Månedens leder – Februar 2023

Månedens leder Nyheder

Når dette blad modtages, er vi godt i gang med den sidste vintermåned og foråret er lige om
hjørnet,
og i skrivende stund, har vinteren været mild og meget regnfuld, ikke de optimale forhold for vores
fjerkræ med alt det regn.
Februar er også måned for afholdelse af langt de fleste af generalforsamlingerne i både lokal og
specialklubberne. I “gamle dage” var der altid fuldt hus til sådanne arrangementer og afstemning
til pladserne i bestyrelsen. Sådan er det desværre ikke mere, nu er man glad hvis der kan samles
en bestyrelse, og flere lokalklubber slås sammen, eller nedlægges.
En trist udvikling, men nok desværre i tråd med den tid vi lever i, fugleinfluenza har været den
virkelige store synder de sidste 3 år, hvor antallet af udstillinger har været minimalt.
Samtidig lever vi nu i en tid hvor foderpriser, strøm – ja og alt andet er steget voldsomt, noget der
helt sikkert også har indflydelse på vores fjerkræhold.
Fugleinfluenza er ikke kun et dansk problem, og hele Europa kæmper de med de samme
problemer som os. I Tyskland har de desværre oplevet fugleinfluenza i racefjerkræ besætninger.
ved en regional udstilling i Mecklenburg-vorpommern sidst i november døde en gås på
udstillingen, den blev testet positiv for influenza, og efterfølgende blev samtlige dyr fra de
deltagende opdrættere aflivet – en katastrofe for alle, og ikke mindst svømmefuglene hvor mange
besætninger er væk og umuligt at erstatte.
Men vi skal ikke give op, der er heldigvis stadig mange mennesker som “brænder” for
fjerkræsagen, og et af de helt store lyspunkter er dispensationen til at holde udstillinger selv når
landet er lukket ned pga. fugleinfluenza. Det kræver dog nogle specielle regler og at man ikke har
mere end 100 dyr, noget langt de fleste kan opfylde. Her på Sjælland har der i januar været holdt
2 udstillinger – om end ikke store – så har der været mulighed for at deltage i konkurrence, få sine
dyr bedømt, og ikke mindst mulighed for at samles om vores fælles hobby – Racefjerkræ.
Om et “øjeblik” er det kyllingetid – ja for dem med store høns er den nok allerede i gang, mange
steder.
Vi skal igen i år have vores dyr lidt tidligere klar til LU. sidst i oktober. Nogen mener at der er for
tidligt med LU. jeg mener at det er en klog beslutning, hellere en tidlig udstilling end ingen udstilling.
I min egen hønsegård er stammerne sat sidst i januar, og jeg forventer at begynde at samle
rugeæg sidst i februar. som opdrætter af dværg Wyandotter har jeg ingen problemer med at få
dyrene færdige til oktober, 6 til 7 måneder er passende til den race. sidste år var jeg lidt tidligere
på den, med det resultat at hønerne lagde æg i august, det er for tidligt.
Jeg har selv skåret lidt ned på farverne og tænker ikke at lave så mange kyllinger i år, som jeg
plejer, men nu må vi se hvor antallet ender ? det er før gået galt 🙂
Jeg vil slutte med at ønske jer alle en god avlssæson og ikke mindst et dejligt forår.
Lars Moos Hansen