Månedens Leder – Juni 2023

Månedens leder Nyheder

Nu er der for alvor fuld gang i årets tillæg af høns, dværghøns, ænder, gæs, kalkuner, duer og sirfjerkræ i det ganske land. Der er gode beretninger om succes med avlen hos mange medlemmer. Ungdyrenes trivsel og sundhed er alt afgørende i de første måneder. Det er i disse måneder, at grundlaget for det gode udstillingsdyr bliver skabt. Et godt og variereret foder i kombination med frisk luft, motion og grønt er et godt fundament og vil give sunde dyr med den rette fjerstruktur og glans. Dyrene vokser og kommer dermed til at fylde mere og mere. Derfor er det vigtigt at have øje på, at pladsen ikke bliver for trang. Det rammer trivslen hårdt, og kan føre til unoder som fjerpilleri og lignende.

Det er derfor vigtigt løbende at sortere i ungdyrene, så dyr med fejl og manglende trivsel bliver taget ud af flokken. Det giver bedre muligheder for de bedste. Samtidig reducerer det også foderudgifterne.

Det er godt nok blevet noget dyrere at købe foder. Vi må håbe, at inflationen tager af, så priserne kan komme lidt ned igen, men det er ikke så lige til, så længe der er ufred i Europa. Det er godt nok trist, at en helt meningsløs krig sætter sine spor helt ud i hønsegården og påvirker vores fantastiske hobby.

Når denne leder læses, har vi holdt vores årlige repræsentantskabsmøde, og det er vores håb, at vi har haft nogle gode debatter om Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavls fremtid. Vi har navnlig i de seneste 3 – 5 år mistet en del medlemmer. Mange foreninger oplever dette i disse år. Det er der selvfølgelig flere årsager til. Foreningskulturen i traditionel forstand har ikke længere den samme appel i de yngre generationer, hvorfor der navnlig mangler yngre medlemmer i vores forening. Vi bliver løbende i forskellige kommuner pålagt restriktioner, som på ingen måder opleves retfærdige og ordentlige, og som slet ikke tager hensyn til, at vi som mennesker er forskellige og derfor beskæftiger os med mange forskellige ting og hobbyer. Der mangler simpelthen tolerance både i kommunerne og blandt borgerne for vores forskellighed. Der er heller ingen tvivl om, at de seneste års restriktioner som følge af corona virus og fugleinfluenza har kostet os en hel del medlemmer. Vi må håbe, at vi kan lægge begge dele bag os og se frem til en spændende og god sommer samt en stor udstillingssæson i efteråret.

Vi oplever heldigvis, at vi løbende får nye medlemmer, der har lyst til at prøve kræfter med vores hobby. Det er helt afgørende vigtigt, at vi tager os af vores nye medlemmer og hjælper dem godt på vej. Der er mange, som har interesse for fjerkræ og det lille hønsehold, som giver æg, kød og glæde i de enkelte haver. Hjælp denne interesse på vej, da det helt sikkert vil give de nye medlemmer lyst til avl, opdræt og udstilling af racefjerkræ. Der er en race og farve for en hver smag. Velkommen til alle nye medlemmer. I er vores fremtid.

Jørgen Abrahamsen