Månedens leder – maj 2017

Månedens leder

Maj er den tid, hvor vi ser fremad.
Vi har været vidne til en mild vinter og et tidligt forår. Smukt er det – som altid og ventet
med længsel og alligevel en overraskelse, selv om vi stadig savner sol og varme.
Maj er den tid, hvor vi ser fremad. Buske og træer blomstrer og står med det nye friske
løv.
Dyrene springer ud, når lågen åbnes, glemt er 5 måneders indespærring. Det kan ses på
dyrene, at de har måtte tilbringe tiden indendørs, på fjerdragten og på farven har det sat
sine spor med mathed og blege hoveder. Jeg vil opfordre Jer alle til at tænke dyrevelfærd,
tænke på hvordan man kan forbedre forholdene for dyrene, når/hvis en lignende situation
opstår igen. De, som har overdækkede volierer eller dem, som har haft mulighed for at
dække af med presenninger, har haft den fordel at dyrene kunne komme ud. Jeg har talt
med flere, som har benyttet presenninger, og de siger, de kan se en stor fordel i at have
overdækkede volierer i stedet. Det kunne være en mulig forbedring at have en del af
voliererne overdækkede eller forberedte til dette, hvis et påbud mod overdækning kommer
igen.
Vi har haft en god snak med Fødevarestyrelsen og Stig Mellergaard, om de sidste 5
måneder med frygten for fugleinfluenza og de tiltag, der blev gjort for at beskytte tam
fjerkræet. Det er vores intention at være med som medspiller for at påvirke de tiltag, der
skal tages for at beskytte vort fjerkræ.
På det netop afholdte specialklubmøde havde vi en snak om, det var muligt at flytte LU til
november, så vi ikke er tvunget til at aflyse på grund af fugleinfluenza. Det er selvfølgelig en
tanke, der er vendt flere steder, men som det ser ud i øjeblikket i forhold til
klubudstillingerne og evt. fælles udstillinger med duerne, er det ikke noget, vi i bestyrelsen
har taget beslutning om. EE udstillingen 2018 bliver fra 9. til 11. november, det kan være,
at dette vil give os anledning til, at vi måske skal tænke anderledes med hensyn til dato for
LU.
Lørdag d. 20. maj er der kaldt til repræsentantskabsmøde i Hedehusene, hvor den politiske
magt overvejende ligger hos en forsamling af valgte repræsentanter for lokal og
specialklubber. Et møde hvor nogle har langt at køre, andre ikke, vi har dog en tradition for
at afholde mødet skiftende i de enkle landsdele. Det er mit håb, at der vil være et stort
fremmøde således, at så mange som muligt er med til at give inspiration til arbejdet
fremover. Vi søger navne på personer, som vil være med til at få Europaudstillingen i 2018
til at blive en rigtig god oplevelse for udstillere og gæster.
Der er brug for al den hjælp, der kan skaffes, både før, under og efter udstillingen.
Samling af dyr er igen mulig og inden længe starter dyrskuesæsonen, en oplagt mulighed
for at kan vi vise vores fine fjerkræ frem, som selvfølgelig er af god kvalitet. Arrangørerne af
dyrskuerne vil alle gerne have, der er fjerkræ med, da dette altid er et tilløbsstykke for det
besøgende publikum. Der er rig mulighed for at vise vores hobby, vise den store
mangfoldighed vi har af racer, farver og at fjerkræ ikke bare er høns og dværghøns, men
også gæs, ænder og kalkuner. Mange er interesserede og søger oplysninger om
foreningen, klubber og specialklubber, her skal vi være gode til at fortælle om de aktiviteter,
der afholdes og af den vej skabe nye medlemmer. Fortælle at racefjerkræ er en levende
afstressende hobby, som endvidere er med til at give friske æg og et slagtedyr i ny og næ.
Vi skal være gode til at oplyse, at racefjerkræ er levende dyr, som kræver plads, gode
forhold og en ordentlig pasning. Det kan ofte været en stor udfordring at skaffe dyr til nye
folk, den tid, hvor mange havde et stort tillæg af især store høns, er på retur. Her kan man
gøre sin klub en stor hjælp ved at gøre opmærksom på, når man har gode dyr i overskud.
Med de bedste ønsker for vor hobby, Levende Racefjerkræ,
Niels