Månedens Leder – September 2019

Månedens leder Nyheder

September er en særlig måned i racefjerkræholdet.

Det er måneden, hvor vores tillæg for året virkelig begynder at vise deres potentiale til den kommende udstillingssæson.

Det er spændende at følge den daglige udvikling hos dyrene. Bliver fjerdragten og tegningen, som vi ønsker.

Hoveddelene udvikles virkelig i september. Bliver kammen så regelmæssig, som den tegnede, eller vokser den til noget, vi slet ikke havde forestillet os. Pludselig opdager man en tvillingtak hos et ellers godt dyr – ØV tænker man, og retter fokus mod de andre. Det er også nu, vi virkelig skal give de bedste mulighed for at blive færdigudviklet.

Det nytter ikke, at de skal være i konkurrence om pladsen og føden med dyr, der alligevel ikke skal bruges til udstilling.

September er også måneden før, det virkelig begynder med hønsedage, specialudstillinger og de første klubudstillinger, dog har enkelte specialklubber allerede arrangementer i september.

Det er væsentligt, at vi støtter op om disse arrangementer, da de altid har et godt fagligt indhold og virker til at styrke sammenholdet i foreningen. Og så er det altid spændende at komme afsted med sine dyr og se dem sammen med kollegaernes. Hvordan det er gået med årets opdræt. Er der nogen, der virkelig har rykket sig, eller har det været et svært år. Ja, vi får det snart at se, og det kan vi glæde os til, når vi går og betragter vores egne dyr.

September er måneden, hvor vi vaccinerer vores dyr.

Få vaccineret flest muligt, da det medvirker til at beskytte vores samlede bestand at racefjerkræ mod uønsket sygdom og restriktioner for vores hobby.

Det er bare så vigtigt for vores hobby, at vi får vaccineret og registreret, at det er sket.

Nu har det i en månedstid været kendt, at vi er nået til enighed med Danmarks Racedueforening om en fælles national-/landsudstilling i 2020.

Det er en landvinding for udviklingen af begge vores foreninger, og skal gerne medvirke til at styrke begge foreninger, så raceduer og racefjerkræ også i mange år fremover vil tiltrække interesserede opdrættere, så flest mulige racer og farver bevares for fremtiden.

Vi håber i hovedbestyrelsen, at I medlemmer vil bakke op den fælles udstilling i 2020 og allerede nu begynde at arbejde for, at den bliver en succes.

Der er i vores samfund forskellige holdninger til hold af hobbydyr især i bymæssig bebyggelse. Der er jævnligt kommuner, der kommer med restriktioner, og i den forbindelse er det vigtigt, at vi foreninger, der har med hobbydyr (høns, duer, kaniner og fugle) at gøre, at vi holder sammen og sætter hælene i. Jeg tror, at et tættere samarbejde med de andre foreninger, vil gøre os stærkere og hindre yderligere restriktioner. Derfor er så godt, at vi nu indleder et tættere samarbejde med duerne og laver fælles udstilling i 2020.

Jeg håber, det kan føre videre til et stærkere sammenhold, der også inddrager andre foreninger, der har med hobbydyr at gøre.

Men nu skal vi have fokus på vores forestående udstillingssæson.

I ønskes al muligt held og lykke med at få jeres opdræt gjort klar til udstillingerne.

Jørgen Abrahamsen