyr. Det er en spændende tid. Det er nu, vi kan
begynde at se, hvordan vi er lykkes med årets avl. Var det de rigtige stammer, vi fik sat sammen.
Det er også nu, vi skal overveje, hvilke af vores avlsdyr, der også skal bruges igen til næste år. Det
handler om at sikre stabiliteten i sit avlsarbejde, og her er de ældre dyr et vigtigt element og
ressource. Derfor bør I være varsomme med for hurtigt at skille sig af med sine avlsdyr, selvom de
unge dyr tegner lovende.

Afgående formand Carsten Blohm
Vores formand siden 2018 Carsten Blohm har valgt at stoppe som formand på
repræsentantskabsmødet den 4. maj 2024, da helbredet ikke tillader at fortsætte. Carsten har i sin
formandstid ydet en meget stor indsats for DFfR, og han har hele tiden sat formandshverv foran
alt andet. Han blev behørigt hyldet på repræsentantskabet. Men det er også på sin plads i denne
leder at hylde Carsten og sige tusind tak for indsatsen. Det var i en vanskelig tid, du overtog
formandshvervet, men du fik hurtigt DFfR på sporet igen, og med din store indsats og den
succesfulde afvikling af Europa Udstillingen i 2018, var alle klar over, at vi havde fået en
kompetent formand. Vi ved, at du stadig vil være til rådighed for DFfR, dog i mindre omfang, og
Silkeborg Fjerkræklub har stadig dig som formand.
Det er vi meget glade for.

Ny formand Jørgen Abrahamsen
Det betyder, at DFfR skal have ny formand. På det konstituerende møde efter
repræsentantskabsmødet faldt det i mit lod at påtage mig formandshvervet i DFfR. Det er et hverv,
jeg med mine evner, vil forsøge at varetage så godt som muligt og på en måde, så I oplever, at
DFfR har netop avl, opdræt og udstilling af racefjerkræ som sit hovedformål med henblik på sikre
bevaring og udvikling af vores mange fjerkræracer og farvevarieteter. Vi må dog ikke overse, at
der mange andre måder at holde høns, ænder, gæs, kalkuner og duer på, hvorfor vi også skal
være en forening for medlemmer, der har fjerkræ for at have æg, kød og glæde af at liv i haven,
som høns er en garant for. Der er i disse år stor fokus på klima og bæredygtighed. Det skal vi
være opmærksom på, da vi har noget supergodt at byde ind med. Vores dyr kan gøre et hvert
hjem grønnere og tage hensyn til klimaet.
Vi skal blot turde gå ind på denne scene.
Blot et par ord om, hvem jeg er.
Jeg er 65 år. Det er selvfølgelig en betragtelig alder at blive formand i, og egentlig skulle det være
en yngre, men sådan blev det ikke. Jeg har været med af DFfR siden 1970, hvor jeg også
udstillede mine hvide Tyske Dværg Wyandotter første gang.
Jeg bor i Bramming ved Esbjerg sammen med min hustru.
Racefjerkræ har altid haft en stor plads i mit liv. Det har givet mig mange gode oplevelser og
venskaber, men først og fremmest har det være et dagligt fristed for mig, at have mine høns at gå
og passe. Det er virkelig afstressende og giver ro i en travl hverdag.
Jeg stopper dog med at arbejde den 1. august i år og går på pension.
Jeg tror, det er godt at have hønsene at beskæftige sig med, når arbejdet ikke kalder.
Jeg ser frem til samarbejdet med jer alle og til at mødes med jer på vores udstillinger og rundt i
landet.
Jørgen Abrahamsen